Проектиране, производство, монтаж и сервизно обслужване на абонатни станции и отоплителни инсталации. Измерване на топлина и разход; топлинно счетоводство, ремонт на тръбопроводна...
Проектиране и строителство на В и К системи и съоръжения, ОБОС, хидрология на реки.
Проектиране, изграждане и експлоатация на системи за газификация и търговия с природен газ.
Дистрибуция на природен газ, експлоатация, сервизно обслужване, битова газификация и преминаване на автомобили на природен газ.
Електротехнически инсталации и енергомонтаж.
Производство и ремонт на заваръчна, плазмена, електроннолъчева техника и електрообзавеждане.
Производство на взривни вещества и средства за взривяване. Консултантски и инженерингови услуги, свързани с взривните работи.
Сондажи на кладенци за вода. Хидроложки проучвания. Сондажи за земносвързани термопомпени климатици "Геосолар".
Проучване, проектиране, строителен надзор, узаконяване на обекти, управление на строителството.
Строителен надзор в процеса на строителството на жилищни, промишлени, селскостопански сгради, пътища и съоръжения.
Проучване, проектиране и изграждане на мини голф комплекси, подходящи за туристически комплекси, хотели, фитнес центрове.
Узаконяване на магазини и други дейности. Независим строителен надзор в проектирането и строителството.
Строителен надзор и технически контрол (част Пътно строителство) на инвестиционни проекти. Оценителска дейност.
Ремонтни услуги.
Сондиране, геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания.
Паркетни услуги от всякакъв вид, всичко свързано с паркет.
Строителен надзор, узаконяване на ново строителство, предприемачество.
Строително проектиране и ППР; Инвеститорски и технически контрол; Строителни ремонти и СМР; Дърводелски услуги.
Проектиране и разработка на кариери за максимално ефективен добив на скални материали. Проектиране и извършване на пробивно-взривни работи по индивидуално задание на клиента.
Дърводелски услуги. Строително - ремонтни услуги.
Дърводелски и строително-ремонтни услуги.
Геодезия и картография (проучване, уреди и инструменти), проектантска дейност.
Геодезия и картография (проучване, уреди и инструменти).
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net