Отваряме общи зеленчукови борси с Румъния, разположени край Дунава
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 5

Отляво надясно: министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и Н. Пр. Антон Пъкурецу, посланик на Румъния у нас

Снимка: МЗХ

Отляво надясно: министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и Н. Пр. Антон Пъкурецу, посланик на Румъния у нас