А знаете ли, че Apple и Chrome са имена на места в реалния свят?
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 10

Login, Великобритания

Снимка: Машабъл

Login, Великобритания