Втора програма между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за изпълнение на Споразумението от 1 август 2002 г. за сътрудничество в областта на...

МЗ

Държавен вестник брой: 57

Година: 2006

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 17.07.2006

Втора програма между Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия за изпълнение на Споразумението от 1 август 2002 г. за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука

Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия
на основание чл.4 от подписаното на 1 август 2002 г. от Министерството на здравеопазването на Република България и Федералното министерство на здравеопазването на Федерална република Германия Споразумение за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, наричано по-нататък "споразумението",
водени от желанието си да задълбочават обмяната на опит в областта на здравеопазването между договарящите се страни,
се договориха за следното:

Член 1

(1) Договарящите се страни се споразумяват да развиват сътрудничество предимно в следните области:
- реформа на структурите на здравеопазването (финансиране, осигуряване на качеството, инвестиционно планиране),
- наркомании и други зависимости (превенция),
- туберкулоза и (полово) предавани инфекции - включително ХИВ/СПИН (превенция),
- психиатрия,
- телематика в здравеопазването,
- трансплантационна медицина.
(2) Тази програма не изключва допълнителни инициативи на основата на взаимна договореност.
(3) Централно място в тази програма заема обмяната на лекари (включително стоматолози), научни работници и други специалисти за изследвания по актуални въпроси на науката и практиката в областта на общественото здравеопазване, на медицината (включително стоматологията) и на фармацията.
(4) За изпълнението на тази програма договарящите се страни обменят взаимно специалисти и делегации в областта на здравеопазването и медицинската наука в обем до 20 човекоседмици годишно.
(5) Изпращащата договаряща се страна предоставя на договарящата се страна домакин по възможност един месец преди началото на посещението справка, съдържаща личните данни, квалификацията и сферата на дейност, предвижданата програма за обучение, както и чуждоезиковите познания на експерта, чието изпращане се планира.
(6) Извън горното може да бъде договаряно участие в специализирани конференции или посещения с информационна или учебна цел на други експерти на собствени разноски. За улесняване на тези прояви договарящата се страна домакин оказва според възможностите си необходимото съдействие.

Член 2

Според потребностите и възможностите си договарящите се страни насърчават обмена на:
а) технически документи, списания и заглавия от специализираната медицинска и фармакологична литература;
б) публикувани закони и нормативни актове в областта на общественото здравеопазване;
в) информации относно организирани от една от договарящите се страни научни конференции.

Член 3

Дейностите по изпълнението на тази програма се финансират съгласно чл.5 на Споразумението.

Член 4

При нещастен случай или внезапно възникнало заболяване, изискващи спешна медицинска помощ (с изключение на зъбопротезиране), лицата, които участват в обмена по тази програма, получават от договарящата се страна домакин медицинско обслужване в рамките на предварително сключена медицинска застраховка без поемане от самите застраховани на разходите за лечението.

Член 5

При изпълнение на залегналите в тази програма мероприятия ще се прилагат законите и правните разпоредби, действащи в съответната държава.

Член 6

Тази програма влиза в сила в деня на нейното подписване. Тя е валидна за период от три години.

Съставена в Берлин на 19 юни 2006 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български и немски език, като двата текста имат еднаква сила.

За Министерството
на здравеопазването
на Република България:
Меглена Плугчиева,
извънреден и пълномощен
посланик на
Република България
в Германия

За Федералното министерство
на здравеопазването
на Федерална република Германия:
д-р Клаус Тео Шрьодер,
държавен секретар
във Федералното министерство
на здравеопазването

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив