Консолидираните отчети на публичните компании си казаха думата

01.03.2014 | 12:50
по статията работи: Борис Гергов
Спокойствието за бъдещето на българския пазар се настани трайно на БФБ, а еуфорията е заменена от трезви преценки и премерен риск
Консолидираните отчети на публичните компании си казаха думата

И последната седмица на февруари (24-28) потвърди за пореден път възхода на българския фондов пазар, започнал от края на миналата година, но и затвърди тенденцията от началото на 2014 година за консолидацията на цените на значителна част от листнатите на Българската фондова борса (БФБ) публични дружества.

Само за два месеца индексът на българските сини чипове SOFIX е нараснал с 20.94%, при годишен ръст от 42% за цялата отминала 2013 година. С най-голям двумесечен ръст обаче е равно претегленият BGTR30, който се е повишил с близо 23%.

Своята категорична дума си казаха и представените до крайния срок 28 февруари консолидирани отчети за последното тримесечие на отминалата 2013 година. Бързият поглед върху доста от тях показва трайна тенденция на нарастване на печалбите, а при повечето от активно търгуваните дружества, включени в индекса на най-ликвидните компании BGBX40, които отчитат загуби, показателите не са такива, че да застрашават консолидацията на самото дружество.

По всичко изглежда, че се връща доверието на участниците на пазара към корпоративните новини. Прави впечатление обаче, че реакцията на инвеститорите обикновено е с ден-два закъснение за осмисляне на предоставената информация.

Конкретен пример от отминалата седмица бяха акциите на Трейс Груп холд. Пътно-строителния холдниг се оказа сред най-големите отличници по ръст на печалбата. За четвъртото тримесечие на 2013 г. консолидираната печалба е нараснала 2.8 пъти на годишна база до 10.348 млн. лв. след нарастване на приходите от 72% до 119.375 млн. лв. За цялата 2013 година печалбата е скочила над десет пъти до 17.611 млн. лв.

Реакция обаче имаше два дни след като беше оповестен отчетът. В крайна сметка добрите финансови резултати донесоха и седмичен ръст на акциите на Трейс Груп холд с 21.69% след реализиран оборот от 209 998 лева. От началото на годината Трейс Груп холд отчита нарастване на цената си от 61.15% при пазарна капитализация от близо 155 млн. лева.

Последната седмица от февруари показа още, че спокойствието за бъдещето на българския пазар трайно се е настанило на БФБ. Еуфорията и прибързаните решения са заменени от трезва преценка и премерен риск.

Седмичният лидер по оборот ТБ Първа инвестиционна банка (ПИБ) поскъпна само с 1.25% до 3.90 лева средно за акция след сделки за над 3.8 млн. лева. Това се случи най-вече заради прехвърлянето на 26 и 28 февруари на два големи пакета на общо 3 478 126 броя акции.

Достигнатата средна цена обаче е доста над 2.43 лв. за акция, предложена в отправеното търгово предложение от двамата мажоритарни собственици Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев към останалите акционери. Дали някои от миноритарите не са се възползвали от високите цени? Отговорът на този въпрос ще бъде даден в някой от следващите отчети на банката, след като изтече срокът за търговото предложение. Все пак става дума за 14.86% от капитала. Толкова притежаваха миноритарните акционери до началото на януари 2014 година, преди да бъде отправено търговото предложение.

Втората оборотна емисия за отминалата седмица – на Химимпорт, също отчете ръст от 3.29%, след прехвърлянето на 1 847 430 лота за 1 847 429 лева. От началото на годината холдингът е нараснал с 39.94% при пазарна капитализация от над 327 млн. лева, въпреки че според консолидирания отчет печалбата на Химимпорт е спаднала със 16.9% до 86.46 милиона лева. Холдингът обаче разполага с близо 1.2 милиарда лева в безсрочни депозити. В същото време другите големи компании, свързани с Химимпорт, отчитат сериозни печалби, като Зърнени храни България, ТБ Централна кооперативна банка, Застрахователната компания „Армеец” и други.

Сред седмичните лидери по брой сключени сделки беше и Петрол (225 сделки) за 261 349 лева, от което цената на дистрибутора на горива се повиши с 17.26%. Това може да се свърже и със свикването на 8 април на общо събрание на акционерите (ОСА), на което се очаква капиталът на дружеството да бъде увеличен от 109 249 612 лева до 163 874 418 лева, чрез издаването на нови 54 624 806 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност от 5 лева за всяка акция. Подписката ще се проиеме за успешна, ако се наберат най-малко 40 000 000 нови акции.

По-важното в случая е, че право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 25 март 2014 годидна, като последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата е 21 март 2014 годидна.

От началото на годината цената на акциите на Петрол е повишена с 16.92% при пазарна капитализация от над 448 млн. лева.

Софарма и други две дружества свързани с фармацевтичната компания са сред петте най-оборотни емисии за отминалия месец февруари. Това до голяма степен се дължина преструктуриране на капитала и придаване по-голяма тежест на Ромфарм в групата за пробив на българските производители на лекарства (Софрама) и на козметика (Българска роза-Севтополис) на пазарите на бившите съветски републики.

През февруари акциите на Софарма са поскъпнали с 13.65% при месечен оборот от над 22.2 млн. лева при пазарна капитализация от 592,5 млн. лева.

При Българска роза-Севтополис поскъпването на книжата е с 4.94% при реализиран оборот от сделки за 3 152 585 лева при пазарна капитализация от над 21.5 млн. лева.

За отбелязване е, че през отминалата седмица дружеството Сиесайеф на Цветелина Бориславова коригира отправените преди това две търгови предложения към миноритарните акционери на Пампорово и Деспрет, като има намерение след изкупуването на акциите им да свали двете компании от борсата и да ги отпише от регистъра на публичните дружества. Пазарните участници реагираха различно на новината.

Доста впечатляващо бе нарастването с 54.91% на Пампорово до 7.214 лева средно за акция. Според коригираното търгово предложение Сиесайеф предлага до 7.58 лв. на акция. При Деспред нямаше реакция. Не беше сключена нито една сделка. Предложената цена в коригираното търгово предложение е 3.75 лв. за акция на спедиторската компания. Все още Комисията за финансов надзор не се е произнесла по предложението.

За отбелязване е активизирането през отминалата седмица на извън регулирания пазар на БФБ, на който се сключват предварително договорени сделки. Всеки ден там се регистрираха сделки, като най-големи бяха обемите на 26 февруари (за 2 098 866.50 лева) и на 27 февруари (за 6 592 750 лева). Прехвърляха се акции предимно на ликвидни емисии, като Софарма, ТБ Централна кооперативна банка, ЧЕЗ Електро България, Химимпорт, Холдинг Варна, Зърнени храни България. Най-много акции бяха прехвърлени от ТБ Първа инвестиционна банка.

За поредна седмица статистиката на БФБ показва, че нарастването и на четирите индекса продължава. Най-голям е ръстът при равно претегления BGTR30 (+4.19%), като за целия месец февруари индексът е прибавил 11.49%, което е най-голямото повишение сред четирите измерителя на БФБ. Второто място за седмицата заема специализираният BGREIT (+3.12%), а от началото на февруари се е повишил с 4.57%. Третата позиция заема измерителят на най-ликвидните компании BGBX40 (+2.25%), а от началото на месеца отчита ръст от 9.11%. Индексът на сините чипове SOFIX завършва последната седмица на февруари с най-нисък ръст от 1.45%, но от началото на месеца нарастването му е с 8.70%.

Възходящото движение на индексите се запазва и от началото на 2014 година. С най-голямо повишение е BGTR30 (22.94%). Следва SOFIX, който е нараснал с 20.94% след ръста от 42% за цялата отминала 2013 година. Трети остава BGBX40 (+19.50%), а с най-малък ръст от началото на годината е BGREIT (+5.10%).

 Индекси на БФБ 24 – 28 февруари 2014 г.
-------------------------------------------------------------
Индекс   Стойност   Промяна    Обем (лв)

SOFIX     594.42      + 1.45%      7 465 828

BGBX40  119.50      + 2.25%      8 683 457

BGTR30   429.11     + 4.19%      9 625 488

BGREIT    93.18       + 3.12%      387 866
-------------------------------------------------------------
Петте най-оборотни емисии за седмицата са:

1. ТБ Първа инвестиционна банка – 3 821 732 лева при достигнати 3.90 лева за лот, с повишение от 1.25% в цената;

2. Химимпорт – 1 847 429 лева при достигнати 2.17 лева за лот, с повишение от 3.29% в цената;

3. Химснаб България - 1 744 075 лева при достигнати 32.50 лева за лот, без промяна в цената;

4. Асенова крепост - 852 217 лева при достигнати 13.00 лева за лот, с повишение от 3.17% в цената;

5. Химимпорт (привилигировани) - 592 712 лева при достигнати 2.47 лева за лот, с повишение от 5.02% в цената.

Петте най-оборотни емисии за месец февруари са:

1. Софарма – 22 253 917 лева при достигнати 4.49 лева за лот, с повишение от 13.65% в цената;

2. ТБ Първа инвестиционна банка – 9 351 438 лева при достигнати 3.90 лева за лот, с повишение от 24.94% в цената;

3. Химимпорт - 6 095 522 лева при достигнати 2.17 лева за лот, с повишение от 6.74% в цената;

4. Софарма Трейдинг - 4 964 880 лева при достигнати 4.08 лева за лот, с повишение от 26.32 % в цената;

5. Българска роза-Совтополис - 3 152 585 лева при достигнати 1.78 лева за лот, с повишение от 4.94% в цената.

За трето поредна седмица се запазва подчертания интерес към компенсаторките. Сключени бяха сделки и с трите вида непарични инструмента за 587 732 лева. С най-голям ръст през отминалата седмица са Поименните компенсационни бонове (+1.45%) до 0.561 лева за номинал от 1 лев при оборот от 57 512 лева. За целия месец февруари ПКБ са поскъпнали с 3.89%.

Без промяна в цената през отминалата седмица бяха другите два инструмента. Жилищните компенсаторни записи реализираха оборот от 242 057 лева, като запазиха без промяна цената си от 0.500 лева за номинал от 1 лев. Със загуба от 1.96% до 0.500 лева за номинал от 1 лев. За целия месец февруари обаче ЖКЗ прибавиха 31.58% към цената си. Компенсаторните записи приключиха седмицата с най-висок оборот от 288 163 лева и без промяна в цената от 0.500 лева за номинал от 1 лев. За отминалия месец февруари КЗ добавиха също 31.58% към цената си.

Статията е коментарна и не е препоръка за търговия.

Тази статия ви хареса? Следете всичко най-интересно от Econ.bg и във
Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Лекарят ми предписа 2 литра вода на ден. Сметнах я в кубчета лед и ми излезе 14 уискита...
На този ден 20.01   1320 г. – Херцог Владислав I става крал на Полша. 1600 г. – Светата инквизиция признава Джордано Бруно за еретик. 1841 г. – Китай отстъпва Хонконг на...