Морски транспорт. Корабно снабдяване.
Комбинирани превози-море, суша, въздух, спедиторски и митнически услуги.
Морски и международен транспорт, ро-ро линия, спедиция.
Фирмата произвежда плавателни съдове.
Предлага кораборемонтни услуги и корабно снабдяване.
Предлага корабен брокераж. Производство на плавателни съдове.
Спедиция и товарни превози, групажни превози, автомобилен транспорт, морски транспорт, контейнери, превоз на лесноразваляеми товари, опасни товари (ADR).
Корабоплаване, морски услуги и търговия.
Корабно агентиране и посредничество.
Корабно агентиране, обработка на корабни товари и спедиторска дейност.
Спедиция и водния транспорт.
Дружеството се занимава с експлоатация на собствени и наети кораби и други транспортни средства със собствени и наети екипажи, както и със спедиторство.
Дейност проектиране на кораби, брокерство, спедиция и туризъм.
Речен товарен превоз.
Морски транспорт, междуналоден и автомобилен транспорт и комбиниран транспорт.
Корабно снабдяване и бункероване.
Корабно оборудване, метали, кораби.
Агенцията е към министерството на транспорта и съобщенията.
Куриерски услуги.
Куриерски услуги.
Куриерски услуги в страната и чужбина.
Куриерски услуги.
Куриерски услуги.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net