Небостъргачите, които предсказаха световните кризи
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 6

Equitable Life Building от 1873 г. Свързана с: „Дългата депресия“, 1873 – 1878 година. Икономическата рецесия, породена от банкови грешки, която става известна като „Дългата депресия“ съвпада с построяването на нюйоркския Equitable Life Bulding. Зданието по онова време освен всичко друго е било и първият небостъргач с височината си от 43,2 метра.

Снимка: Wikimedia

Equitable Life Building от 1873 г. Свързана с: „Дългата депресия“, 1873 – 1878 година. Икономическата рецесия, породена от банкови грешки, която става известна като „Дългата депресия“ съвпада с построяването на нюйоркския Equitable Life Bulding. Зданието по онова време освен всичко друго е било и първият небостъргач с височината си от 43,2 метра.