Връзки
Разработка на софтуерни приложения.
Изследване, планиране и разработка на софтуерни и комуникационни решения и услуги.
Разработка и поддръжка на всички видове софтуер свързани с Интернет.
Информационни решения-разработва софтуер за управление на различни бизнес дейности.
Разработка на цялостни информационни системи в различни области на бизнеса.
Продажба на компютърни компоненти и софтуер.
Доставчик на програмно-апаратни комплекси за ресторанти с различни форми на обслужване.
Разработка на уеб сайтове, приложения, електронни списания, електронни магазини.
Софтуерни и Интернет решения–бизнес консултиране, мултимедийни презентации, уеб маркетинг.
Софтуер Мита за създаване на необходимите документи при внос/износ и транзит на стоки.
Дистрибуция на софтуерни продукти, проектиране, инсталации и поддръжка на софтуер.
Софтуер и хардуерна компания.
Продажба на компютри, периферия и аксесоари.
Комплексна автоматизация на фирмите.
Разработка на електронни проекти.
Уеб дизайн, софтуерно програмеране.
Предлагаща решения в сферата на информационните технологии.
Разработване, разпространение и поддръжка на програмни продукти.
Търговски информационни системи, системи за счетоводна отчетност и финансов анализ.
Консултации и обучение и разработка на допълнителен специализиран софтуер.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив