Специализирани лекарски кабинети, рентген, клинична лаборатория, паразитологична лаборатория, иглотерапия и рехабилитация.
Електромотори.
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.
Eлектромеханичен ремонт на електрически кранове.
Електрическо и електронно оборудване.
Производство на електротехническо оборудване, електронни инсталационни изделия, автоматични прекъсвачи, електромонтажни изделия.
Производство и вност на козметична, медицинска техника и обзавеждане.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив