Българският фондов пазар забавя темпо, но не спира възхода си

22.02.2014 | 11:33
по статията работи: Борис Гергов
Индексът на родните сини чипове SOFIX отчете ръст от 19% от началото на годината и е сред най-бързо покачващите се в Европа
Българският фондов пазар забавя темпо, но не спира възхода си
Снимка: Thinkstock/Guliver

Автор: Борис Гергов

Въпреки някои колебания и през отминалата седмица (17-21 февруари) българският фондов пазар не спря възхода си и продължи да доказва, че нараства най-бързо в сравнение с другите пазари в Европа. Индексът на българските сини чипове SOFIX отчете ръст от 19% от началото на годината.

През отминалите пет работни дни оборотът на Българската фондова борса (БФБ) в сравнение с предишни седмици от януари бе относително нисък – около 10 млн. лева. Постигнат бе известен паритет между поскъпващите и губещите емисии с лек превес на понижаващите се. В същото време обаче поскъпващите акции постигаха по-високи ръстове, докато понижаващите завършиха седмицата с по-малки спадове. Като изключим Инфра Холдинг, чиито акции се понижиха с 28.33%, всички други емисии от зоната на губещите отчетоха спадове с по-малки от 10 на сто. Това показва, че натискът на купувачите е слаб, пазарът се диктува от продавачите, от което и ценовите равнища се качват по-лесно.

Много от пазарните участници решиха да изчакат края на следващия месец март, когато по закон трябва да бъдат представени консолидираните годишни отчети. Според предварителните тримесечни отчети като цяло състоянието на повечето публични дружества е добро и сътресения едва ли може да има. Със сигурност нито динамиката на търговията, нито темпът на нарастване на цените на акциите ще бъдат като тези от края на миналата и началото на настоящата година, но пазарът ще продължи да се движи нагоре. Лошото е, че все още на хоризонта не се задават големи български и чужди инвеститори, нито желаещи да листват нови компании на борсата.

Затова напълно оправдано бе подчертаното вниманието на пазарните участници към предстоящата продажба на държавните дялове на оператора БФБ, след като Агенцията за приватизация обяви, че ДЗЗД Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл ще направи оценка на 50.0542% от капитала на ФБ-София и 43.70% от капитала на Централен депозитар преди да бъдат пуснати на борсата държавните им дялове. Истинската интрига обаче се случи, когато на 20 февруари стана ясно, че бившият председател на Съвета на директорите на БФБ-София Виктор Папазов е спрял вписването на промените в Съвета на директорите на борсата, гласувани от акционероите на 14 януари. Акциите на БФБ-София се повишиха с 1.2% до 3.95 лв. за брой. През цялата отминала седмица бяха прехвърлени 2857 лота за 11 014 лева при общ седмичен ръст от 1.03% и средна цена от 3.85 лева за брой. От началото на годината акциите на БФБ-София са нараснали с 11.71%, а за една година – с 40.85% и пазарна капитализация от 25.7 млн. лева.

Какво точно се случва с книжата на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп (застрахователната компания оглави своеобразната класация по оборот за седмицата) най-вероятно няма да стане ясно, ако самото дружество не реши да направи официално съобщение, тъй като сключените 60 сделки за 2 195 776 лева, представляват около 1% от капитала. Възможно е да става въпрос за репо сделка - форма на финансиране срещу обезпечение от ценни книжа, използвана много често при свързани дружества. Според последния неконосолидиран междинен финансов отчет за 2013 г. основните акционери са Ти Би Ай България АД с дял от 85,18%, Виена Иншурънс Груп Вийнер Ферзихерунг Групе с 12,82% и 2% други.

Потвържднение за подобен ход са сделките, сключени в последните два дни от седмицата. На 20 февруари са прехвърлени 30 250 лота за 2 176 498 лева, от което цената скочи с 10.77%, а на следващия ден цената пада с 13.89 %, но при сделки със 130 лота за 7 965 лева.

ЗАД Булстрад е сред сериозно печелившите дружества и с пазарна капитализация от над 195 млн. лева. От началото на годината акциите на застрахователната компания са нараснали с 38.15%, а на годишна база ръстът е 264.71%.

Попадането на Адванс Терафон АДСИЦ на второ място сред първите пет по оборот също не е случайно, а повишиният интерес към имотното дружество е заради добрите данни за януари и прогнозатна за много добра сума като дивидент.

От съобщението на самото дружество става ясно, че през първи ямесец на 2014 г. са продадени 633 дка земеделска земя при цена от 1138 лв./дка и са купени 368 дка при цена от 706 лв. на декар. В края на януари 2014 г. фондът притежава 225 115 дка земеделска земя при средна цена на придобиване от 370 лв. на декар. По области тя е най-много във Враца - 28 хил. дка, следвана от Шумен с 22,7 хил. дка, Търговище с 22,2 хил. дка, Велико Търново с 19 хил. дка, Варна с 19 хил. дка, Плевен с 18,4 хил. дка и т.н. Най-малко земи фондът има в областите Пловдив (370 дка), Габрово (402 дка) и Сливен (1 902 дка).

Освен това, според анализ на ИП Карол АД, дружеството може да разпредели дивидент от 0.38 лв. на акция за миналата година, който се равнява на около 15% от цената на книжата. Дали това ще е сумата, ще стане ясно от одитирания отчет на имотното дружество, който трябва да бъде публикуван до 31 март 2014 г.

През отминалата седмица бяха прехвърлени 263 895 лота за 672 454 лева, от което цената на акциите се повиши с 5.51% до средна цена от 2.548 лева за брой при пазарна капитализация от над 221.7 млн. лева.

За трета пореден път ТБ Първа инвестиционна банка (ПИБ) попада сред първите пет най-оборотни емисии за седмицата. Този път обяснението може да бъде свързано с обявеното решение на БНБ от 18 февруари, че е издадено разрешение за вливане на Юнионбанк в ПИБ. Според анализ на централната банка след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели. Нека припомним, че на 10 октомври ПИБ финализира покупката на МКБ Юнионбанк, като цената не бе обявена официално, но според одитирания отчет, са платени 46.94 млн. лв. за 100% от капитала на МКБ Юнионбанк. Това означава, че може да се очаква ПИБ да обяви доста голяма печалба.

В деня, когато бе огласено решението на БНБ, бяха продадени 83 657 лота за 321 924 лева, от което цената на акциите падна с 5.06%. Независимо, че през следващите три дни търговията излизашена плюс, за цялата отминала седмица равносметката се оказа на минус. След прехвърляне на 157 842 лота за 605 576 лева, книжата на ПИБ се понижиха с 3.17% при пазарна капитализация от 423.5 млн. лева. От началото на годината цената на книжата на банката са нараснали с 58.44%, а на годишна база ръстът е 102.63%.

От информацията дотук става ясно, че водещ фактор за движението на пазара са корпоративните новини, което пък навежда на мисълта, че еуфорията вече е овладяна и трезвият разум е надделял над желанията за по-голям от подплатения със сигурни показатели риск.

Като пример за това предположение е Юрий Гагарин. След като стана ясно, че дружеството ще погаси предсрочно и със собствени средства останало задължение в размер на 472 хил. евро (924 хил. лв.) по кредит за оборотни средства от 2011 г. и заявеното намерение на компанията да сключи договор за инвестиционен кредит, за закупи нова линия за производство на комбинирани филтърни пръчки, в размер на 1.6 млн. лева със срок на погасяване февруари 2019 г., акциите на дружеството поскъпнаха с 6.46%. За цялата отминала седмица бяха продадени 773 лота за 48 702 лева при средна цена от 63.003 лева за брой при пазарна капитализация от 66.2 млн. лева. От началото на годината книжата на Юрий Гагарин са нараснали с 1.07%, а на годишна база повишението е с 119.67%.

Седмичната статистиката на БФБ показва, че нарастването и на четирите индекса продължава, като най-голям е ръстът при равно претегления BGTR30 (+1.75%), а от началото на месеца е прибавил 7%. Второто място за седмицата заема измерителят на най-ликвидните компании BGBX40 (+1.66%), а от началото на месеца повишението му е с 6.71%. На трето място остана SOFIX (1.62%), а от началото на месеца нарастването му е със 7.15%. С най-малко повишение приключва седмицата специализираният секторен BGREIT (+0.70%), а от началото на месеца се е повишил с 1.40%.

Възходящото движение на индексите се запазва и от началото нагодината. С най-голямо повишение е SOFIX, който е нараснал с 19.21% след ръста от 42% през миналата година. Следват BGTR30 (+18.00%), BGBX40 (+16.87%) и BGREIT (+1.92%).

Индекси на БФБ 17 – 21 февруари 2014 г.


Индекс

Стойност

Промяна

Обем (лв)

SOFIX

585.92

+ 1.62%

3 160 000

BGBX40

116.87

+ 1.66%

5 193 130

BGTR30

411.85

+ 1.75%

4 346 912

BGREIT

90.36

+ 0.70%

847 371

 

Петте най-оборотни емисии бяха:

1. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп 2 195 776 лева при достигнати 62.00 лева за лот, с повишение от 1.64% в цената;

2. Адванс Терафонд АДСИЦ 672 454 лева при достигнати 2.60 лева за лот, с повишение от 5.51% в цената;

3. Химимпорт - 654 695 лева при достигнати 2.10 лева за лот, с понижение от 0.05% в цената;

4. Компенсаторни записи - 648 104 лева при достигнати 0.50 лева за номинал от 1 лев за лот, с понижение от 1.96% в цената;

5. ТБ Първа инвестиционна банка - 605 576 лева при достигнати 3.85 лева за лот, с понижение от 3.17% в цената.

Въпреки че търговията с компенсаторни инструменти не беше толкова активна колкото през предишната седмица (10-14 февруари), самият факт че бяха сключени сделки с трите вида компенасторки за над 825 хил. лева, подсказва, че купувачите на трите емисии разполагат с информация, че се готвят търгове с непарични инструменти.

С най-голям ръст през отминалата седмица са Поименните компенсационни бонове (+0.55%) до 0.553 лева за номинал от 1 лев при оборот от 41 047 лева. Без промяна в цената завършиха седмицата Жилищните компенсаторни записи до 0.500 лева за номинал от 1 лев и оборот от 136 482 лева. Със загуба от 1.96% до 0.500 лева за номинал от 1 лев приключиха Компенсаторните записи, но с най-висок оборот от 648 104 лева.

Статията е коментарна и не е препоръка за търговия.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 15.04   1715 г. – В Южна Каролина индианците убиват 90 английски заселници, което става повод за започване на войната между англичаните и индианците. 1795 г. – Литва е...