Българинът все повече преоткрива ползите от животозастраховането

18.05.2017 | 17:50
по статията работи: econ.bg
През миналата година сме дали средно по 70 лева на човек за закупуване на застрахователни полици
Българинът все повече преоткрива ползите от животозастраховането
Снимка: под лиценза на creative commons

Над 428.39 млн. лв. е брутният премиен приход, реализиран от 13-те компании, работещи на българския животозастрахователен пазар през 2016 година. Това показват предварителните резултати, оповестени преди около месец от Комисията за финансов надзор (КФН), коментира insmarket.bg.

За поредна година животозастрахователните дружества у нас регистрират сериозен ръст на приходите. За 2016 г. те с около 37.123 млн. повече в сравнение с постигнатото за 12-те месеца на 2015 година. Много малко не достигна на компаниите от бранша да реализират за 4-та поредна година двуцифрен ръст на събраните премии. В сравнение с 2015 г. през миналата година приходите са се увеличили с 9,49 на сто.

При предишни анализи бяхме свикнали да сравняваме годишните резултати на застрахователния бранш у нас с предкризисната за икономиката ни, финансите и застраховането 2008 година. Това обаче спокойно може да го оставим в миналото, защото след 3-4 години на по-ниски резултати, компаниите компенсираха първоначалния си спад и вече няколко години поред показват многократно по-добри резултати, а ръстът на приходите е ежегоден и доста респектиращ. И все пак, ако сравним постигнатото през 2016 г. с това от 2008 г. , ще видим, че приходите са се увеличили с цели 150 млн. лв., което означава, че на годишна база събраните премиите в животозастраховането са нараснали с 53.87 на сто.

Ако трябва да се върнем и още малко по-назад във времето – преди 10 години, ще видим, че животозастрахователите са увеличили приходите си през 2016 г. с над два пъти.

Тук трябва да отчетем и факта, че в обявените от КФН резултати не се включва постигнатото от клоновете на чуждестранни застрахователни компании, работещи у нас. Според различни източници техните  приходите за 2016 г. от животозастраховане възлизат на около 65-70 млн. лева. Това показва още веднъж колко добре се развива този сегмент от финансовите пазари у нас през последните  няколко години.

Макар и с много условности, защото нямаме официална информация за постигнатите резултати от клоновете на животозастрахователните компании у нас, а и също така и за дружествата, които се възползват от свободното предлагане на стоки и услуги в рамките на ЕС,  може да предположим, че сумата от продадените в България животозастрахователни полици възлиза на около и над 500 млн. лева. При малко над 7.1 млн. население, това означава, че средно българинът заделя по около 70-71 лева за животозастрахователни услуги. Десет години по-рано, през 2006 година, тази сума е била едва около 26.5 лева. Тоест, сега българите заделят с около 44 лева повече за животозастраховатени полици отколкото преди 10 години.

През годините повечето специалисти бяха убедени и твърдяха, че животозастрахователният бизнес в България има голям потенциал. По една или друга причина той не се развиваше или поне не с такива темпове, за които пазарът имаше възможности и се очакваше да го направи.

Последните 2-3 години нещата все по-осезаемо се променят, а надеждите и очакванията за в бъдеще са още по-големи.

На какво конкретно обаче се дължи успехът на бранша през миналата година? За да си отговорим на този въпрос, нека да видим от продажбата на кои застраховки се акумулират най-много приходи, а след това може да потърсим и причините.

И през миналата година най-продавани на пазара са полиците "Живот и рента" - около 66.82 на сто от всички събрани премии са именно от тази застраховка. Интересен е фактът, че приходите от продажбата на "Живот и рента" през 2016 г. са се увеличили с около 3.5 млн. лв., а делът и в общите приходи е спаднал с 5.45 на сто. Това показва, че имаме много сериозен ръст на приходите от продажба на други видове застраховки.

Кои  са те?

Безспорно голямата изненада е застраховката "Живот, свързана с инвестиционен фонд". През последните 1-2  години интересът към нея е огромен и продажбите също. Приходите от въпросната застраховка през 2014 г. са били 10.43 млн. лева, през 2015 г. те се увеличават с 63% и достигат до малко над 27млн. лева, а през миналата година те са вече 58.337 млн. лева. Тоест имаме над 31 млн. лева повече приходи или ръст от 2.16 пъти.

Делът на застраховката в общите приходи също почти се удвоил. За 2016 г. той се изчислява на 13.62%, а година по-рано е бил едва 6.9 на сто.

Според главния изпълнителен директор на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", Светла Несторова успешното развитие на животозастрахователния пазар у нас се дължи на много фактори, но един от водещите е активното включване на банковите институции в продажба на застрахователни услуги. Това е и основната причина за налагането на пазара на животозастрахователни продукти, сред които е и застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд".

При другите четири вида животозастраховки приходите през миналата година са по-малко в сравнение с тези през 2015 година.

При "Допълнителна застраховка" брутните премийни приходи през 2016 г. са 18.304 млн. лева или с 0.533 млн. лева по-малко сравнение с 12-те месеца на 2015 г., при "Женитбена и детска застраховка" спада е с 0.157 млн. лева, а при "Постоянна здравна застраховка" е 0.023 млн. лева. Спадът и при трите вида застраховки е пренебрежимо малък и няма нужда да се правят нито някакви генерални изводи, нито пък някакви драми от това.

Не така обаче стоят при продажбата на застраховката "Злополука", където приходите през миналата година са с 5.117 млн. лева по-малко сравнение с постигнатото  през 2015 година. Спадът на премийните приходи се изчислява на около 21.84 на сто.

Според главния изпълнителен директор на "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД, Коста Чолаков, основните причини са две. Първо, голямата конкуренция на пазара, която често пъти води до намаляване на цените на някои застраховки, което естествено рефлектира и на приходите. Второ, конкретно за застраховката "Злополука", тя се продава и от общозастрахователните дружества и често имаме приливане на клиенти, съответно и съпътстващите ги парични потоци от животозастраховането в общото застраховане и обратно. Така че, за да сме напълно обективни при анализа за пазарното представяне на въпросната застраховка, трябва да разгледаме и двата сегмента, на които се предлага.

Поглеждайки по-мащабно проблемите през 2016 г., ако може въобще да се говори за такива, в животозастрахването са свързани само с по-малките приходи от продажбата на един застрахователен продукт, а като цяло браншът върви стремглаво нагоре.

Причини за сериозното търсене на животозастрахователни продукт и увеличаване на приходите в бранша може да търсим в няколко посоки. Първо, явно имаме увеличена покупателна способност на част от населението, а оттам и възможност за спестяване. Връщане на вярата в застраховането. Преоткриването на животозастраховането като форма и начин да спестяване е много важен фактор, който движи сектора напред, смятат много от работещите в бранша. На фона на постоянно падащите лихви на банковите депозити и непопулярността сред болшинството хора на другите форми за инвестиции – капиталов, стоков пазар и т.н. животозастраховането изживява своя ренесанс. Не трябва да забравяме и факта, че покупката на животзастраховки, освен форма на спестяване, е свързано и с покриване на рискови фактори, а също така води и до някои данъчни облекчения. Това беше умело използвано от работещите в бранша, а резултатът е постоянно разрастващия се пазар.

Проблемите в българското здравеопазване също се отразиха благоприятно на застраховането у нас. При наличието на множество проблеми в здравна система у нас – недофинансиране и качеството на услугата, българинът търси някаква сигурност в здравните застраховки, което обяснява и увеличените приходи от техните продажби. Това също налива вода в мелницата на животозастрахователната индустрия в България и съм сигурен, че тази тенденция също ще се запази и доразвие през следващите години.

Анализирайки финансовите резултати за миналата годинаь трябва да отбележим и какво се случва с размера на изплатените обезщетения, печалби и загуби, активи, резерви и т.н.

През 2016 г. изплатените обезщетения са 172.76 млн. лв., а година по-рано са били 154.909 млн. лева. Тоест, те са се увеличили с 11.52% , което с около 2 пункта изпреварва ръста на приходите. Този резултат обаче не притеснителен стига да се анализира и да се вземат конкретните и своевременни мерки.

През миналата година регистрирахме и увеличение на печалбата на животозастрахователните компании у нас. През 2015 г. тя е била 29.196 млн. лв., а за 12-те месеца на миналата година възлиза на 31.595 млн лева. През миналата година само две компании са завършили с отрицателен финансов резултат, всички други са на печалба. През 2015 г. компании, които инкасираха загуби бяха три.

Непокритите загуби пък са намалели с 1.83 млн. лева и към 31 декември 2016 г. те са 6.788 млн. лева. Неразпределената печалба достигна размер от 118.348 млн. лв. или с около 4 млн. лева повече сравнение с края на 2015 година.

През миналата година компаниите увеличиха чувствително и активите си, и резервите си, съответно с 10.77% и 12.67 на сто.

Анализирайки резултатите от 2016 година, забелязваме и още по-силната концентрация на пазара. Първите пет компании държат малко над 80 на сто от продажбите на  животозастрахователни услуги у нас. Това означава, че за другите 8 дружества остават по-малко 20 процента от пазара.

Седем от тринайсетте компании са постигнали по-голям ръст на приходи от средния за пазара, а само 2 от компании в бранша имат по-нисък резултат от постигнатото от тях през 2015 година.

За пореден път безспорен лидер на пазара е ЗАД "Алианц България Живот". През миналата година компанията е реализирала приходи в размер на 112.505 млн. лева. Всъщност с този си резултат животозастрахователна компания за втора поредна година прескача гросмайсторската границата от 100 млн. лева. В сравнение с 2015 г. събраните през миналата година от ЗАД "Алианц България Живот" премии са с около 8.81 млн. лева повече, което представлява ръст 8.5 на сто.

Приходите от продажбата на застраховка ""Живот" и рента" формират 51.37% от общите приходи на компанията. ЗАД "Алианц България Живот" е лидер при продажбата на въпросната застраховка, като държи 20.19% от пазара. През миналата година сравнение с 2015 година, приходите от продажба на  застраховката ""Живот" и рента" са намалели с 13.523 млн. лева. Спад, който компанията умело компенсира с продажбата на другите видове застраховки.

Основна заслуга за доброто представяне и увеличаване на пазарните позиции на ЗАД "Алианц България Живот" има продажбата на застраховката ""Живот", свързана с инвестиционен фонд приходите". През 2015 г. приходите от въпросната застраховка са били 22.285 млн. лева, а през миналата година продажбите са се увеличили с повече от 2 пъти – 44.753 млн. лева. С този си резултат, компанията държи 76.71 на сто от продажбите на тази застраховка на нашия пазар.

ЗАД "Алианц България Живот" е лидер и в продажбата на "Женитбена и детска застраховка". Приходите на компанията през миналата година от продажбата на въпросната застраховка възлизат на 5.693 млн. лева, което  54.9% от общите приходи реализирани от този продукт.

Втори в класацията по премиен приход за 2016 г. се нарежда ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп". В сравнение със същия период на миналата година компанията е увеличила приходите си с над 12.77 процента. В номинално изражение увеличението на приходите на животозастрахователното дружество е 8.511 млн. лева.

Компанията отбелязва ръст на продажбите на почти всички видове застраховки, но е безспорен лидер на пазара в продажбата на застраховките "Заболяване", "Допълнителна застраховка" и "Постоянна здравна застраховка". Освен това компанията  може да се похвали с много добре балансиран портфейл. През миналата година ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" увеличава приходите си от продажба на застраховката "Заболяване" с цели 34.44 на сто. С този си резултат компанията постигна пазарен дял от 50.84% от общите приходи от въпросната застраховка. 

Пазарният дял, който ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" постигна през 2016 г. от продажби на "Допълнителна застраховка" е 47.61 на сто.

Трети по премиен приход за 2016 г. е "Уника Живот". В сравнение със същия период на миналата година компанията е увеличила приходите си 9.341 млн. лв., а пазарния си дял с 0.99 на сто.

Успехът на компанията се дължи на всички линии бизнес, но най-вече на чувствителното увеличаване на продажбите на застраховката "Живот" и рента".

Ако освен класацията за най-голям премиен приход, направим класация с основен критерий най-голям ръст на приходите, то тя би изглеждала така – ЖЗК "Съгласие" АД  с ръст от 73.5%, ЗАД "Сожелайф България" с 51.53% и "ОББ – МЕТЛАЙФ" АД с 19.32 на сто. Първата компания дължи успеха си основно на закупения преди година портфейл от "Дженерали Животозастраховане" АД, а другите две компании от увеличение на продажбите на животозастрахователни продукти.

Ако трябва да отличим и трите най-добри компании, що се отнася до реализирана печалба през миналата година, то призовата тройка би изглеждала така - "ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД с печалба от 11.957 млн. лв., ЗАД "Алианц България Живот" с печалба от 6.828 млн. лв и "ОББ-Метлайф ЖЗД" АД с печалба от 6.303 млн. лева.

Обобщавайки всички публични финансови резултати, може да кажем, че отминалата 2016 г беше много успешна за животозастрахователния бранш у нас. По предварителна информация, компаниите успешно започват и тази година. Ако се запази тенденцията от последните години, то ни очаква една много интересна и финансово успешна 2017 година.

Единственото предизвикателство с някакви неизвестни за момента е повторната финансова проверка, която тече  в момента под егидата на КФН в застрахователните дружества у нас.

Забележка: Съдържанието на настоящия материал има аналитичен характер и отразява мнението и очакванията на автора. Материалът не бива да се счита за препоръка за ПОКУПКА или ПРОДАЖБА на застрахователни полици или други услуги от конкретна компании, или пък акции от нея.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
Срещат се двама приятели. Единият пита: - Какво ще правиш в събота? - Ще ходим със сина ми в парка да пускаме хвърчило дракон да лети! А ти? - И аз имам подобна програма - ще изпращам тъщата на...
На този ден 21.06   1913 г. – По време на Междусъюзническата война българската 2-ра армия губи боевете при Кукуш и Лахна. Кукуш е превзет и изгорен от гръцката армия. 1918 г. –...