Мярка 214 – Агроекологични плащания

01.03.2011 - 16.03.2011 | 23:59
по статията работи:
01.03.2011 - 16.03.2011 | 23:59

 

Цели:

Подпомага прилагането на една или комбинация от следните агроекологични дейности: биологично земеделие; поддържане на характеристики на ландшафта, с направление традиционно отглеждане на овощни култури; опазване на почвите и водите; традиционно животновъдство.

Бенефициенти:

 • За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани, като подпомаганите лица се задължават да преминат агроекологично обучение и/или информационни дейности през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности, или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат.

 • Кандидатите трябва да са собственици на площите, за които кандидатстват за подпомагане, или да ги ползват на правно основание за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане. Договорът за наем или аренда трябва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите и вписан в съответната служба по вписванията.

 • Агроекологичните дейности или направления, които се основават на площ, трябва да се извършват върху едни и същи земеделски парцели в продължение на пет години, като одобрените земи за извършване на агроекологичните дейности могат да се увеличават само през първите три години от изпълнението на поетото задължение и при увеличаване на площите над 20% от първоначалния размер или с повече от 2 хектара, се поема ново агроекологично задължение за петгодишен период, за всички подпомагани площи.

 • Минималният размер на ползваната площ за подпомагане по реда на тази наредба е 0,5 ха, при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха със съответните изключения предвидени в наредбата.

Под-мерки на Мярка 214:

 • Под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)"

- възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с ВПС

- възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с ВПС

 • Под-мярка „Характеристики на ландшафта"

- традиционно отглеждане на овощни култури;

 • Под-мярка „Традиционно животновъдство"

- опазване на застрашени от изчезване местни породи

- традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)

 • Под-мярка „Биологично земеделие"

- биологично растениевъдство;

- биологично пчеларство;

 • Под-мярка „Опазване на почвите и водите"

- намаляване на нитратното замърсяване;

- контрол на почвената ерозия;

Финансовата помощ е под формата на компенсаторни плащания, различни по петте направления съответно на база хектар биологично отглеждана култура, на глава добитък от традиционна порода и др.

Географско покритие

Територията на цялата страна.

Финансови условия

Финансовата помощ се предоставя за период от пет последователни години, като за осъществяването й се предоставят средства под формата на ежегодни агро-екологични плащания, като 82 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18 на сто - от бюджета на Република България.

Подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ, когато стопанствата им са прехвърлени на друго лице, регистрирано в ИСАК, което не е продължило прилагането на подпомаганите агро-екологични дейности.

Финансовата помощ не се възстановява в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства.

Кандидатстване за подпомагане

Заявката за подпомагане по мерките се подава в периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. За 2011 година крайният срок е 16 май, тъй като 15 май е неделя. На закъснелите стопани се дава възможност да подадат заявления и след 16 май - до 9 юни 2011 г., но за всеки ден закъснение ще им се приспада по 1% от размера на субсидията.


Мярка 214 е част от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) – Подобряване на околната среда и природата. В ос 2 са включени мерки, чиято цел е да се поощри използването и развитието на земеделски методи, целящи опазване и съхранение на околната среда, както и да се подпомагат земеделските стопани с цел да се предотврати изоставянето на земеделските земи и да се запазят традиционните земеделски практики.

Бенефициенти по Ос 2 могат да бъдат земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители, желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори, вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

 

Оцени статията:
2.25/3
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
 • Женевски конвенции
 • Зимна приказка
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 26.09   1371 г. – В Битката при Черномен армията на османския султан Мурад I разгромява обединените сили на сърби и българи. 1580 г. – Сър Франсис Дрейк и неговата...