Население и демографски процеси през 2003 година

16.03.2004 | 01:00
по статията работи: econ.bg

 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2003 ГОДИНА

/Предварителни данни за 2003 година/

 

Брой на населението

По предварителни данни населението на България към края на 2003 г. е 7 801.3 хиляди души1. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 44 568 души, или с 0.6%.

Население към 31.12. по години и пол

Години Общо Мъже Жени
1990 8 669 269 4 269 998 4 399 271
1995 8 384 715 4 103 368 4 281 347
2000 8 149 468 3 967 423 4 182 045
2001 7 891 095 3 841 163 4 049 932
2002 7 845 841 3 816 162 4 029 679
2003* 7 801 273 3 790 840 4 010 433
Намалението е по-голямо при мъжете, отколкото сред жените. В сравнение с 2002 г. мъжете са намалели с 25 322 души, или с 0.7%, а жените – с 19 246 или с 0.5%. В общия брой на населението жените продължават да са повече (51.4 %). На 1 000 мъже сега се падат 1 058 жени.
През 2003 г. в градовете живеят 5 441.7 хил. души, или 69.8% от населението на страната, а в селата – 2 359.6 хиляди (30.2%). През тази година четири населени места придобиха статут на градове. В резултат на тази административна промяна градското население се увеличи с 15 617 души.

Остаряване на населението

Средната възраст на населението общо за страната през 2003 г. е 40.8 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 39.1 години, а в селата – 44.9 години.
Средната продължителност на живота на населението през последните десет година нараства от 70.91 години за периода 1992 - 1994 г. на 71.70 г. за 1998 – 2000 година. Сега тя е 71.87 години. Продължителността на живота е с близо 7 години по-висока при жените (75.37 г.) от тази при мъжете – (68.54 г.).

Население под, във и над трудоспособна възраст

Върху обхвата на населението във трудоспособна възраст влияние оказва както естествения процес на развитие на населението, така и направените законодателни промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране2.
Населението във трудоспособна възраст към края на 2003 г. е близо 4 747 хиляди души или 60.8 % от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с 35 хиляди души.
Населението над трудоспособна възраст през 2003 г. е 1 845 хил. души. За една година то е намаляло с близо 42 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.
Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на намаление. Спрямо 2002 г. намалението е 37 хиляди и в края на 2003 г. тази категория население наброява близо 1 210 хил. души.

Население под, във и над трудоспособна възраст

Години Общо Възрастови групи
Под
трудоспособна
възраст - %
В
трудоспособна
възраст - %
Над
трудоспособна
възраст - %
1990 100.0 21.6 55.5 22.9
1995 100.0 19.1 56.6 24.3
2000 100.0 16.8 58.3 24.9
2001 100.0 16.3 59.2 24.5
2002 100.0 15.9 60.1 24.0
2003* 100.0 15.5 60.8 23.7

Раждаемост на населението

През 2003 г. в България са родени 67 908 деца, от които 67 359 или 99.2% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 860 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е - 8.6‰.

От всички живородени през 2003 г. 34 670 са момчета, а 32 689 – момичета, или на 1 000 момчета се падат 943 момичета.

В градовете живородените деца са 48 597, а в селата – 18 762 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 8.9 живородени деца, а на 1 000 души от селското население – 7.9 живородени деца.

Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението

Години Раждаемост -
(на 1000 души)
Естествен прираст -
(на 1000 души)
Тотален коефициент
на плодовитост
1990 12.1 -0.4 1.81
1995 8.6 -5.0 1.23
2000 9.0 -5.1 1.27
2001 8.6 -5.6 1.24
2002 8.5 -5.8 1.21
2003* 8.6 -5.7 1.23

През последните години непрекъснато нараства броят на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 25.8 % през 1995 г. нараства на 38.4 % през 2000 г. и на 42.9 % през 2002 година. През 2003 г. броят на живородените извънбрачни деца е 31 072 или 46.1 %.

Сключените бракове през годината са 30 645, които са с 1 427 повече от предходната година. От тях 80.1% са осъществени от населението в градовете. В селата са сключени 6 102 брака.

Наблюдава се увеличение и при регистрираните бракоразводи. През 2003 техният брой е 12 003, или с 1 800 повече в сравнение с 2002 година. По-голямата част от тях (9 976 бракоразводи) се отнасят за градовете.

Смъртност на населението

През 2003 г. в България са умрели 111 927 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.3‰. В сравнение с 2002 г. броят на умрелите е с 690 души по-малък.

Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (15.8‰), отколкото сред жените (12.9‰) и в селата (20.0‰), отколкото в градовете (11.8‰).

Коефициенти на обща, детска и преждевременна смъртност

Години


Обща смъртност

Детска смъртност3 -

Преждевременна смъртност4 -
%
1990 12.5 14.8 29.7
1995 13.6 14.8 28.3
2000 14.1 13.3 25.0
2001 14.2 14.4 25.2
2002 14.3 13.3 24.5
2003* 14.3 12.3 24.4
Продължават характерните за стойностите на детската смъртност колебания. Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори и е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които се изчислява. След достигнатото високо равнище от 16.9 умрели деца до едногодишна възраст на 1 000 живородени през 1991 г., коефициентът на детска смъртност спада на 14.8‰ през 1995 г., за да достигне през 1997 г. рекордните за последните 10 -15 години 17.5‰. През следващите години той отново спада и през 2001 г. е 14.4‰, а през 2002 г. – 13.3‰. През изминалата година. в страната са умрели 831 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 12.3‰.

Естествен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява. През 2003 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 44 568 души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.7‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата – 12.1‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.9‰.

Вътрешна миграция на населението

През 2003 г. са осъществени близо 158 хил. преселвания в страната, като в тях са участвали 152 хил. души.

Най-голямо движение има по направлението "град-град". Близо 41% от всички мигранти са сменили местоживеенето си от един град в друг. С по-малък относителен дял са миграционните потоци по направленията "град-село" – 31%, и "село-град" – 18%. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2003 г. 10% са по направлението "село-село".

В заключение може да се направи констатацията, че тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е спряна, но достигнатото равнище на естественото възпроизводство на населението е силно ограничено. Това равнище ще влияе върху бъдещото развитие на броя и структурите на населението. Към това влияние следва да се добави и въздействието на външната миграция, която пряко и косвено, също ще променя демографската ситуация у нас.

 

* Данните са предварителни и подлежат на уточняване.
1 Върху броя на населението влияние оказва и външната миграция, която тук не е отчетена.
2 При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2003 г. са включени мъжете на възраст 16 - 61 години (до навършване на 62 години) и жените на възраст 16 - 56 години (до навършване на 57 години).
3 Брой умрели деца на възраст под една година на 1 000 живородени деца.

4 Относителен дял на умиранията на лица под 65-годишна възраст към общия брой на умрелите.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
- Келнер, какво пие русата дама в ей там??? - Скъпо 32-годишно уиски, господине... - Аха... Поднесете ѝ тогава три бучки лед от мен!!!
На този ден 13.10   1307 г. – Над 140 тамплиери във Франция са арестувани от агенти на Филип IV, след което са измъчвани, за да признаят обвинения в ерес. 1582 г. – Поради...