Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Юридическа характеристика
 Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз (по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози) срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут (чл. 2 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници).
Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица разрешение за такъв превоз, както и от водачи, извършващи дейността от името на регистрирани превозвачи, но за своя сметка (чл. 12, ал. 1, чл. 24, ал. 1 ЗАвП и чл. 3 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г.).

Ход на процедурата

А) Издаване на разрешение и условия
Съгласно чл. 24, ал. 1 ЗАвП таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до 5 места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет.
Регистрираните превозвачи могат да осъществяват таксиметрови превози само с моторни превозни средства и водачи, които отговарят на изискванията на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. (чл. 24, ал. 2 ЗАвП).
1. Изисквания към водачите на автомобили за таксиметров превоз на пътници
Съгласно чл. 18 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
 • да притежава свидетелство за управление на МПС;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
 • да е психологически годен, което се доказва с психологическо изследване;
 • да е физически здрав и да не е инвалид (доказва се с медицинско свидетелство);
 • да притежава удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", издадено след успешно полагане на изпит, валидно за съответната община. Забележка: съгласно чл. 19 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. удостоверението се издава на лица, които притежават познания в областите, посочени в приложение № 7а към Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. Изпитите за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" се провеждат от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" по ред и начин, определени от изпълнителния й директор.
2. Изисквания към автомобилите, с които се извършва таксиметров превоз на пътници
Лекият таксиметров автомобил следва да отговаря на следните изисквания:
 • да е преминал на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата;
 • да не е оборудван за управление от инвалиди или за учебни цели;
 • да има най-малко 4 врати;
 • органите за управление да са разположени вляво;
 • да е обозначен със знак "Такси", светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано "Такси", знакът "Такси" трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или специално монтирано за целта устройство;
 • да има монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет, притежаващ удостоверение за одобряване на типа;
 • да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените;
 • да има залепена на видно отвън място, вдясно на предното стъкло холограма;
 • да има отстрани по цялата дължина на вратите на автомобила непосредствено под линията на стъклата двуредна лента с шахматно разположени квадрати;
 • да бъде трайно боядисан в жълт цвят, без облепване на автомобила с фолио;
 • на предните врати на автомобила да има трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонният номер на превозвача.
 • при вписване за първи път в списък към удостоверение за регистрация да не са изтекли повече от четири години от датата на първата регистрация на автомобила;
 • от датата на първата регистрация на автомобила да не са изтекли повече от десет години.
Транспортната годност на моторните превозни средства, с които се извършва таксиметров превоз на пътници, се доказва с удостоверението за транспортна годност на лек таксиметров автомобил, издадено от съответния РОДАИ.

Б) Необходими документи

Кандидатът за издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници представя следните документи:
 1. заявление;
 2. удостоверение за регистрация;
 3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
 4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
 5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност" на водачите;
 6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

В) Такси

За издаване на разрешението се заплаща такса, конкретният размер на която се определя от съответният общински съвет.
Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава за всеки отделен автомобил. Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите.
Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
Срокът на валидност на разрешението се определя от общинския съвет, еднакъв е за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от 12 месеца.
 
Резултат от процедурата
Разрешението, издадено по реда на тази процедура, е необходимо условие за правомерното извършване на таксиметров превоз на територията на общината, за която е издадено. Неспазването на това изискване е основание за ангажиране на административнонаказателна отговорност на неизправния превозвач.
Кметът на общината отнема издаденото разрешение:
 1. когато отпаднат основанията за издаването му;
 2. когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
 3. при отнемане на лиценза, издаден от министъра на транспорта и съобщенията или при заличаване на регистрацията.
Действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се прекратява от деня, в който:
 1. притежателят му го върне в общината;
 2. се прекрати дейността на превозвача, като в този случай превозвачът е длъжен да върне разрешението в общината в 3-дневен срок от прекратяване на дейността;
 3. изтече срокът, за който е издадено;
 4. е отнето.
В 3-дневен срок от отнемане или прекратяване действието на разрешението общината уведомява РОДАИ

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив