Асфалтиране, Покриви, Навеси, Хидроизолация, Алпинисти
Строителна механизация, контейнери, доставка на инертни материали
Проектантско бюро за проектиране, строителство и бутиков интериор на сгради.
Планиране и дизайн за озеленяване, изграждане на паркове, градини, зелени площи и поддръжка.
Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, екологични и геотехнически експертизи, преценки по ОВОС, сондиране.
Геодезия, кадастър, геодезическо заснемане, вертикално планиране.
"Прециз Инженеринг" ЕООД е геодезическа фирма, специализирана в извършването на услуги по Геодезия, Кадастър и Цифрова фотограметрия.
Аркси ООД - геодезия, кадастър, вертикално планиране, проектиране!
Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, дейности при изработване на подробни...
Геодезия, кадастър, нивелация регулация.
Геодезия. Вертикални планировки.
Геофо ЕООД - Геодезия Кадастър Регулация - за специалистите, които се занимават с геодезия и кадастър или на други, които се нуждаят от услугите им, подробно геодезическо...
Геодезия, кадастър, GPS.
Проектиране и консултации.
Българска геоинформационна фирма – доставчик на качествени геодезически и информационни услуги и технологии.
Геодезически услуги.
Геодезически услуги, дейности по кадастъра, трасиране на сгради и съоръжения, изготвяне на проекти за вертикално планиране, геодезисти.
Геодезически услуги, геодезия в строителството.
Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра.
Предлага геодезически услуги в София. Трасиране на имот/парцел, забиване на колчета, делба на имот.
Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, строителство, тръбни кладенци.
Проучване, инвестиционните идеи, ландшафтно комплексно проектиране, реализиране, поддръжка.
Геодезия, кадастър, проектиране. Изработване на ПУП, смяна предназначение на земеделски земи, оценки на недвижими имоти и др.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net