Над 1,3 млрд. лв. бюджетен излишък за април отчита Министерство на финансите

01.06.2018 | 13:00
по статията работи: econ.bg
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 10 873,8 млн. лв., което представлява 34,9 % от планираните за годината приходи
Над 1,3 млрд. лв. бюджетен излишък за април отчита Министерство на финансите
Снимка: БГНЕС

Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по Консолидираната фискална програма, отчитат от МФ / БГНЕС По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец април 2018 г. е положително в размер на 1 319,1 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 528,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 209,5 млн. лв.

Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар, съобщиха от МФ. Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2018 г. са в размер на 12 970,8 млн. лв. или 33,9 % от годишните разчети.

Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 020,0 млн. лв. (8,8 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 10 873,8 млн. лв., което представлява 34,9 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец април 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,9 % (887,0 млн. лева). Приходите от преки данъци са в размер на 2 332,4 млн. лв. или 40,5 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 302,3 млн. лева (14,9 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 4 996,5 млн. лв., което е 33,0 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към април 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 165,2 млн. лв. (3,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 3 378,9 млн. лв. или 34,5 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2018 г. е 69,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 523,2 млн. лв. (29,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 79,9 млн. лв. или 42,1 % от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 539,1 млн. лв. или 49,1 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 005,9 млн. лв., което представлява 32,9 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,2 % (374,8 млн. лева). Неданъчните приходи са в размер на 1 719,5 млн. лв., което представлява 36,6 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 377,4 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. възлизат на 11 651,7 млн. лв., което е 29,6 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 10 426,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС). Нелихвените разходи са в размер на 10 871,3 млн. лв., което представлява 29,2 % от годишните разчети.

Текущите нелихвени разходи към април 2018 г. са в размер на 10 132,2 млн. лв. (32,6 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 728,7 млн. лв. (11,8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лв.

Лихвените плащания са в размер на 390,1 млн. лв. или 54,0 % от планираните за 2018 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2018 г. от централния бюджет възлиза на 390,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2018 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2018 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2018 г. да бъде положително в размер на 1 452,3 млн. лв. (1,4 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към май 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 16 006,1 млн. лв. (41,9 % от годишния разчет), като спрямо май 2017 г. се отбелязва ръст от 1 289,6 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 336,8 млн. лв. (9,4 %), докато постъпленията в частта на приходите от помощи са по-ниски. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2018 г. са в размер на 14 553,8 млн. лв., което е 37,0 % от годишния разчет.

За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 13 033,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 456,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към май 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юни 2018 година. 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
- Келнер, какво пие русата дама в ей там??? - Скъпо 32-годишно уиски, господине... - Аха... Поднесете ѝ тогава три бучки лед от мен!!!
На този ден 21.10   1097 г. – Първи кръстоносен поход: Кръстоносците предвождани от Годфрид дьо Буйон, Боемунд I Антиохийски и Раймон Тулузки започват Обсадата на Антиохия. 1520 г....