Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия)

 

Съгласно чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета от същия закон.

Срокове за деклариране и плащане

  • 15-о число на следващия месец – внасяне на данъка за предходния месец;
  • До 31 март на следващата календарната година – подаване на декларация за предходната година и внасяне на данъка от корекцията на данъчната основа съгласно чл.253, ал.2 от ЗКПО.

Деклариране на данъка върху приходите

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно  нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261, ал.2 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл.278, ал.2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив