Начало › Обяви › Инструкция за експлоатация на автоматичен омекотител за вода
Добави обява

Инструкция за експлоатация на автоматичен омекотител за вода

Подател: Магазин H2O
Адрес: Пловдив, ул. Хан Аспарух 122
Email: h2oairbg.com@gmail.com
Телефон: 032/94 24 64
Факс: 032/94 24 64
Уеб сайт: http://h2o-air.com
Skype: global_garant

Инструкция за експлоатация на автоматичен омекотител за вода

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧЕН ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ВОДА:

     Омекотяването на водата в дома по метода на йонообмена е признат в целия свят и безопасен начин на премахване на калциеви карбонати от водопроводната вода.

Ето няколко предимства на нашите системи за омекотяване на водата:

- Качеството е без конкуренция като метод на действие.

- В нашите системи се използват контролери Logix на американската фирма Pentair.

- Нашите системи използват иновативен вид смола, която има 5 действия.

- Монтажът е лесен и веднага ще можете да се радвате на мека вода.

- Високо качество на употребените материали и безопасно ел. захранване.

- Евтина поддръжка и голяма производителност.

 

 Важна информация:

   Преди започването на монтажа е задължително да се запознаете с инструкциите и прилагате всички норми касаещи безопасното въвеждане в експлоатация и работа на уреда.

При възникнали допълнителни въпроси трябва да се свържете с дистрибутора на уреда. Спазването на инструкцията ще обезпечи безопасното и полезно използване на закупения уред. Неприлагането на съветите от инструкцията може да бъде причина за материални повреди или наранявания.

1. Бъдете много внимателни, използвайки електрически инструменти.

2. В никакъв случай не потапяйте захранващият кабел или щепсела във вода или други електропроводими течности.

3. За да избегнете токов удар, инсталацията трябва да се извършва с повишено внимание.

4. Не докосвайте електрическите части с мокри или влажни части на тялото.

5. Уредът да се пази от малки деца или неупълномощени лица.

6. Незабавно изключете адаптера за променлив ток от електрическата мрежа, ако намерите някаква повреда.

7. Никога не включвайте уреда, ако той е повреден или ако има повреден захранващ кабел или щепсел.

8. Устройството може да работи само във вътрешността на сградата.

9. Устройството, захранване, кабел и щепсел не трябва да се допират до горещите части на други уреди (готварска печка, микровълнова печка, фурна и т.н.)

10. Кабелът не може да виси свободно или да бъде изложен на механични повреди.

11. Винаги изключвайте уреда чрез издърпване на щепсела от контакта и спиране на водоснабдяването.

12. Инструкцията за експлоатация трябва да се спазва през целия период на експлоатация на уреда.

13. Всички мерки за безопасност трябва да се спазват от страна на потребителя .

14. Ако имате някакви проблеми, моля свържете се с оторизиран сервиз или дистрибутор.

 

   Омекотителят за вода премахва калциеви и магнезиеви катиони, отговорни за твърдостта на водата и може да премахне съединения на двувалентно желязо разтворени във вода до максимална концентрация от 2.0 мг Fe / литър. Устройството не премахва желязо под формата на органични съединения и не подобрява вкуса и мириса на замърсена с химични съединения или сероводород вода.

Температурата на околната среда, при които работи устройството не може да бъде по- ниска от 4⁰C и по- висока от 40⁰C. Максимална температура на водата не може да бъде по-висока от 45⁰C.

   Устройството работи с напрежение 12 V. Моля, използвайте захранващ адаптер. Ако кабелът е повреден, незабавно изключете трансформатора. Преди повторно да използвате устройството сменете кабела. Омекотителят не може да се използва за пречистване на водата с необичайни физико- химични параметри. Тези устройства не премахват бактериологично замърсяване.

Разопаковане :

   Внимателно извадете уреда от кутията. Проверете за евентуални повреди. Устройството се доставя сглобено, което го прави тежко.

При пренасянето, моля обърнете специално внимание уредът да не се обръща надолу.

Условия за присъединяване към водопроводната мрежа:

   За да работи правилно омекотителят налягането на водата не трябва да е по- малко от 1,4 бара и по- голямо от 6.0 бара. Ако налягането е по- малко трябва да се използва хидрофор, а когато налягането надвиши максимално допустимото трябва да се приложи редукция на налягането. Ако налягането на водата е много високо (над 5.0 бара е напълно възможно през нощта да надвиши 6,0 бара) ви препоръчваме да се инсталира редуктор на налягане.

За да се контролира налягането в системата предлагаме монтаж на манометър.

Омекотителят трябва да се инсталира на входа на водопровода, след водомера.

Устройството трябва да се намира в близост до канализационна тръба.

Ако омекотителят се инсталира преди бойлер или котел, препоръчваме да се монтира възвратен клапан за предотвратяване на връщането на гореща вода в уреда.

Устройството трябва да се монтира на място предпазено от замръзване.

Тази гаранция не покрива повреди, причинени от твърде ниски или твърде високи температури на водата .

Устройството трябва да бъде постоянно свързано към електрическата мрежа.

Водопроводни части като клапани, датчици, предварителен филтър или възвратен клапан не са окомплектовани с устройството и се купуват отделно.

Препоръчваме инсталирането се извършва от квалифициран водопроводчик.

 

Присъединяване към канализация:

   За свързване на маркуча за мръсната вода, използвайте еластичен маркуч с размер 1/2". Единият край да се намушка на накрайника на изхода на промивната вода разположен в задната част на програматора, а другата да се свърже с канализационна тръба. Маркучът трябва да се монтират по такъв начин, че по време на промиването да не бъде изтръгнат от канализационната система. Той не трябва да бъде изкривен или усукан.

Свързване на преливника:

   Преливникът излиза от страничната стена на корпуса на уреда и осигурява допълнителна защита от преливане на солевия разтвор, ако етапът на попълването на солевия разтвор евентуално не завърши в съответствие с програмата. Преливникът трябва да бъдат свързани към канализационната система (Забележка:тръбите, които отиват в канализационната система, трябва да имат две независими връзки. Не трябва да се обединяват). Свързването на преливника трябва да се извърши под коляното излизащо от корпуса. Излишната вода се оттича чрез гравитацията.

Пълнене на омекотителя с вода :

   За да се предотврати вкарването на въздух в инсталацията (след направата на ВиК инсталацията) да се отвори първия кран довеждащ водата и след това бавно да се отвори главния спирателен кран на сградата. По този начин се отстранява въздухътнамиращ се в цилиндъра със смолата и в инсталацията. Жълтият цвят на водата е нормален докато се изплакне йонообменната смола.

Пускане в експлоатация :

   Доставеното устройство е програмиранои работи веднага след инсталирането.

За да се проведе първата регенерация е необходимо да се изсипе таблетирана сол в контейнера и наливане на около 10 литра вода. Допълването на водата ще се извърши автоматично. Попълване на изразходваната сол е отговорност на потребителя. Липсата на сол или малко количество няма да доведе до повреда на устройството, но омекотяването ще бъде неефективно.

Образуване на твърда кора или буца от сол:

   Образуването на твърда кора или буца от спечена сол е в резултат на употреба на сол с ниско качество или прекалено редки регенерации. Създаването на такава образувания е причина за неефективни регенерации. Периодично проверявайте солта в контейнера, тя трябва да е рехава и премахвайте евентуално образувалите се наслагвания и буци.

Консумация на вода по време на регенериране :

   Устройството предотвратява навлизането на необработена вода по време на периодичното регенериране. С цел това да не причинява неудобство на потребителите процесът на регенерация се програмира за 2.00 часа през нощта.

НЕИЗПРАВНОСТ И НАЧИНИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ:

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Водата след омекотителя е твърда или недостатъчно мека

 

Липса на сол в резервоара.

Да се добави сол и да се предизвика незабавна регенерация.

Липса на ел. захранване.

Да се осигури ел. захранване. Да се предизвика незабавна регенерация.

Запушен маркуч към канализацията.

Да се отпуши маркучът отвеждащ изразходвания разтвор към канализацията.

Водата след омекотителя е твърда, нивото на сол в резервоара не намалява.

Твърда кора или буца в резервоара за сол.

Да се отстрани буцата или кората.

Понякога водата е твърда.

Неправилно програмирано време на регенерация.

Да се програмира правилното време не регенерациите.

Зададена е ниска стойност на твърдостта на входящата вода.

Да се изследва твърдост на водата и да се програмират правилни стойности.

На дисплея се появява неправилен код за даден модел на омекотителя.

Необходима е намеса на специалист.

Неконтролиран теч на водата.

Да се провери инсталацията и да се отстранят течовете.

 

Таблица за конвертиране на единици на твърдост на водата:

 

mmol/l

mval/l

mg CaCO3/l (ppm)

Немски градус

Френски градус

gpg

1 mmol / l =

1

2

100

5,6

10

5,8

1 mval / l =

0,5

1

50

2,8

5

2,9

1 mg CaCO3 /l =

0,01

0,02

1

0,056

0,1

0,058

1 немски градус =

0,179

0,357

17,9

1

1,79

1,04

1 френски градус=

0,1

0,2

10

0,56

1

0,58

1 gpg =

0,143

0,29

14,3

08

1,43

1

 

РАБОТНИТЕ ЦИКЛИ НА УРЕДА:

Потокът на водата в работен цикъл омекотяване.

 

   Необработената вода се влива в резервоара със смолата и по тръбата се отправя надолу. Преминава през смолата, изплаква я и я разрохква след което се отправя към канализацията. В този работен цикъл програматорът спира довеждането на водата към инсталацията. Това предпазва инсталацията от нахлуването на замърсена вода от изплакването на уреда.

Потокът на водата в работен цикъл обратно изплакване.

 

   Необработената вода заедно със солевия разтвор се влива в резервоара със смолата и преминавайки през нея възвръща йонообменната й способност. След преминаването през смолата разтворът се отвежда къмканализацията. След изчерпването на всичкия солев разтвор от резервоара смолата бавно се изплаква с вода. В този работен цикъл програматорът спира подаването на водата към водопроводната инсталация. Това предпазва инсталацията от нахлуването на замърсената вода от изплакването на уреда.

 

Потокът на водата в работен цикъл регенерация.

 

   Нивото на солевия разтвор се регулира с времето на наливане на водата. Колкото е по-дълго, толкова повече сол ще се разтвори във водата. . В този работен цикъл програматорът спира подаването на водата към водопроводната инсталация. . Това предпазва инсталацията от нахлуването на замърсена вода от изплакването на уреда.

 

Потокът на водата в работен цикъл наливане на водата в резервоара със сол.

 

   След преминаването през смолата водата се отправя през централната тръба нагоре и към канализацията. В този работен цикъл програматорът спира подаването на водата към водопроводнатаинсталация. Това предпазва инсталацията от нахлуването на замърсена вода от изплакването на уреда.

 

Потокът на водата в работен цикъл бързо изплакване на смолата.

 

   След края на регенерацията (5 цикъл) омекотителят автоматично преминава към първия цикъл – омекотяване на водата.

 

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

 

Входът на програматора е замърсен при монтажа на водната инсталация

Да се почистят остатъците и програматорът

Замърсен предварителен механичен филтър

Патронът да се почисти или подмени

Наличие на въздух в инсталацията

Да се провери инсталацията и да се провери за наличие на солев разтвор в резервоара

Прекалено много време за наливане на вода в резервоара на солев разтвор

Да се намали времето на наливане на вода в резервоара на солев разтвор (цикъл 4)

Уредът не засмуква солев разтвор

Прекалено ниско налягане във водопровода

Да се увеличи налягането до мин. 1,5 бара

Запушен или блокиран маркуч довеждащ солев разтвор към програматора

Да се провери маркучът и да се отстранят евентуалните запушвания

Теч от маркуча довеждащ солевия разтвор към програматора

Маркучът да се подмени

Повреден инжектор

Инжекторът да се подмени

Постоянен теч към канализацията

Чужди тела в клапана

Да се провери вътрешността на клапана, да се отстранят замърсяванията и да се провери действието на клапана в различните работни фази на уреда

Прекъсване на ел. захранване по време на регенерация

Да се провери ел. захранването.

Да се постави байпасът в затворено положение до възстановяване на ел. захранването.

 

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Женевски конвенции
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 18.11   1095 г. – Под ръководството на папа Урбан II във френския град Клермон започва Събор на католическата църква, на който е огласена Свещената война –...