Търговското салдо за март 2018 г. е отрицателно в размер на 233 млн. евро

18.05.2018 | 17:00
по статията работи: econ.bg
За януари – март 2018 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 48.4 млн. евро
Търговското салдо за март 2018 г. е отрицателно в размер на 233 млн. евро
Снимка: БГНЕС

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 39.6 млн. евро при дефицит от 267.4 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 48.4 млн. евро

(0.1% от БВП) при излишък от 15.7 млн. евро (0.03% от БВП) за януари – март 2017 г., съобщи БНБ.

За март 2018 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 89.6 млн. евро при дефицит от 299.4 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 138.3 млн.евро (0.3% от БВП) при дефицит от 97.5 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – март 2017 г.

Търговското салдо за март 2018 г. е отрицателно в размер на 233 млн. евро при дефицит от 353.7 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 847.1 млн. евро (1.6% от БВП) при дефицит от 602.8 млн. евро (1.2% от БВП) за същия период на 2017 г.

Износът на стоки е 2279.8 млн. евро за март 2018 г., като се повишава със 137.2 млн. евро (6.4%) в сравнение с този за март 2017 г. (2142.6 млн. евро). За януари – март 2018 г. износът е 6200.8 млн. евро (11.6% от БВП), като нараства с 255.9 млн. евро (4.3%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (5944.9 млн. евро, 11.8% от БВП). Износът за януари – март 2017 г. нараства на годишна база с 16.3%.

Вносът на стоки за март 2018 г. е 2512.8 млн. евро, като нараства с 16.5 млн. евро (0.7%) спрямо март 2017 г. (2496.2 млн. евро). За януари – март 2018 г. вносът е 7047.9 млн. евро (13.1% от БВП), като се увеличава с 500.2 млн. евро (7.6%) спрямо същия период на 2017 г. (6547.7 млн. евро, 13% от БВП). Вносът за януари – март 2017 г. нараства на годишна база с 20.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 101.4 млн. евро при положително салдо от 47.6 млн. евро за март

2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е положително в размер на 333.8 млн. евро (0.6% от БВП) при положително салдо от 188.9 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2017 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за март 2018 г. е отрицателно в размер на 38.9 млн. евро при отрицателно салдо от 68.7 млн. евро за март 2017 г.

За януари – март 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 141.3 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 221.9 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 80.9 млн. евро при положително салдо от 75.4 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е положително в размер на 516.3 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 538.3 млн. евро (1.1% от БВП) за

същия период на 2017 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 50 млн. евро при положителна стойност от 32 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 89.8 млн. евро (0.2% от БВП), при положителна стойност от 113.2 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – март 2017 г.

Финансовата сметка за март 2018 г. е положителна в размер на 3.8 млн. евро при отрицателна стойност от 141.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. финансовата сметка е положителна – 187.6 млн. евро (0.3% от

БВП), при отрицателна стойност от 258.7 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 137.3 млн. евро при положително салдо от 96.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 158.9 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 221.9 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Преките инвестиции – активи се повишават с 54.5 млн. евро при увеличение със 159.9 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те се увеличават с 33 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение със 151.1 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2017 г.

Преките инвестиции – пасиви намаляват с 82.8 млн. евро при увеличение с 63.3 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те нарастват със 191.9 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение с 373 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – март 2017 г.

евро (7.6%) спрямо същия период на 2017 г. (6547.7 млн. евро, 13% от БВП). Вносът за януари – март 2017 г. нараства на годишна база с 20.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 101.4 млн. евро при положително салдо от 47.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е положително в размер на 333.8 млн. евро (0.6% от БВП) при положително салдо от 188.9 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – март 2017 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за март 2018 г. е отрицателно в размер на 38.9 млн. евро при отрицателно салдо от 68.7 млн. евро за март 2017 г.

За януари – март 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 141.3 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 221.9 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 80.9 млн. евро при положително салдо от 75.4 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е положително в размер на 516.3 млн. евро (1% от БВП) при положително салдо от 538.3 млн. евро (1.1% от БВП) за

същия период на 2017 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 50 млн. евро при положителна стойност от 32 млн. евро за март

2017 г. За януари – март 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 89.8 млн. евро (0.2% от БВП), при положителна стойност от 113.2 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – март 2017 г.

Финансовата сметка за март 2018 г. е положителна в размер на 3.8 млн. евро при отрицателна стойност от 141.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. финансовата сметка е положителна – 187.6 млн. евро (0.3% от

БВП), при отрицателна стойност от 258.7 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 137.3 млн. евро при положително салдо от 96.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 158.9 млн. евро (0.3% от БВП) при отрицателно салдо от 221.9 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Преките инвестиции – активи се повишават с 54.5 млн. евро при увеличение със 159.9 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те се увеличават с 33 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение със 151.1 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2017 г. Преките инвестиции – пасиви намаляват с 82.8 млн. евро при увеличение с 63.3 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те нарастват със 191.9 млн. евро (0.4% от БВП) при увеличение с 373 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – март 2017 г.

Портфейлните инвестиции – активи за март 2018 г. се повишават със 116.2 млн. евро при увеличение със 146.6 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те се повишават с 478.5 млн. евро (0.9% от БВП) при увеличение с 201.1 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за март 2018 г. намаляват с 52.1 млн. евро при понижение със 106.4 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. портфейлните инвестиции – пасиви намаляват с 15.8 млн. евро (0.03% от БВП) при намаление с 230.4 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Салдото по статия Други инвестиции е отрицателно в размер на 699.5 млн. евро при отрицателно салдо от 742 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. салдото е положително в размер на 835.2 млн. евро (1.6% от БВП) при отрицателно салдо от 551.2 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – март 2017 г.

Други инвестиции – активи се понижават с 481 млн. евро при намаление с 497 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те се повишават с 1003.9 млн. евро (1.9% от БВП) при намаление с 343.7 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2017 г.

Други инвестиции – пасиви за март 2018 г. се повишават с 218.5 млн. евро при увеличение с 245 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те нарастват със 168.8 млн. евро (0.3% от БВП) при повишение с 207.5 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2017 г.

Резервните активи на БНБ се повишават с 398.8 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 237.7 млн. евро за март 2017 г. За януари – март 2018 г. те намаляват с 1035.3 млн. евро (1.9% от БВП) при повишение със 77 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2017 г.

Статия Грешки и пропуски, нето е положителна в размер на 43.4 млн. евро при положителна стойност от 125.8 млн. евро за март 2017 г. По предварителни данни за януари – март 2018 г. статията е положителна в размер на 236.1 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателна стойност от 274.5 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
Иванчо влиза в аптеката и започва да изброява на аптекарката: - бинт; - марля; - риванол; - кислородна вода; - лепенки; - обезболяващи; Аптекарката се притеснила и го пита -  - Да не е...
На този ден 11.01   1158 г. – Владислав II е коронован за крал на Чехия. 1477 г. – В хода на войната между Швейцария и Бургундия се състои битката при Нанси, в която загива...