Чавдар Ваклев: Единствено в България все още има квоти на ваучерите за храна*

06.11.2013 | 10:45
по статията работи: Петя Бързилска
Пред Econ.bg шефът на "Чек Дежене България" говори за ползите и проблемите в бранша
Чавдар Ваклев: Единствено в България все още има квоти на ваучерите за храна*

В интервю за Econ.bg Чавдар Ваклев, Генерален Директор на "Чек Дежене България" от 2008 г. досега, разказва за значението и бизнеса с ваучери за храна.

Компанията е българският филиал на френската Groupe Chèque Déjeuner - европейски лидер в издаването на ваучери с най-разнообразно социално и културно предназначение. У нас фирмата е лицензиран национален оператор и предлага 3 вида чекове: за храна по Наредби № 7 и №11, както и чекове за подаръци „Cadhoc”. Компанията разполага с най-голямата търговска мрежа в страната с повече от 8700 магазини и ресторанти, а нейни клиенти са и се доверяват, ползвайки качествените ѝ услуги, голям брой международни и български компании от най-различни сфери на бизнеса.

Чавдар Веклев е със завършени 3 магистратури: по Строително и Военно Инженерство от Висшето Военно Строително Училище София, по Маркетинг и Мениджмънт от Университета на Ница Софи-Антиполис, Франция, както и по Международни Икономически Отношения от УНСС София, като освен това и е преминал множество международни обучения от най-различно естество. Предишният професионален опит на Ваклев включва разнообразни мениджърски позиции във водещи български и мултинационални компании.

Г-н Ваклев, като се вземе под внимание, че "Чек Дежене България" навърши 10 години през 2013 г.,  какво се промени през този период за бизнеса с ваучери за храна у нас?

Чавдар Ваклев:

От 2003 г. насам ваучерната система в България претърпя множество промени, повечето от които в положителна насока. През 2007 г. ваучерите за храна бяха напълно освободени от данъчна и осигурителна тежест както за работодателите, така и за служителите. Две години по-късно необлагаемата сума за ваучери за храна се увеличи от 40 на 60 лв. на служител на месец, което от своя страна повиши покупателната способност на домакинствата.

В България постепенно се установи една прозрачна и регулирана ваучерна система, под контрола на Министерство на финансите, която помогна за изсветляване на една част от сивата икономика в държавата.

Също така, последните няколко години ваучерите се превърнаха в подходящ инструмент за мотивация на персонала и за повишаване на репутацията на фирмите, особено в период на криза, тъй като компаниите са доволни от облекченията и възможността да провеждат прозрачна социална политика, а служителите от грижата на работодателя за тяхното пълноценно хранене.

От друга страна, чрез ваучерите се увеличава покупателната способност на работещите, а магазините и ресторантите също наблюдават ръст на покупките, тъй като ползвателите на ваучери за наистина лоялни клиенти.

В момента, можем да кажем, че имаме един функциониращ бранш, ползотворен за всички по веригата – работодатели, служители и магазинна мрежа.

Има ли проблеми на пазара на ваучери в България и на какво се дължат те?

Чавдар Ваклев:

За съжаление, проблеми не липсват и в нашия бранш. Основното предизвикателство, с което се опитваме да се справяме, е недостатъчната обща квота на ваучерите за храна, която се отпуска през последните години, и която вече трета година поред бива изчерпвана преди края на годината. За 2013 г. предвидената квота бе едва 160 милиона лева и съответно бе изразходвана в края на май, след което бе увеличена с още 40 милиона през септември, но ето, че и тя също е почти изчерпана, а сме едва началото на ноември.

Тази обща годишна квота покрива потребностите на по-малко от 280 000 работещи в страната, което е крайно недостатъчно на фона на около 3 100 000 работещи българи. Оказва се, че само една  част фирмите, които искат да се възползват от системата биха могли да го направят реално целогодишно. Оказва се, също така, че една голяма част от държавните предприятия нямат ресурс да се възползват от тази система, че не са предвидени и че не са заложени средства в бюджетите на голяма част от държавните предприятия за ваучери за храна.

От друга страна, проблем за крайните потребители е и сравнително ниската необлагаема сума - само 60 лв, на месец на служител или 2,73 лв/служител/ден, което в днешно време вече е крайно недостатъчно за едно наистина пълноценно хранене за работещия българин, предвид непрекъснато нарастващите цени на храните.

Какви са тенденциите за развитие и какво може да се промени към по-добро?

Чавдар Ваклев:

Активно водим дискусии с държавата, срещаме разбиране и се надяваме през 2014 г. общата квота за ваучери за храна да бъде увеличена на 260 милиона лева, с което да бъдат удовлетворени потребностите на всички настоящи бенефициенти на системата.

Европейският опит показва, че квотна система не е необходима при един добре функциониращ пазар и се надяваме в съвсем скоро бъдеще тя да отпадне и при нас, тъй като ние вече 7 години сме част от ЕС. България се оказва за момента, за съжаление, единствената страна в света, където все още има квоти за ваучерите за храна. 

Може ли да дадете примери за добри практики от други страни относно ваучерите за храна?

