Облагане доходите на физическите лица за 2006 г.

 

Тази декларация се подава по реда на чл. 41 от ЗОДФЛ от:

  • местни физически лица, като същите са задължени за световния им доход
  • чуждестранни физически лица, като същите са задължени само за доходи с източник в страната

Декларацията се подава до 15.04.2006 г., в ТД на НАП по постоянен адрес за местните физически лица и по адрес на последно прибиваване за чуждестранните физически лица.

Внимание: Декларация се подава дори и данъчната основа за общия годишен доход да е под годишния необлагаемия минимум от 1440 лв.

Внимание: Декларация не се подава ако физическо лице не е получило доход през 2005 г. ,вкл. и когато не е осъществявана дейност чрез регистрирано ЕТ.

Не се подава декларация и в следните случаи, когато се получени само:

  • доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения. В този случай може да се подаде декларация, ако е налице надвнесен данък или в случаите, когато се ползва намаление на данъчната основа по реда на чл. 20,ал. 7 и чл. 29а от закона.
  • необлагаеми доходи
  • доходи, обложени с еднократен данък

Получените доходи се попълват в Приложения от 2 до 9 на декларацията. Следва да се попълнят и съответните приложения (от А до И), когато отговаряте на условията за това. Когато е налице доход от източник в чужбина се попълват специалните приложения К и/или Л, за тези доходи.

Внимание: Физическите лица, формиращи облагаем доход по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен финансов отчет включително приложенията към него. Финансовият отчет на ЕТ, чиито годишен оборот (сума на продажбите) не надхвърля 50 000 лв. за 2004 г. ,се състои само от отчет за приходите и разходите. ЕТ, чиито годишни финансови отчети се одитират, подават и копие от доклада. В случай, че доклада не е подаден заедно с декларацията, същият може да се подаде и допълнително, но не по-късно от един месец, от датата на съставянето му.

Внимание: Ако се извършва дейност, подлежаща на облагане с патентен данък, също се подава декларация, като се попълва само Приложение А.

Внимание: В случай, че през 2005 г. е подадена декларация по чл. 41, поради прекратяване на стопанска дейност, то следва да подадете нова декларация до 15.04.2005 г., като платения данък го запишете като авансово внесен през годината.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив