Къде се живее най-добре?
» КЪМ СТАТИЯТА
1 от 15

 

15. Ирландия

Среден разполагаем доход на домакинство: 24 104 долара

Ирландците имат силно чувство за общност – 96% от тях вярват, че познават някой, на който могат да разчитат в случай на нужда. В Ирландия нивото на баланса работа-свободно време също е високо – там се работи средно 1534 часа годишно (при средни стойности за OECD от 1776 часа).

Снимка: Sxc.hu

 

15. Ирландия

Среден разполагаем доход на домакинство: 24 104 долара

Ирландците имат силно чувство за общност – 96% от тях вярват, че познават някой, на който могат да разчитат в случай на нужда. В Ирландия нивото на баланса работа-свободно време също е високо – там се работи средно 1534 часа годишно (при средни стойности за OECD от 1776 часа).