Отдадените под наем държавни имоти няма да могат да се преотдават

09.06.2010 | 12:53
по статията работи:
Това предвижда изменение в Закона за държавната собственост
Отдадените под наем държавни имоти няма да могат да се преотдават

Министерският съвет прие проектозакон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

С промените се цели ускоряване на процеса на изграждане на значими обекти и своевременно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. С проекта се прецизират и допълнят разпоредбите, регламентиращи придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост с оглед на тяхното практическо приложение.С оглед защита на държавния интерес се предлага отдадените под наем имоти публична държавна собственост да не могат да се ползват не по предназначение, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Уреждат се хипотезите, при които се отнема правото на управление върху имот - частна или публична държавна собственост, и се определят компетентните органи.

Предложените изменения, касаещи принудителното отчуждаване на имоти частна собственост за държавни нужди целят в максимална степен да се осигури приоритетното, своевременното и безпрепятствено изграждане на национални обекти. Понятието "национален инфраструктурен обект" се заменя с по-широкото "национален обект". Предпоставка за започване на производството за отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на държавни нужди ще бъде влязъл в сила подробен устройствен план или одобрен подробен устройствен план с влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, който предвижда изграждане на национални обекти. Принудително отчуждаване на собственост за държавни нужди ще се извършва при запазване на условията тези нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

Създава се нов институт, който ще даде възможност на инвеститора на национален обект да влезе в имота и да строи в чужд имот при предварително заплащане на обезщетение за времето от въвода в имота до влизане в сила на отчуждението. Това ще може да стане обаче при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти. Собственикът на имота може да оспори размера на определеното обезщетение и да иска присъждане на обезщетение в по-висок размер.

Предвижда се и промяна при определяне на пазарната цена на имотите на база осреднените пазарни цени от всички вписани сделки, като ще се избегне произволното вземане в предвид само на някои от тях. За по-бързата реализация на обекти за държавна нужда е предвидено и заповедта на областния управител да се обнародва в "Държавен вестник", а не както беше до сега - да се съобщава на собствениците на отчуждените имоти по реда на Гражданския процесуален кодекс. Предвидено е и оповестяване на видно място в сградата на общината. Предвидено е, че обжалването на акта само относно размера на обезщетението няма да спира изпълнението на акта за отчуждаване. Аналогични разпоредби има в действащия Закон за общинската собственост. Допълнени и прецизирани са текстовете, които определят от кой момент настъпва отчуждаването.

Поради ограниченото наличие на сграден фонд частна държавна собственост се предвижда отмяна на възможността политически партии да купуват такива имоти. С правомощията на областните управители да провеждат държавната политика в областта и отговорността им за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта, предвидени в Закона за администрацията, се предвижда да отпадне съгласуването от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството на извършването на разпоредителни сделки с имоти или части от имоти - частна държавна собственост, и отдаването под наем на свободни, непредоставени на ведомствата държавни жилища, ателиета и гаражи. Предвижда се да се въведе ограничение на кръга на субектите, които биха могли да придобият безвъзмездно право на собственост върху имоти - частна държавна собственост, а именно: общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности, както и на други лица, в случаите, предвидени със закон.

Предлага се и въвеждане на забрана общините и лицата да продават, заменят или даряват и да учредяват право на строеж и ползване на придобитите имоти за срок от 10 години, както и съответно налагане на административно наказание за неспазването на тази разпоредба. Прецизират се текстове, касаещи вписването на актовете за държавна собственост и на актовете за поправка на актове за държавна собственост в службата по вписванията, случаите на съставяне на нови актове за държавна собственост, както и на актове за поправка на актове за държавна собственост. Ще бъде регламентирана възможността за извършването на определени административни услуги - издаване на удостоверение за наличие или отсъствие на акт за държавна собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственост и на удостоверение, че имотът е деактуван, да се събират такси, чийто размер се определя от Министерския съвет.

Предпоставка за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж за изграждане на национален обект и общински обект от първостепенно значение, е влязъл в сила подробен устройствен план, а не документ за собственост. Влезлият в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект и общински обект от първостепенно значение, означава, че е налице държавна или общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Със същата цел - ускоряване реализацията на значими за обществото проекти, национални и общински обекти от първостепенно значение, са и предвидените промени в законите за опазване на земеделските земи и за горите - освобождаване от заплащане на държавна такса и настъпване промяна предназначението с влизане в сила на подробния устройствен план, пише БГНЕС.


 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Иванчо влиза в аптеката и започва да изброява на аптекарката: - бинт; - марля; - риванол; - кислородна вода; - лепенки; - обезболяващи; Аптекарката се притеснила и го пита -  - Да не е...
На този ден 06.07   1253 г. – Миндаугас е коронован за първи крал на Литва. 1415 г. – Ян Хус е изгорен на клада като еретик. 1483 г. – Ричард III е коронован за крал на...