Седмица на дружествата със специална инвестиционна цел

17.08.2013 | 14:15
по статията работи: Петя Бързилска
Инвеститорите на БФБ уважиха придобиването на МКБ Юнионбанк от Първа инвестиционна банка
Седмица на дружествата със специална инвестиционна цел

Отминалата седмица от 12 до 16 август потвърди неписаното правило, че търговията на Българската фондова борса (БФБ) в разгара на лятото е близка до символичната и като оборот, и като брой сключени сделки. Изключения правят отделни ликвидни емисии или дружества, за които са се появили провокиращи инвеститорите корпоративни новини. Тази ситуация едва ли ще се промени до края на най-отпускарския летен месец август.

Добрите макроикономически данни за второто тримесечие на годината, обявени от Евростат на 14 август и показващи, че Европа като цяло излиза от рецесията, не впечатлиха съществено инвеститорите на нашата борса. Може би могат да се изключат само някои от емисиите, включени в SOFIX, както и дружества, чиято продукция е експортно ориентирана, като Софарма, Биовет, Монбат.

Най-вероятно играчите на борсата не можаха толкова бързо да оценят, че подобреното икономическо състояние на Стария континент е много важно за България, тъй като голяма част от родния износ е насочен към страни от ЕС. В същото време обаче данните за българската икономика никак не са толкова обнадеждаващи – тя е продължава да е в стагнация, тъй като нарастването на БВП се забавя за четвърто поредно тримесечие.

Отхвърлянето на президентското вето върху актуализацията на Бюджет 2013 (16 август) също не повлия върху борсовата активност. По време на 4-часовите дебатите, които се очакваше да бъдат с икономически аргументи, а се превърнаха в политическа говорилня, търговията на БФБ беше много слаба. Това със сигурност означава, че за инвеститорите на БФБ изходът е бил очакван.

В края на всяко шестмесечие настъпва жътвата за дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). От една страна в края на юли и началото на август се публикуват междинните финансови отчети, от които става ясно как се е развивало дружеството през първата половина на година, а това е най-добрият ориентир за инвеститорите. От друга страна по закон тези дружества са длъжни да разпределят като дивидент 90% от печалбата си. Затова и интересът към АДСИЦ-ите по това време на годината е подчертано повишен. Друг фактор за инвеститорското внимание към АДСИЦ-ите, което ще продължи да нараства във времето, са положителните индикации за нарастване на цените на земеделските земи и стабилизирането на пазара на недвижими имоти в населени места и курорти.

Това беше потвърдено през отминалите две-три седмици, но подчертан интерес към АДСИЦ-ите беше отчетен през отминалата работната седмица. На 12 август се търгуваха 125 463 лота на 4 дружества; на 13 август – 102 584 лота на 7 дружества; на 14 август интересът леко спадна, защото бяха изтъргувани само 7840 лота на три дружества; на 15 август бяха прехвърлени 33 288 лота на 6 дружества; на 16 август бяха изтъргувани 58 746 лота на 3 дружества.

С най-голям седмичен оборот бяха акциите на Адванс Терафонд – едно от най-големите АДСИЦ в България по пазарна капитализация. По последни данни към 31 юли притежава 248 191 дка земеделска земя и 139 дка градска земя, като само през миналия месец са извършени продажби на 1469 дка, а от началото на годината са продадени общо 6288 дка при средна цена от 1108 лв/дка. Акциите на Адванс Терафонд са сред малкото емисии, които са включени в четирите борсови индекса - SOFIX, BG40, BGTR30 и BGREIT. Дружеството е привлекателно и с това, че винаги, откакто е създадено, разпределя дивиденти, като най-голяма е сумата за 2012 г. – по 0.47 лв. за акция.

Активно се търгуваха цялата седмица и книжата на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (27 540 лота), ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (27 200 лота).

Трябва да се отбележи и увеличеното дялово участие в Булленд Инвестмънтс АДСИЦ на УД Еф Асет Мениджмънт АД и управлявания от него договорен фонд Еф Принсипал. Инвестицията в дружеството, което влага набраните средства предимно в земеделски земи, си струва, показват добрите му финансови резултати. Емисията е включена в три борсови индекса - BG40, BGTR30 и BGREIT. Последната сделка с акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ беше на 13 август на цена 0.82 лв. за брой, което прави пазарна капитализация за компанията от 11.48 млн. лв.

Отдавна не е имало придобиване на банка на българския пазар, затова и покупката на МКБ Юнионбанк от Първа инвестиционна банка (ПИБ) беше оценена подобаващо от инвеститорите. И двете кредитни институции са качени на борсата, но в деня, когато беше обявена сделката (15 август), подчертан интерес имаше към ПИБ. Прехвърлени бяха 32 678 лота за 78 824 лева, представляващи 0.03% от капитала на дружеството, при средна цена от 2.412 лв. за брой.

Това беше своеобразно продължение на активната търговия с акции на банката от края на юли и началото на август, когато освен висок оборот бе повишена и цената. През отминалата седмица обаче, равносметката е негативна. Прехвърлени бяха 53 215 лота за общо 125 914 лева, но от това цената на книжата се понижи с 0.40%. Това може да се обясни с желанието за осребряване на натрупани печалби от инвеститори, тъй като сделката не беше тайна. За нея се знаеше от началото на лятото, чакаше се само нейното финализиране. Още повече, че банката майка на МКБ Юнионбанк BayernLB отпреди година беше обявила намерението си да се раздели с активите си в базираната в България банка.

Другата корпоративна новина от 15 август, че Трейс Груп Холд е единственият допуснат участник за строителство на по-дългия лот на Западната дъга от Софийския околовръстен път с предложена оферта от близо 90 млн. лева за 5,5 км се оказа добра инвеститорска провокация. Прехвърлени бяха 7872 лота за 27 081 лева, представляващи 0.03% от капитала на пътната компания, а цената на книжата за един ден поскъпнаха с 1.74%. През цялата седмица бяха продадени общо 10 446 лота за 35 6662 лева, от което акциите на дружеството се повишиха с 3.03% за седмица, а от началото на годината - с 14.29%.

След аварията на 12 август, оставила централни части на София без електричество за повече от три часа, енергийният регулатор ДКЕВР призова гражданите да предявят съдебни искове към ЧЕЗ Разпределение България, ако се чувстват ощетени. Повредата в електроразпределителната мрежа в София не би трябвало да се квалифицира като форсмажор или непреодолима сила, заяви член на ДКЕВР.

Това е една от възможните причини да се търгуват акциите на дружеството, но не е изключено и изкупуване на миноритарни дялове от мажоритарния акционер, макар че не е обявявано официално търгово предложение. Най-вероятно обект на ухажване са били отделни физически лица, които според междинния отчет на дружеството за първото шестмесечие, държат 1,11% от капитала му.

Фондовете, свързани с Групата Химмипрот, които притежават общо 18,09% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България, едва ли ще бъдат склонни да продават. За първите три дни от отминалата седмица бяха прехвърлени 51 лота за 78 768 лева, като цената им достигна 1550 лева за брой. Тя обаче е далеч от 1605.85 лева - цената, постигната на 29 октомври 2012 г., когато стартира продажбата на държавния дял от дружеството. За отбелязване е, че само от последните сделки книжата на електроразпределителното дружества поскъпнаха с 4.24%, но от началото на годината те са спаднали с 3.73%.

Сделки имаше и с акции на дружества, които отчетоха много добри финансови резултати на полугодието като Свилоза, Биовет и Монбат. Мажоритарният собственик на Каолин – немската фамилна компания Quarzwerke, продължи да купува дялове от миноритарните собственици, въпреки че Комисията за финансов надзор продължава да не разрешава поисканото официално търгово предложение за изкупуване. През седмицата Quarzwerke купи 115 701 лота, но на по-висока от обявената цена от 4.156 лв./акция. Повечето сделки се сключваха на нива от около и малко под 4.20 лева за брой.

Статистиката на БФБ показва, че с най-голям ръст седмицата завършва BG40, в който влизат емисиите на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните шест месеца. Той се повиши с 3.38% и отчете общ оборот за седмицата от 1 943 586 лева. Второто място по ръст зае SOFIX, който прибави 0.67% и оборот от 1 783 656 лева. Секторният BGREIT, отразяващ измененията в цените на дружествата със специална инвестиционна цел, също завърши в зелената зона, като отчече ръст от 0.16% и оборот от 387 154 лева. Единственият губещ беше равно претегленият BGTR30, който спадна с 0.06% и постигна оборот от 1 854 367 лева.

       Индекси на БФБ 12 - 16 август 2013   

Индек 

Стойност

Промяна

Обем (лв)

SOFIX

448.59

0.67%

1 783 656

BG40

152.82

3.38%

1 943 586

BGTR30

324.04

- 0.06%

1 854 367

BGREIT

88.13

0.16%

387 154

 Петте най-оборотни акции бяха:

1. Каолин - 482 058 лева при средни 4.16 лева за лот, с ръст от 1.37% на цената;

2. Синтетика - 403 956 лева при средни 32.06 лева за лот, без промяна в цената;

3. Софарма - 395 562 лева при средни 3.28 лева за лот, с ръст от 0.77% на цената;

4. Формопласт - 392 000 лева при средни 100.00 лева за лот (облигация), без промяна в цената;

5. Адванс Терафонд АДСИЦ - 370 885 лева при средни 2.14 лева за лот, с ръст от 0.89% на цената.

При компенсаторните инструменти, които през отминалата седмица се търгуваха доста активно, Поименните компенсационни бонове загубиха 3.29% при средна цена от 0.470 лева за номинал от 1 лев. Със спад завършиха и Компенсаторни записи, които се понижиха с 3.12% при средна цена от 0.310 лева за номинал от 1 лев. Жилищните компенсаторни записи завършиха седмицата без промяна при средна цена от 0.325 лева за номинал от 1 лев.

Статията е коментарна и не е препоръка за търговия.

Тази статия ви хареса? Следете всичко най-интересно от Econ.bg и във
Оцени статията:
5.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 19.02   На този ден слънчевите лъчи огряват четирите статуи на Птах, Ра-Хоракти, Рамзес II и Амон-Ра, намиращи се във вътрешността на храма в Абу Симбел. Този феномен се наблюдава...