Връзки
Проектиране на селскостопански обекти.
Дърводобив, дървообработка и реализация на готовата продукция.
Разработка на биотехнологии с внедряване на технологични процеси в селското стопанство.
Дърводобив и пререботка на дървен материал.
Производство и реализация на зърнени култури.
Обработка на дърво, производство на паркетин, суровини за мебелната промишленост.
Фабрика за дървообработка.
Производство на комплектовъчно оборудване, продажба, обслужване и ремонт на трактори.
Произвежда и преработва екологично чисти култури - без употреба на изкуствени торове и пестициди.
Производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция.
Отглеждане на ечемик и пшеница. Разплодни животни.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив