Мерки 211 и 212 - Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони и с ограничения, различни от планиниските райони

01.03.2011 - 16.05.2011 | 23:59
по статията работи:
01.03.2011 - 16.05.2011 | 23:59

 

Тези две мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) дават възможност за финансово подпомагане на стопани, които се занимават със земеделие в конкретни райони с природни ограничения.

Подпомагат се фермери, които работят при изключително тежки и непривлекателни природни условия. В тези случаи за производството на единица продукция се влагат значително повече средства, отколкото в стопанствата в останалите райони. Плащанията подкрепят поддържането на земята в добро агро-екологично състояние, както и  намаляват опасността земята да бъде изоставена поради неблагоприятни агро-климатични и почвени ресурси.

Цели на мерките

Мерки 211 и 212 целят:
• Подържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделски земи;
• Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
• Подържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
• Рационалното използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.
Специална Наредба, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), определя критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Необлаготелстваните райони се делят на два вида: планински райони и райони с природни ограничения, различни от планинските.

В планинските райони попадат землищата на населените места, които отговарят на поне един от следните критерии и показатели:
• средна надморска височина минимум 700 м.;
• среден наклон на терена минимум 20%;
• средна надморска височина минимум 500 м. в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;
• хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища.
В
необлагодетелствани райони с природни ограничения, различни от планинските, попадат землища на населени места, които са със слабопродуктивни земеделски земи.

Бенефициенти

За финансово подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които обработват площи и са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Размерът на всяко стопанство трябва да е не по-малък от 0,5 ха за планинските и 1 ха за необлагодетелстваните райони, различни от планинските. Минималният размер за всеки парцел трябва да е 0,1 ха (1 декар).
Кандидатстващите за финансиране по реда на тази наредба трябва да извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район поне за 5 последователни години от първото плащане. Освен това те трябва да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние – условията за което са одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.

Финансова помощ
Финансовата помощ се изплаща за всяка година под формата на компенсаторни плащания за хектар допустима площ.

Размерът на финансовата помощ за частта до 50 ха е по 90 евро на хектар за земеделски стопани в планински район и по 50 евро на хектар за стопаните в необлагодетелствани райони, различни от планинските. Съответно за частта от 50 до 100 ха се изплащат по 40 евро на хектар (планински район) и 20 евро (различен от планинския). И при двете категории стопани за площите над 100 ха не се предоставя финансова помощ.

Кандидатстване за подпомагане

Заявката за подпомагане по мерките се подава в периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. За 2011 година крайният срок е 16 май, тъй като 15 май е неделя. На закъснелите стопани се дава възможност да подадат заявления и след 16 май - до 9 юни 2011 г., но за всеки ден закъснение ще им се приспада по 1% от размера на субсидията. Всеки кандидат може да подаде само по едно заявление за подпомагане на година. Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (РА) изплаща финансовата помощ в периода от 1 декември в годината на кандидатстване до 30 юни на следващата година.

Възможно е земеделският стопанин да получи намаление на поисканата помощ или отказ за плащане, ако се установи, че е заявил по-големи от обработваните от него площи, или че не е спазил срока за подаване на заявлението. Отказ или намаление на помощ може да възникне и при неспазване на условията за подържане на земята в добро състояние, а също така и когато са подадени две или повече заявления за една и съща площ и не бъде постигнато разбирателство между заявителите. Финансова помощ не се предоставя и на неотговарящи на условията за подпомагане кандидати, както и в случай, че има опит да се възпрепятства проверката на място от компетентните органи.

 

Мерки 211 и 212 са част от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) – Подобряване на околната среда и природата. В ос 2 са включени мерки, чиято цел е да се поощри използването и развитието на земеделски методи, целящи опазване и съхранение на околната среда, както и да се подпомагат земеделските стопани с цел да се предотврати изоставянето на земеделските земи и да се запазят традиционните земеделски практики.

Бенефициенти по Ос 2 могат да бъдат земеделски производители от необлагодетелствани райони, земеделски производители, желаещи да се занимават с биологично земеделие; собственици на гори, вкл. техни сдружения; собственици и/или ползватели на гори и земеделски земи, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Мъж е в бара, пие и изглежда навъсен. - Какво ти е на теб? – пита барманът. - Бях женен три пъти и три пъти станах вдовец. Барманът иска да знае подробности. - Ами, първата се отрови с...
На този ден 13.06   1805 г. – Експедицията на Луис и Кларк достига до водопадите Грейт Фолс. 1839 г. – Милош Обренович абдикира като княз на Сърбия в полза на сина си Милан...