Анекс за изменение на Меморандум за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА

МФ

Държавен вестник брой: 56

Година: 2004

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 29.06.2004

Този анекс е в изменение на Меморандума за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА, подписан между Европейската общност и Република България.

Член 1
Промяна на
член 4 "Заявяване на средства от Комисията"

Параграф 1 се променя, както следва:
"§ 1. Първата вноска от предварителното финансиране ще бъде прехвърлена от Комисията в Националния фонд след подписването на Финансовия меморандум от бенефициента, при положение че условията, включени в чл.13 (банкови сметки), са били изпълнени. Това първо плащане не може да надхвърли 10 % от цялата стойност на средствата за проект. Остатъкът се изплаща при подписване на първия договор, т.е. първия договор за работа. По принцип правилото е предварителното финансиране да бъде до 20 % от помощта по ИСПА."

Параграф 2 се променя, както следва:
"§ 2. Заявките за предварително финансиране и последващи трансфери на средства следва да се утвърждават и одобряват от Националния ръководител и се предоставят на Комисията за одобрение и превеждане на сумите. Следва да се използват платежни искания заедно с информация по фактурите, съпътстващи исканията, и информация за проверките и упражнения контрол, както е описано във Финансовия меморандум по ИСПА. Исканията за последващи трансфери следва да се представят по правило три пъти годишно - към първи март, към първи юли и към първи ноември най-късно."

Параграф 6 се променя, както следва:
"§ 6. Националният фонд ще отчита всички трансфери на средства, преведени от Комисията в полза на изпълнението на проектите, подпомагани по ИСПА."

Член 2
Промяна на
член 14 "Поръчки"

Параграф 1 се променя, както следва:
"§ 1. Всички договори, необходими за прилагането на Финансовия меморандум, се възлагат, като се използват процедурите и стандартните документи, определени и последно публикувани от Европейската комисия за извършването на външни дейности. В изключителни случаи (например, засягащи националната сигурност), както е предвидено в чл.164 на Финансов регламент № 1605/25.VI.2002 г., вътрешноправните разпоредби за обществени поръчки могат да бъдат използвани за даден Финансов меморандум."

Параграф 2 се променя, както следва:
"§ 2. На базата на конкретен случай Комисията може да одобри отклонение от стандартните документи, определени и последно публикувани от Европейската комисия за извършването на външни дейности след проверка от Управителния комитет на ИСПА."

Член 3

Всички други клаузи и условия на оригиналния Меморандум за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА остават непроменени.

Член 4
Брой на екземплярите

Анексът за изменение на Меморандума за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА се изготвя в два еднообразни екземпляра на български и на английски език.

Член 5
Влизане в сила

Анексът за изменение на Меморандума за разбирателство за използване на Националния фонд за целите на ИСПА влиза в сила, след като е подписан от двете страни.
От страна на
правителството на
Република България:
Милен Велчев,
министър на финансите,
Национален ИСПА
координатор

Кирил Ананиев,
заместник-министър на финансите,
Национален ръководител

От страна на
Европейската
общност:
Димитрис Куркулас,
ръководител на делегацията

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив