Обн. ДВ. бр. от 28 Декември 1999г.,
изм. ДВ. бр. от 14 Февруари 2003г.,
изм. ДВ. бр. от 31 Юли 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Април 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Юни 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 6 Февруари 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Септември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Декември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Октомври 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Февруари 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 2 Август 2013г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към
(Ново - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
Списък на опитните станции - държавни предприятия, в състава на Селскостопанската академия
I. Самостоятелни опитни станции - държавни предприятия:
1. Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца
2. Опитна станция по земеделие - Видин
3. Опитна станция по земеделие - Лом
4. Опитна станция по соята - Павликени
5. Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра
6. Опитна станция по земеделие - Търговище
7. Опитна станция по земеделие - Лозница
8. Опитна станция по земеделие - Хан Крум
9. Опитна станция по лозарство и винарство - Варна
10. Опитна станция по земеделие - Поморие
11. Опитна станция по земеделие - Средец
12. Опитна станция по земеделие - Сливен
13. Опитна станция по тютюна - Хасково
14. Опитна станция по земеделие - Кърджали
15. Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян
16. Опитна станция по лозарство - Септември
17. Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик
18. Опитна станция по картофите - Самоков
19. (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Опитна станция по земеделие - Ямбол
II. Държавни предприятия към институти:
1. Експериментална база - държавно предприятие към Института по земеделие - Шумен
2. Експериментална база - държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян
III. Държавно предприятие към Селскостопанската академия (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
1. (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Система за агропазарна информация САПИ - София.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА

Глава втора.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

Глава втора.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

Глава трета.

ДЕЙНОСТ, ИМУЩЕСТВО, НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

Глава трета.

СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК (НОВА - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.)

Допълнителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ (ДВ, БР. 113 ОТ 1999 Г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив