Връзки
Добив, преработка и търговия на дървен материал.
Отглеждат различни видове качествени зърнени култури.
Трактори и специализиран прикачен инвентар за лозови и овощни градини.
Зърнени и маслодайни култури, шротове, семена за посев, препарати за растителна защита.
Дърводобив и преработка на иглолистен дървен материал.
Овощни дръвчета и лозички. Сортови семена и посадъчен материал.
Дилър за България на трактори Валтра и поливни системи Байнлих.
Селскостопанска техника. Трактори, косачки и др.
Mикоризирани фиданки.
Земекопни машини Катерпилър. Отличен сервиз.
Tърговия и разфасовка на препарати за растителна защита и торове.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив