Брашното поевтинява през изминалата седмица

27.08.2011 | 10:21
по статията работи:
Цената на яйцата и олиото остава без съществена промяна
Брашното поевтинява през изминалата седмица

Тенденцията за поевтиняване на брашното тип 500 продължи и през изминалата седмица, показа наблюдението на Работната група към Министерството на земеделието и храните върху изменението на цените на шест хранителни продукта.

Данните показват, че средната цена на едро на брашното е с 2.1% по-ниска спрямо миналата седмица. Цените варират от 0.66 лева за килограм (във Враца) до 1.07 лева на килограм (в Пловдив).

В големите магазини цената на брашното е най-ниска в Добрич (0.92 лева), а най-висока - в Благоевград и Кюстендил (1.23 лева за килограм).

Цената на яйцата са без особена промяна както на едро, така и на дребно, показа още анализът на групата през изминалата седмица. Най-висока е цената на едро в Смолян (0.19 лева за брой). На обратния полюс са Хасково и Пловдив, където яйцата се търгуват за 14 стотинки по цени на едро. Тези данни се отнасят за яйцата с размер М.

Размер М на дребно се търгуват между 16 и 28 стотинки в големите магазини, а размер L - се търгува в диапазона от 18 до 29 стотинки.

През последната седмица цената на рафинираното олио също остава без промяна - средно 2.70 лева за литър. По цени на едро продуктът е най-евтин в Ямбол (2.56 лева за литър), докато в Русе цената е най-висока - 2.87 лева за литър.

В магазините най-скъпо е олиото в София (3.27 лева за литър), а на обратния полюс е Добрич, където търговията се извършва при цена 2.75 лева за литър.

Цената на замразеното пилешко отчете разнопосочни тенденции през изминалата седмица, но като цяло средната цена остава без сериозни промени през изминалата седмица. Най-значително в магазините пилешкото месо поскъпва в София - със средно 8.7 на сто. Монтана е областта, където се наблюдава най-голям марж между цената на едро и на дребно (1.44 лв./кг), а най-малко е отклонението в Разград - 13 стотинки разлика на килограм.

Прясното охладено пилешко месо се търгува на едро на цени между 3.80 лв./кг (Търговище) до 4.59 лв./кг (София и Перник). Общо за страната средната цена на дребно в малките магазини е по-висока с 2% от тази в големите вериги.

В много области има изменения при търговията на едро със захар, но като цяло средната цена за страната е без промяна - 2.27 лева на килограм. При търговията на дребно обаче експертите отчетоха увеличение на средните цени, макар и незначително.

Прави впечатление, че в областите Бургас, Видин, Русе, Сливен и Ямбол цената на захарта в малките магазини е на по-ниски нива от тази в големите супермаркети.

Лек ръст отчете цената на агнешкото месо. Цяло агне в страната се търгува в диапазана между 10 и 14.33 лева. Най-евтино е в Шумен, а в София и Русе цените на едро са най-високи, показаха данните на Министерството на земеделието и храните. Експертите обаче отбелязват, че предлагането на този тип месо е ограничено.

Маржът между цената на едро и цената на дребно на цяло агне в големите вериги е най-голям в Бургас (2 лв./кг), а най-малък - в Ловеч (0.10 лв./кг).

Ето какво показват още анализите на експертите от МЗХ за отделните продукти в различните населени места в страната:

Агнешко месо

През изминалата седмица, цените на едро на цяло агне остават в диапазона от 10 лв./кг (Шумен) до 14.33 лв./кг (Русе и София). Средно за страната, цената на едро на цяло агне бележи леко увеличение (0.04 лв./кг). В три области е отчетено нарастване на цените, най-съществено в Пазарджик - с 6.6%, следван от Пловдив с 2.2% и Добрич - 0.8%. Единствено в складовете на едро във Варна цялото агне се търгува на по-ниска цена - с 0.40 лв./кг.

По области предлагането в големите търговски вериги е ограничено. Търговията е на нива от 13.25 лв./кг до 13.89 лв./кг. В големите вериги на четири области (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) е отчетено поскъпване с 10.5% или 1.26 лв./кг спрямо предходната седмица.

В другите търговски обекти цялото агне се търгува на цени в интервала от 12.80 (Смолян) до 13.70 лв./кг (Пазарджик). Средно за страната, за периода цените на дребно на цяло агне в малките магазини са по-ниски от тези в големите супермаркети с 0.22 лв./кг.

Маржът между цената на едро и цената на дребно на цяло агне в големите вериги е най-голям в Бургас (2 лв./кг), а най-малък - в Ловеч (0.10 лв./кг).

При малките търговски обекти отклонението между двете цени е в по-тесни граници - от 0.03 лв./кг (Ловеч) до 0.64 лв./кг (Пазарджик).

Захар

Въпреки регистрираните ценови изменения при търговията на едро със захар в преобладаващата част от областните центрове, за трета поредна седмица, средната за страната цена на едро на бяла кристална захар остава непроменена - 2.27 лв./кг. По области, захарта се предлага в ценовия диапазон от 2.15 лв./кг до 2.46 лв./кг, като отново най-ниски нива са регистрирани в Бургас, а най-високи - във Враца.

При търговията на дребно се отчита незначително увеличение на средните цени за страната. Както в големите търговски вериги, така и в другите търговски обекти захарта е поскъпнала с 0.01 лв./кг, спрямо предходния период.

Цените на дребно на захарта в големите вериги варират от 2.28 лв./кг (Пловдив) до 2.55 (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Изменение на цените (от -1.5% до +5.9%) се отчита в шест области, като в четири от тях (Пазарджик, Перник, Пловдив и София) движението е възходящо, а в две (Варна и Добрич) е регистрирано намаление.

В другите търговски обекти захарта се предлага в границите от 2.33 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 2.73 лв./кг (Шумен). Отклонение спрямо предходната седмица се наблюдава в шест области, като в четири от тях (Пазарджик, Перник, Пловдив и Смолян) цената нараства, най-значително в област Пазарджик - с 6.7%. Намаление на ценовите нива се регистрира във Варна и София, съответно 3.7% и 2.6%.

В повечето областни центрове цената на дребно на захарта в големите вериги е на по-ниски нива, спрямо другите търговски обекти. Най-голяма разлика в магазинната мрежа е отчетена отново в Шумен - 0,24 лв./кг. Прави впечатление, че в областите Бургас, Видин, Русе, Сливен и Ямбол цената на захарта в малките магазини е на по-ниски нива от тази в големите супермаркети.

Пилешко месо

Пиле-замразено

През изтеклата седмица цената на едро на замразено пилешко месо, средно

за страната, се задържа на нивото от предходния период, въпреки разнопосочните тенденции на движение в различните райони.

По области цените на едро са в границите от 3 лв./кг (Монтана) до 4.40 лв./кг (Ловеч). По-високи цени на едро на пилешкото замразено се отчитат в осем области, като най-значително е поскъпването в Монтана и Пазарджик, съответно с 3.4% и 2.7%. В други осем области се наблюдава поевтиняване, най-чувствително в Бургас (2.7%).

В цялата страна, в големите търговски вериги цените на дребно на замразените пилета запазват нивата си от предходния период. Увеличение на средната цена е отчетено само в София (8.7%), Варна (4.3%) и Стара Загора (0.6%).

Монтана е областта, където се наблюдава най-голям марж между цената на едро и на дребно (1.44 лв./кг), а най-малко е отклонението между тези цени в Разград (0.13 лв./кг).

В по-голямата част от страната, цените на дребно на замразеното пилешко месо и в другите търговски обекти остават непроменени спрямо предходния период. В четири областни центрове се регистрира увеличение, най-съществено в София (13.1%). Единствено Шумен е областта, където замразените пилета поевтиняват с 2.2%. В малките магазини в Плевен е регистрирана най-голямата разлика между цените на едро и цените на дребно (1,53 лв./кг).

Средно за страната, цената в малките магазини е по-ниска с 0.2% отколкото в големите търговски вериги.

Пиле - прясно, охладено

Цените на едро на прясно, охладено пилешко месо в по-голямата част от страната запазват нивата си от предходната седмица. По области, ценовият диапазон е от 3.80 лв./кг (Търговище) до 4.59 лв./кг (София и Перник). В четири области се наблюдава увеличение - Смолян (със 7.1%), Русе (с 5.6%), Перник (с 0.9%) и София (с 0.7%).

Минимално намаление на цената е регистрирано в Пазарджик (с 0.6%), Варна (с 1%) и Шумен (с 1.1%).

В по-голяма част от областните центрове, в големите търговски вериги, цените на дребно на прясно охладеното пилешко месо остават стабилни. В три областни центрове се отчита поевтиняване от 3.9% до 13%, а в други два - минимално увеличение - Варна (4.3%) и Добрич (2.3%).

При цените на дребно в по-малките търговски обекти на цялата страна няма съществено отклонение от предходната седмица. Общо за страната средната цена на дребно в малките магазини е по-висока с 2% от тази в големите вериги.

Олио

През последната седмица средно за страната цената на рафинираното слънчогледово олио остава непроменена, спрямо предходния анализиран период - 2.70 лв./литър. По области цените на едро на слънчогледовото олио са в диапазона от 2.56 лв./литър до 2.87 лв./литър, като най-ниска цена e регистрирана в Ямбол, а най-висока в Русе.

Спрямо предходната седмица колебания в цените по области без това да рефлектира върху средната цена за страната се наблюдават в по-голямата част от областните центрове. В девет области се отчита възходящо движение на цените като най-съществено е изменението в Стара Загора (1.9%) и Плевен (1.6%).

Понижение на ценовите нива на олиото в борсите на страната има в седем области, най-значително в Силистра (2.5%), Ямбол (1.9%) и Бургас (1.8%).

При търговията на дребно цените на рафинираното олио в големите търговски вериги са в ценовите граници от 2.75 лв./литър (Добрич) до 3.27 лв./литър (София). Вследствие на ценовите колебания в различните области (от -1.5% до +4%) средната цена за страната регистрира леко повишение.

За разлика от големите вериги магазини, в другите търговски обекти, средната цена за страната бележи понижение. На по-ниски цени олиото се търгува в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково, като регистрираното намаление е в рамките от 1% до 7.5%.

Повишение на цените при търговията с олио в малките магазини се наблюдава в две области - Перник (6.3% или 0.20 лв./литър) и София (2% или 0.06 лв./литър).

Като цяло, олиото се предлага по области на цени от 2.90 лв./литър (Сливен и Ямбол) до 3.35 лв./литър (Перник).

Яйца

Като цяло, през настоящия период цените на яйцата, както на едро, така и на дребно остават стабилни.

През настоящата седмица Варна вече не е областта в страната с най-високата цена на едро на яйца - размер М, поддържана в продължение на месец. Най-скъпо яйцата на едро се търгуват в Смолян (0.19 лв./бр.), а най-евтино в Хасково и Пловдив (0.14 лв./бр.). Намаление на цените на борсите е регистрирано в Бургас, Варна и Стара Загора (с 0.01 лв./бр), а повишение в Ямбол (с 0.02 лв./бр.), Смолян и Плевен (с 0.01 лв./бр.).

Най-ниска цена на дребно на яйца (размер M и L) в големите търговски вериги се отчита отново в Шумен.

Предлагането на яйца - размер М, на дребно в големите супермаркети е в ценовия диапазон от 0.16 лв./бр. до 0.28 лв./бр., като най-високата цена се задържа в Разград. Поскъпване през тази седмица се наблюдава в Пазарджик (с 0.02 лв./бр.), Пловдив и Шумен (с 0.01 лв./бр.).

Цените на яйцата-размер L в големите вериги са в границите 0.18 лв./бр. в Шумен до 0.29 лв./бр. в Разград и Силистра. Ръст от 0.01 лв./бр. е отчетен в пет от областите. Единствено в София и двата размера яйца са поевтинели (с 0,01 лв./бр.).

Брашно

Тенденцията за понижение на средната цена на едро на брашно тип "500" за страната продължи и през последната седмица - с 2.1% или с 0.02 лв./кг. По области цените на едро варират от 0.66 лв./кг (Враца) до 1.07 лв./кг (Пловдив). През периода брашното се търгува на по-ниски цени в преобладаващата част от областните центрове, като най-сериозно понижение на стойностите се регистрира в Бургас, Плевен и София (0.07 лв./кг), Благоевград и Русе (0.06 лв./кг).

Незначително нарастване на ценовите нива се наблюдава в три области (Велико Търново, Пазарджик и Пловдив) в рамките от 0.01 до 0.02 лв./кг.

Сходна е ситуацията и при търговията с брашно в магазинната мрежа. Както при големите търговски вериги, така и при другите търговски обекти средната цена за страната на брашното на дребно се понижава.

По области, цените на брашно в големите вериги се движат в интервала от 0.92 лв./кг до 1.23 лв./кг, като най-ниски са стойностите в Добрич, а най-високи в Благоевград и Кюстендил. Низходящо изменение се наблюдава в четири области (Варна, Видин, Враца и Добрич), като най-сериозно понижение се регистрира във Варна - 17,5% или 0,20 лв./кг. Незначително поскъпване, в границите от 0,01 до 0,03 лв./кг, се отчита в областите Перник и София.

Средно за страната, цената на дребно на брашно тип "500" в малките магазини е по-ниска с 0,02 лв./кг, спрямо предходната седмица. По области, брашното се търгува в ценовия диапазон от 1,00 лв./кг (Варна и Добрич) до 1.28 лв./кг (Благоевград и Кюстендил).

В седем от областите се регистрира изменение в ценовите нива, като в шест от тях продуктът поевтинява - Варна (14.2%), Шумен (12.8%), Добрич (9.1%), Пловдив (6.3%), София (7.1%) и Пазарджик (5.2%). Повишение на цените се отчита единствено в Перник - с 2%.

За поредна седмица, най-голям марж между цените на едро и на дребно в другите търговски вериги е във Враца (0.53 лв./кг). Средно за страната, цените в големите супермаркети са по-ниски от тези в малките магазини с 0.06 лв./кг.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 14.08   1040 г. – Шотландският крал Дънкан I е убит в битка срещу неговия братовчед и наследник Макбет. 1880 г. – Приключва строителството на Кьолнската...