С оптимизъм започна новият бизнес сезон за банковата система

08.10.2009 | 17:09
по статията работи:
Септември предложи по-ниски лихви по някои заеми, тези по депозити остават високи
С оптимизъм започна новият бизнес сезон за банковата система

Дълго чаканият момент, в който банките ще започнат да намаляват лихвите по заеми, като че ли дойде. Няколко вече се престрашиха да предприемат тази стъпка. Дано обаче това да не се окаже пръв и последен опит, коментират анализаторите от финансовия портал "Моите пари", които днес представиха анализ на банковия пазар през месец септември. Econ.bg ви предлага да се запознаете с него.

Досега кредиторите наблягаха на набирането на ресурс, който най-вероятно вече е достатъчен, за да се даде нов тласък на кредитирането. Разбира се първоначално то ще е плахо и с не много сериозни корекции. Надяваме се и други банки да последват този пример, коментират от "Моите пари".

Говорейки за трупане на ресурс, сега е моментът да отбележим, че интересът и фокусът към него продължават да са на дневен ред. През септември лихвите по депозити останаха високи, което е доказателство, че банките все още изпитват нужда от всяка свободна единица ресурс. Показателно за това е, че сроковете на някои промоционални предложения бяха удължени. Статуквото обаче не остана обичайното и се забеляза леко раздвижване. През септември не станахме свидетели на покачвания на лихви, дори напротив, някои банки вече свалиха своите. Въпреки това, макар и намалени малко, те остават високи.

Срочни депозити

През месец септември банковите институции проявиха висока интензивност във всички посоки. 11 на брой бяха банките, които промениха офертите си по срочни депозити. Това, което заслужава внимание е, че поведението на банките, целящо привличане на свеж ресурс, се оказа разнопосочно. Едни от тях удължиха сроковете на промоционалните си кампании, други започнаха активно предлагане на нови депозити, а трети коригираха лихвите си в посока намаление. За значително понижаване на предлаганите годишни лихви по срочни депозити обаче все още е рано да се говори. Спадът на лихвените равнища е реалност, но все още не е закономерност.

Потребителски кредити

През изминалия месец бяха коригирани и лихвите по потребителските кредити, предгалани от Райфайзенбанк България. Промените се изразяват в намаляване на лихвите по новоотпусканите кредити с около 0.5 - 1.5 процентни пункта (п.п.). Намалените лихви се отнасят основно за кредитите, обезпечени с поръчителство. Така например, потребителските кредити с поръчител и превод на работна заплата в лева се отпускат с лихва от 12.95%, при предишна от 14.45%. Същият кредит в евро се предлага с лихва от 11.95%, при стара стойност от 12.45%.

Жилищни и ипотечни кредити

На фона на отминалите месеци не можем да отречем, че новият бизнес сезон започна с раздвижване на пазара на ипотечни кредити. Дългоочакваният момент вече е факт, доколкото може да се говори за нещо значимо случило се. Четири банки през изминалия месец привлякоха вниманието. Макар и да не е голям техния брой, ясно пролича от поведението им, че желание за промяна има. Този път стъпките бяха в положителна посока, като подобряването на офертите на тези банки вече е налице. Няколкото положителни сигнала обаче не бива да бъдат повод за прибързани заключения. И преди да направим извода, че кризата вече е отминала и предстоят още подобрения в предложенията на банките, нека първо да проследим какво ще се случи през следващите месеци - поне до края на годината. Въпреки че това са първи, плахи опити да се промени досегашното състояние, окуражаващ е фактът, че се търсят варианти за промяната му.

Застраховка "Гражданска отговорност"

Около средата на изминалия месец Лев Инс увеличиха тарифата по задължителната си застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Завишението беше с около 10 лв. Според новите условия на компанията за лек автомобил със софийски регистрационен номер най-ниска е цената за автомобили до 1500 куб.см и при еднократно заплащане на годишната премия от 149.60 лв. (без стикер и вноска за ГФ).

image001_216Индекси "Моите пари"

След дългия повече от година период на ръст на индексите, през септември те показаха, че могат да се движат и в друга посока, освен нагоре. Отдавна не бяха регистрирани понижения в стойностите им. Е, вече и това е факт. Засега обаче не бива да се правят прибързани заключения относно обръщането на тенденцията. Все пак индикацията, която се дава само в един месец, не бива да служи за заключения, които да са меродавни за периодите след това. Тепърва ще видим дали тенденцията ще бъде подета и от други банки или това е само моментно състояние за няколко месеца. Въпреки всичко е нужно да се отбележи, че макар и плахи и малко на брой, опитите да се подобрят условията по ипотечните заеми продължават.

През изминалия месец и двата индекса отбелязват известен спад, като този в евро е по-изразителен. Сега, когато лихвите по депозити са все още доста високи, скорошно и чувствително понижение на лихвите по кредити не бива да се очаква. Макар и да станахме свидетели вече на някои корекции в лихви по депозити в посока надолу, това все още не дава отражение върху заемите. Това е и причината Индекс "Моите пари - BGN" да не отчита по-сериозно понижение. Септември започна и завърши с корекциите по офертите на 4 банки, които предопределиха и стойността на индекса. Новата му стойност е 11.82%, което с 5 базисни пункта по-ниско от предходната му стойност. На практика това е минимално подобрение, но все пак подобрение. И четирите банки с корекции подобряват своите предложения - нещо, което не се беше случвало продължителен период от време.

Първата от банките, която подобри своите оферти, е Юробанк И Еф Джи България. Промените бяха разнопосочни, но решаващи за Годишния процент на разход (ГПР) по офертата се оказаха лихвата, процентът на финансиране и застрахователната премия по нововъведената застраховка "Живот". В резултат на повишаване на процента на финансиране, лихвата досега попадаше в диапазона с по-високи лихви. След промените тази лихва е в по-ниския праг, а наред с това и по-ниска. Като резултат от това сега тя е с 0.75 п.п. по-ниска. Нововъведената застраховка обаче успя да неутрализира в значима степен тази положителна стъпка. Месечната премия от 4.67% (начислена върху месечната вноска) се оказа достатъчно висока, за да не позволи подобрението на офертата да е по-изразително. Поради тази причина то се изрази само в 6 базисни пункта.

Райфайзенбанк е втората банка, която представи на своите клиенти по-добри предложения. Нейната най-добра оферта през септември струваше с 1.67 п.п. по-малко. Тук корекцията е чувствителна и тя се дължи на понижаването на лихвата с 1.50 п.п.

С по-добра оферта на пазара излезе и СИБанк. Тя представи нов продукт, който към момента е и най-атрактивното й предложение. На практика промяна в лихвените нива няма и преимуществата за клиентите ще бъде намалената с 50% застраховка "Живот" и отпадането на застраховка "Имот". Именно това даде отражение и върху ГПР по офертата. Тя обаче се подобри само с 6 базисни пункта.

На последно място, но не и по значение, са промените, които предприеха през миналия месец. Промяната, която пряко рефлектира върху ГПР на по най-добрата оферта на банката, е понижаването на лихвата. Понижението обаче се оказа малко - само 10 базисни пункта. Резонно ефектът върху ГПР беше в същите граници. Въпреки това малко понижение, предвид тежестта на банката в индекса, тя допринесе за намаляването на стойността му с два от петте базисни пункта.УниКредит Булбанк

Индекс "Моите пари - EUR"

Ако трябва с нещо да запомним месец септември, то ще е с поевтиняването на евровите заеми. Понижаването на индекса е чувствително. Той се понижи с цели 0.42 п.п. и достигна ниво от 10.34%. Банките, чиито корекции в условията по продуктите им предопределиха стойността на индекса, са същите 4 банки, които определиха стойността и на левовия индекс.

Юробанк И Еф Джи България е първата от банките с промени. Както при левовите заеми, така и тук, промените са в сходна посока. Основно за размера на ГПР оказаха влияние отново лихвата, процентът на финансиране и застрахователната премия по нововъведената застраховка "Живот". След тези промени лихвата и по тези кредити е в по-ниския праг, а наред с това и по-ниска. Комбинираният ефект от това е лихва с точно 1 п.п. по-ниска. Нововъведената застраховка и тук успя да неутрализира в определена степен тази положителна стъпка. Въпреки това положителният ефект се изразява в ГПР по-нисък с 0.42, което от своя страна намали стойността на индекса с 3 базисни пункта.

Втората от банките с промени е Райфайзенбанк. Нейната най-добра оферта през септември се подобри с 0.88 п.п. И тук корекцията се дължи на понижаването на лихвата като в евровия вариант на кредита тя намалява с 0.80 п.п.

Новият продукт на СИБанк и в евро показва подобрение. С отпадането на застраховка "Имот" и намалената с 50% застраховка "Живот", нейното най-добро предложение се подобри със 7 базисни пункта. Това подобрение обаче е твърде слабо практически не повлиява върху стойността на индекса.

При евровите заеми най-съществени корекции предприе УниКредит Булбанк. Всъщност основната промяна е в политиката на банката за връщане на диференциацията на лихвите в зависимост от валутата. Досегашната практика беше да има еднакви лихви за кредити в лева и евро. Традиционно по-ниските лихви в единната европейска валута веднага дадоха своето отражение. Също така праговете на лихвите вече са два. Сравнено с досегашното определяне на лихвите, най-доброто предложение на банката попада в праг, където вече лихвата е с 1.41 п.п. по-изгодна. Отражението върху ГПР е с 1.59 п.п. Положителният ефект се усилва допълнително от високото тегло на банката в индекса. В резултат на това влиянието върху индекса е в посока на понижаването му с 32 базисни пункта.

Подробна информация за банковия пазар през месец септември, изготвена от "Моите пари", ще откриете в прикачения файл.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 21.10   1097 г. – Първи кръстоносен поход: Кръстоносците предвождани от Годфрид дьо Буйон, Боемунд I Антиохийски и Раймон Тулузки започват Обсадата на Антиохия. 1520 г....