Електромобилът - кога, как, защо?

28.11.2011 | 13:18
по статията работи: Апостол Апостолов
У нас все още няма пазар на ековозилата, но се наблюдава желание той да бъде създаден и стимулиран
Електромобилът - кога, как, защо?

Що е то електромобил?

На този на пръв поглед лесен въпрос, българското законодателство все още не дава отговор. За тази цел специална междуведомствена комисия се е заела да създаде дефиниция и да хвърли повече светлина върху спецификата на електромобила. Това разказа пред Econ.bg Илия Левков, член на Управителния съвет на Индустриален клъстер "Електромобили".

Стимули - да почерпим от чуждия опит

След като дефиницията бъде ясно формулирана, ще се пристъпи към обсъждането на различни стимули за поощряване на употребата на ековозила. Сред вариантите за бонуси са освобождаването на автомобила от винетна такса, както и правото на колата да се движи в буслентата. Обсъжда се и широкоразпространена френска практика, която се състои в това, че всеки французин, който иска да купи електромобил, получава 5 000 евро от специален фонд.

Друга страна, от която може да се черпи добър опит, е Израел, където от 4-5 години се работи усилено за намаляване на въглеродните емисии. На територията на страната има изградени над 400 зарядни станции за електромобили. За нуждите на израелския пазар годишно в Турция се произвеждат по 100 хиляди електромобила.

Българската междуведомствена комисия, когато обсъжда добрите практики, може да насочи вниманието си и към Япония, която е с дългогодишни традиции в зелената икономика.

В Белгия купувачите получават намаление на своя Данък общ доход с 30% от продажната цена на колата, но не повече от 9000 евро. В Гърция електрическите и хибридните коли са освободени от такса за регистрация. Във Великобритания превозните средства са освободени от годишен данък. В Германия екоколите са освободени от годишен данък за 5 години от датата на първата регистрация. Данъчни бонуси се дават също в Кипър, Румъния и Чехия.

Очаква се до края на годината комисията да излезе с доклад със законодателни промени, които веднага ще бъдат внесени за гласуване в парламента.

"Липсата на информация за електромобила прави българина скептик по отношение на фунционалните му възможности", заявява Илия Левков и уверява, че колата няма алтернатива по икономичност. Европейски изследвания показват, че на 100 километра екоколата е 5 пъти по-икономична в сравнение класическите автомобили. Ако се използва в столицата, електромобилът няма да има нужда от зареждане на батерията в продължение на 5 работни дни.

Сред причините, които възпрепятстват широкото навлизане на електромобилите у нас, е липсата на станции за зареждане. В тази насока се работи усилено, като се очаква съвсем скоро в столицата да бъдат изградени 7 колонки. Интересен факт е, че сред селищата, които могат да се гордеят с поставена "зелена" колонка, е Исперих. Огромна роля за изграждането на обекта е оказала общинската администрация.

Усилията на клъстера са дали първите значими резултати. В националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки електомобилите са включени в самостоятелна глава.

След като бъдат решени законодателните пречки, от клъстера са убедени, че с активната роля на правителството, от средата на 2012 година ще има всички предпоставки електромобилите да навлязат масово по родните пътища.

img_3638_3472

Снимка: Econ.bg

Политиката на държавата

Държавата в лицето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)  има желание да стимулира навлизането на електромобилите у нас и работи върху формулирането на мерки за поощряване на производството и търсенето на ековозилата, обясниха пред Econ.bg от ведомството. Част от тях са свързани с ускоряването на изграждането на зарядна инфраструктура и за развитие на устойчива градска мобилност. Обсъжда се и осигуряването на еднократна премия/субсидия при закупуването на електрически автомобил от физически и юридически лица.

Най-общо казано, от МИЕТ обмислят стимули в следните направения:

 • Насърчаване на инвестициите във високотехнологични производства (включително и на електромобили) чрез въвеждане на по-ниски инвестиционни прагове за "клас" инвестиция и допълнителни стимули за приоритетни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му;
 • Насърчаване на инвестициите в иновации и подобряване на връзките между науката и бизнеса чрез стимули от иновационния фонд, който ще има нова роля след приемането на новия закон за иновациите;
 • Осигуряване право на данъчен кредит за определен период чрез промени в Закона за данъка върху добавената стойност;
 • Освобождаване от годишен данък чрез въвеждане на "еко" компонент в Закона за местните данъци и такси, който ще нараства пропорционално според екологичните вреди, които автомобилите нанасят на околната среда;
 • Въвеждане на преференциални такси при първоначална регистрация на електрическите превозни средства чрез промени в Закона за движение по пътищата, приемането на нов Закон за управление на отпадъците, както и на съответните наредби и тарифи;
 • Освобождаване от пътни такси за ползване на националната пътна инфраструктура (винетни такси) чрез промени в Закона за пътищата и съответната наредба и тарифа.

Диференцираните преференции се предвиждат и за други категории екологични превозни средства, каквито са хибридните автомобили с електродвигател и автомобилите с двигател с вътрешно горене, които отделят емисии въглероден диоксид до 120 г/км. За реализацията на поставените цели са предвидени средства по Оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК) и Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР), обясни Юлия Стайкова, младши експерт Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МИЕТ. По ОПК е осигурена финансова подкрепа за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, за разработване на иновации, за технологична модернизация и развитие на технологични центрове и клъстери. От безвъзмездната финансова помощ могат да се възползват както потенциални производители на електрически превозни средства, така и такива на отделни компоненти, възли и детайли за тях. Общият бюджет на процедурата за разработване на иновации от стартиращи фирми е 20 млн. евро, а на процедурата за внедряване на иновации от стартиращи фирми е 10 млн. евро.

"За нас електромобилите са не само решение за ефективна и устойчива мобилност, но представляват и значима възможност за автомобилната промишленост и свързаните с нея сектори като информационните и комуникационните технологии и производството и разпределението на енергия. Създавайки условия за навлизане на електромобилите, ще създадем допълнителни предпоставки за осъществяване на европейската цел до 2020 г. да повишим до 16% дела на енергията си от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление, а в транспорта - до 10%. Като част от "умните мрежи" електромобилите имат и още едно съществено предимство със значение за енергийната система, подпомагайки изглаждането на пиковете в периодите на най-висока консумация на електроенергия, както и неравномерността в работата на някои възобновяеми енергийни технологии", коментира още Юлия Стайкова.

Пазарът на електромобили в България

Липсата на конкретна дефиниция за електромобила в българското законодателство създава трудности за развитието на този нов пазар у нас. Вносители на електромобили в България разказаха пред Econ.bg, че на този етап дори не може да се каже, че има такъв тип пазар.

Основните причини, които възпрепятстват широкото навлизане на екоколите по родните пътища, са липсата на изградена инфраструктура за зареждане в градовете, липсата на данъчни преференции и облекчения за собствениците (например безплатно паркиране в градските зони).

"В момента не може да се каже, че има пазар на електрически автомобили в България, като причините за това са много. На първо място е високата цена на колите, която е в резултат на все още ограниченото производство в световен мащаб", коментира Виктор Мезан, ръководител "Продажби" в "Балкан Стар Мотърс", вносител на Мitsubishi ("Мицубиши").

Към причините трябва да се причисли и сравнително високата продажна цена за средностатистическия българин.

"Пазарът на електромобили е все още в зародиш, предстои тази технология да претърпи развитие в световен мащаб и едва на следващ етап тези коли биха могли да се почувстват "като у дома си" и по българските пътища", смята Антония Щърбева, маркетинг мениджър в "Порше БГ" ЕООД, официален вносител Volkswagen ("Фолксваген").

Наблюденията на Димитър Чукурлиев, търговски директор на "Автомотор Корпорация" АД, официален представител на Citroen ("Ситроен") са, че "търсенето е силно ограничено и се свежда до фирми, които искат с покупката си да демонстрират екологичната си политика".

Продуктовият мениджър на Toyota ("Тойота") Иван Антров смята, че пазар в България все още няма поради три причини. Първо, цените на тези автомобили са все още твърде високи. Второ, в България липсва модерно екозаконодателство, което да стимулира по-новите и по-чисти автомобили, с по-малки двигатели и хибридни/електро технологии. За разлика от всички останали страни в Европейския съюз, в България няма различно третиране на автомобилите по отношение на възраст, кубатура, емисии въглероден диоксид, евростандарт, хибридно/електрическо задвижване. Според Антров безнаказано се купуват автомобили над 10 години, с големи двигатели. В Европа различните европейски правителства предоставят финансови стимули при закупаване на хибридни автомобили от 1000 до 4000 евро. Трето, в България все още няма изградена мрежа от зарядни станции и не е ясно кога ще стане това. При пробег на електромобил малко над 100 км, употребата му в реалния живот е силно ограничена. Дори компаниите, които са закупили електроавтомобили по ПР причини, признават, че не ги ползват често. Трите причини са взаимно свързани, коментира Антров. "Когато държавата предприеме целенасочена политика по стимулиране на хибридните/електрически технологии на задвижване с финансови стимули за покупката им, това ще доведе до повишено търсене на хибриди и ще осмисли изграждането на мрежа от зарядни станции за електромобили на един следващ етап", допълни продуктовият мениджър на Toyota.

На този етап повечето купувачи на електромобили са компании. От корпоративна гледна точка екоколи се купуват с ПР цели, например фирмите да покажат, че следват последователна зелена политика. "Тези компании, които са го направили, са зелени ентусиасти или залагат на положителното обществено мнение, но без никакви рационални доводи. И ще това продължи да е така, ако липсва политика и конкретни стъпки от правителството, общините и бизнеса", споделя Александър Костадинов, Директор "Маркетинг и продажби" в "Мото-Пфое".

img_3640_4752_01

Снимка: Econ.bg

Цената на ековозилото

Ако иска да се похвали с екологично превозно средство, българинът ще се наложи да задели доста солидна сума, с оглед на националния жизнен стандарт. В момента например един Citroen C - Zero се предлага на цена от 69 400 лева с ДДС, а Mitsubishi i-MiEV - над 58 600 лева без ДДС, а Peugeot ION - 70 000 лв.

Вносителите на автомобили нямат категорично мнение дали електромобилите може да поевтинеят през следващите години. Изтъкват се редица фактори, които определят динамиката на цената.

"Очаква се през следващите 3-5 години цената да падне чувствително, като това зависи най-вече от обема на продажбите и съответното производство, както и от развитието на технологиите за производство на батерии за колите", смята Виктор Мезан от „Балкан Стар Мотърс".

"Най-съществен дял имат силовата батерия и управлението на задвижването. Не могат да се правят точни предвиждания за бъдещата цена поради наличието на противоречиви тенденции. От една страна - цените на суровините и материалите се увеличават, а оттам и цената на батерията. Във всички случаи ще има значение и какъв ще бъде темпът на нарастване на цените на петрола и електроенергията през следващите години", пояснява Димитър Чукурлиев от "Автомотор Корпорация".


Реализирани продажби на родния пазар

От "Ситроен" имат две поръчки, от които едната вече е предадена на клиента. От "Мицубиши" са продали 1 електрическа кола (Mitsubishi i-MiEV), а "Фолксваген" за момента не предлагат електромобили.  От "Форд" пък заявяват, че продажбите през тази година "се броят на пръстите на едната ръка".

electric-car-frankh_500

Снимка: Newenglandpost.com

На път с едно зареждане и на каква цена?

Изчисленията показват, че електромобилът, в зависимост от стила на шофиране и атмосферните условия, може да измине 150 километра с едно зареждане на батерията. Пълното зареждане изисква 16 киловата, което означава, че при средна цена от 0,13 лева за киловатчас, то струва около 2 лева.

Очаквания

Проблематиката, свързана с електромобилите, тепърва ще навлиза в ежедневието ни. Факт е обаче, че все още знаем твърде малко за тези екомашини. От отговорните институции ще очакваме да работят за въвеждане на гореописаните стимули и законови регламенти.

От МИЕТ считат, че след като от пролетта на следващата година заработи заводът за електромобили в Ловеч, у нас ще бъде регистриран бум на екологичните возила.

От Индустриален клъстер"Електромобили" прогнозират, че ако бъде реализирана готвената от правителството национална стратегия за стимулиране на електромобилната индустрия, през 2020 година в България ще има между 100 000 и 200 000 електромобилa.

В глобален мащаб очакванията на вносителите са електромобилите са, че до 2020 година делът на електромобилите в общия пазар ще бъде между 5 и 10%, а до 2050 г. - 30%.

Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Зимна приказка
 • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
 • Най-старата коневъдна ферма в света
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 30.11   1406 г. – Григорий XII е избран за папа. 1700 г. – В битката при Нарва шведската армия, предвождана лично от крал Карл XII, побеждава значително...
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net