Чавдар Ваклев:

Добри примери за подобни практики има в Италия, Словакия, Румъния, Чехия, Испания и най-вече Франция - държава, в която много услуги и социални придобивки се предлагат под формата на ваучери, именно поради прозрачността на системата и лесния контрол. Този формат се прилага активно в много сфери на бизнеса, както и в социалната система на държавата. Освен ваучери за храна и чекове за подаръци, френската система предоставя данъчни облекчения за ваучери за детегледачки и детски градини на служителите на една фирма, т.нар, чек „Бебе”, който е особено важен за работещите майки и за завръщането им на работното място.

По отношение на ежедневните потребности на работещите съществува чек „Услуги”, който може да бъде предоставян на служителите за транспорт от и до работното място, за посрещане на енергийните нужди в студените месеци, за активен спорт при работа, която изисква постоянно седене пред компютъра, за облекло, за тетрадки и дрешки за децата, когато тръгват на училище, при различни небходимости и др. подобни услуги.

Посещения на културни мероприятия, театър, музика и представления могат да бъдат насърчавани с чек „Култура”, а за закупуване на книги и учебници има създаден и добре функциониращ чек „Книга”.

Ако трябва да говорим и за развиване на ключови отрасли като туризма например, посредством чек „Ваканция” се насърчава туризма на територията на Франция, а отскоро този чек бе въведен и в Румъния, и е един вид награда от работодател за служител, облекчена данъчно и за двете страни при определените от закона условия за ползване, именно, в съответната страна, в съответните местни хотели, местни ресторанти и магазини. Това е идея, която последните две години се обсъжда и в България, но за съжаление все още не е реализирана.

По отношение на френската социална система - съществуват през общините предоставяни по прозрачен начин ваучери за хора в неравностойно положение, които получават персонални грижи у дома си от специално обучени хора, като например покупки на храна от магазина, хигиенни грижи, грижи за домакинството и бита и т.н.

Най-общо казано, във  Франция освен заплатата, има много други социални придобивки, които работодатели могат да предоставят  на своите служители предвид техните индивидуални потребности по един прозрачен за държавата начин и приветстван от нея.

Това, освен че създава по-голяма лоялност и отдаденост сред служителите, също така, повишава репутацията и производителността на фирмите и целия процес, всъщност, е една наистина печеливша формула за всички. Държавата от своя страна, насърчавайки тези социални придобивки с облекчения има една много по-реална представа и прозрачни лостове за увеличаването на доходите на хората и за реализирането на националните държавни социални програми при ясна прозрачност на управляването на целеви ресурси и практически програми с ясни отговорности на всяко ниво за повишаване на благосъстоянието на хората.

Румъния, една съседна на нас държава, отдавна няма квоти за ваучерите си за храна, а също така предлага отскоро чек „Ваканция” за насърчаване на нейния туризъм, както и чек „Услуги”.

Какво предлага "Чек Дежене България" на пазара освен ваучери за храна?

Чавдар Ваклев:

Освен ваучери за храна по Наредба №7 и Наредба №11, от 2008 г. насам "Чек Дежене България" активно развива и комерсиализира чек „Cadhoc” – ваучер, който позволява покупката на богата палитра от продукти и услуги. Неговите предимства са очевидни – нямаме квота за продажбата на този продукт, както и ограничение на максималната сума на служител на месец. Това е един ваучер с най-разнообразно приложение, чрез който може да се реализира бонусната система в една фирма или да се насърчават продажбите на търговския екип, или годишното представяне на служителите. Чек „Cadhoc” е подходящ не само за мотивация и насърчаване на служители, но и за доставчици, дистрибутори и бизнес партньори.

В каква посока ще се развива фирмата в България оттук нататък?

Чавдар Ваклев:

Смятаме да продължим разрастването на търговската ни мрежа, която към момента наброява над 8 700 обекта в цялата страна. Тя е важна за нас, тъй като държим да предоставяме богат избор на нашите ползватели.

Също така, се надяваме да продължим да развиваме портфолиото ни от продукти, като въведем нови услуги, които да допълнят пакета от възможни социални придобивки за работещите хора в България, използвайки модерните европейски практики от Франция и другите европейски страни.

Тъй като държим на името и репутацията си, за нас е изключително важно да продължим да предлагаме качествени услуги и професионално отношение спрямо клиентите и търговските ни партньори. Ще продължим и да се стремим да удовлетворяваме целогодишно потребностите на фирмите, които ни се довериха, като планираме адекватно квотите, които получаваме, така че да не връщаме клиенти. Ще се радваме и ако държавата позволи системата за ваучери за храна да се разширява непрекъснатото съобразно добрата европейска практика, като нараства броя на работниците и служителите, до които да достигат тези модерни европейски начини за управление на социални средства, и все повече българи да имат прозрачен достъп до тези доказано полезни за всички социални придобивки и услуги.

*Информация на партньор на Econ.bg.

Тази статия ви хареса? Следете всичко най-интересно от Econ.bg и във
Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 09.10   1430 г. – Образуван е Янински пашалък след като антилатинското благородничество и духовенство предава града на Синан паша 1446 г. – В Чосон е обнародена...