Обезщетения и помощи за отглеждане на малко дете

 

Право на обезщетение за отглеждане на дете имат осигурените за всички социални рискове и или за всички социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица. Правото на обезщетение за отглеждане на малко дете възниква след изтичането на срока за обезщетение за бременност и раждане и се упражнява през времето на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете. Размерът на обезщетението се определя в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване.

Майката (осиновителката) подава заявление до работодателя си, че ползва отпуск за гледане на малко дете, след изтичане на срока за временна нетрудоспособност поради бременност и раждане;

Прилага се декларация, че детето не е настанено в детско заведение и че майката (осиновителката) не е дала съгласие отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или някои от техните родители;

Прилага се копие от акта за раждане на детето;

В случай, че обезщетението се ползва от бащата (осиновителя) или някои от техните родители се прилага декларация по Приложение №2 на Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО), че е дадено съгласие от майката (осиновителката) отпускът да бъде ползван от бащата (осиновителя) или някои от техните родители; Прилага се и справка-декларация от работодателя по образец съгласно Приложение №3 на НРВПO;

Работодателят подава придружително писмо и попълнена декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице" до ТП на НОИ;

Работодателят изтегля необходимите суми от фонд "Обществено осигуряване" чрез платежно искане за незабавно инкасо (купува се от книжарниците). Посочват се параграфът на осигурителния случай, периодът, за който се изплаща обезщетение, името, осигурителният номер и банковата сметка на работодателя. Платежното искане се предявява пред банката, където е банковата сметка на работодателя. Прилагат се копие от платежно нареждане (вносна бележка) за внесени здравноосигурителни вноски за периода и декларация на работодателя по чл.7, ал. 8 от КСО.

Работодателят или упълномощено от него лице ежемесечно съставя във ведомостта за трудово възнаграждение на персонала и изплатените обезщетение за гледане на малко дете за всяко лице поотделно. Работодателят съхранява копие от платежното искане за незабавно инкасо. Сумата се вписва в трудовата книжка на лицето.

В случай че майката (осиновителката) е самоосигуряващо се лице и има открита банкова сметка, се следва описаната процедура. В случай, че няма открита банкова сметка, обезщетенията се изплащат от ТП на НОИ, като лицето предоставя следните документи: придружително писмо и попълнена декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице"; декларация попълнена от лицето, че няма банкова сметка; вносна бележка за внесена здравноосигурителна вноска; лична карта.

Право на месечни помощи за отглеждане на дете за период от една година имат семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на дохода определен за целта в Закона за държавния бюджет за съответната година.

  • Подава се молба-декларация по образец за получаване на получаване на месечна помощ за раждане на дете до дирекция "Социално подпомагане" на общината;
  • Прилага се удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за 6 календарни месеца преди месеца, за който е подадена молбата;
  • Прилага се копие от акта за раждане на детето;
  • В случаите по чл. 8, ал. 3 от ЗСПД се прилага копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК;
  • Прилага се копие от решение на съда за допускане на развод, когато е налице;
  • Прилага се лична карта за справка;

Лицето получава писмено съобщение за заповедта за отпускане или отказ на директора на дирекция "Социално подпомагане";

Шест месеца след подаването на първата молба се подава втора, която се разглежда по същия ред.

Майката (осиновителката) има право на еднократна помощ за раждане на дете, ако отговаря на условията в чл. 3 от Закона за семейните помощи за деца.

Подава се молба-декларация за получаване на получаване на еднократна помощ за раждане на дете до дирекция "Социално подпомагане" на общината;

Прилагат се описаните по-горе документи.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив