В портфейлите на инвестиционните фондове има активи за 3293,3 млн. лева

20.11.2017 | 17:15
по статията работи: econ.bg
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2017 г. е 3.4%, при 2.6% от БВП към септември 2016 г.
В портфейлите на инвестиционните фондове има активи за 3293,3 млн. лева
Снимка: БГНЕС

Към края на септември 2017 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3293.3 млн. лева. Техният размер нараства с 827.9 млн. лева (33.6%) в сравнение със септември 2016 г. (2465.4 млн. лева) и със 188.1 млн. лева (6.1%) спрямо юни 2017 г. (3105.2 млн. лева), съобщи БНБ. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2017 г. е 3.4%, при 2.6% от БВП към септември 2016 г. и 3.2% към края на второ тримесечие на 2017 г.

Към края на септември 2017 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1271.1 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. (944.5 млн. лева) те се увеличават с 326.6 млн. лева (34.6%). В сравнение с юни 2017 г. (1167.6 млн. лева) активите се увеличават със 103.5 млн. лева (8.9%). Към края на трето тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 165.8 млн. лева (48.5%) до 507.6 млн. лева при 341.8 млн. лева към септември 2016 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 66.8 млн. лева (35.4%) до 255.5 млн. лева при 188.7 млн. лева към края на септември 2016 г.

Спрямо юни 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 44.6 млн. лева (9.6%), а на балансираните фондове - с 29.9 млн. лева (13.3%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 93.8 млн. лева (22.7%) до 506.2 млн. лева към септември 2017 г. при 412.4 млн. лева към края на септември 2016 г. В сравнение с юни 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 29 млн. лева (6.1%).

Към края на септември 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял - 39.9% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 36.2% към септември 2016 г. и 39.7% към юни 2017 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 39.8% от общата сума на активите към септември 2017 г. при относителен дял от 43.7% към септември 2016 г. и 40.9% към юни 2017 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2017 г. спрямо същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 184.8 млн. лева (59.2%) до 497.1 млн. лева, депозитите нарастват с 45.7 млн. лева (17.2%) до 310.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 55.9 млн. лева (23.1%) до 298 млн. лева. В сравнение с юни 2017 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 50.4 млн. лв. (11.3%), депозитите се увеличават с 19 млн. лева (6.5%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 20.8 млн. лева (7.5%).

Към края на септември 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 39.1%, следвани от депозитите – 24.5% и ценните книжа, различни от акции – 23.4%, при съответно 33.1%, 28.1% и 25.6% към края на септември 2016 г. Към юни 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 38.3%, следвани от депозитите – 25% и ценни книжа, различни от акции – 23.7%.

Към края на третото тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.5% и в евро – 29.2%, при съответно 62.2% и 29.9% към септември 2016 г. Към юни 2017 г. активите, деноминирани в български лева, са 63.3%, а тези в евро – 28.6%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 2017 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 177.1 млн. лева (38.5%) до 637.1 млн. лева при 460 млн. лева към края на септември 2016 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 73.1 млн. лева (50.3%) до 218.4 млн. лева при 145.4 млн. лева към края на септември 2016 г.

В сравнение с юни 2017 г. инвестициите в България се повишават с 62.4 млн. лева (10.9%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 16.7 млн. лева (8.3%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 67.6% спрямо 69.1% към края на септември 2016 г. и 66.7% към юни 2017 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към септември 2017 г. е 23.2% при 21.8% към края на септември 2016 г. и 23.4% към юни 2017 г.

Към края на септември 2017 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2022.2 млн. лева. Спрямо същия месец на 2016 г. (1520.8 млн. лева), те нарастват с 501.3 млн. лева (33%). В сравнение с края на юни 2017 г. (1937.6 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават с 84.5 млн. лева (4.4%).

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 310.2 млн. лева (27%) до 1457 млн. лева при 1146.9 млн. лева към септември 2016 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 107.8 млн. лева (42.9%) до 358.9 млн. лева към септември 2017 г. при 251.1 млн. лева към края на трето тримесечие на 2016 г. Спрямо юни 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 42.7 млн. лева (3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 25.2 млн. лева (7.5%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2017 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (72.1%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.7%). Към края на септември 2016 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.4% и 16.5%, а към юни 2017 г. – 73% и 17.2%.

Към края на септември 2017 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2022.2 млн. лева. Спрямо същия месец на 2016 г. (1520.8 млн. лева), те нарастват с 501.3 млн. лева (33%). В сравнение с края на юни 2017 г. (1937.6 млн. лева) размерът на пасивите им към резиденти на България се увеличават с 84.5 млн. лева (4.4%).

По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 310.2 млн. лева (27%) до 1457 млн. лева при 1146.9 млн. лева към септември 2016 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 107.8 млн. лева (42.9%) до 358.9 млн. лева към септември 2017 г. при 251.1 млн. лева към края на трето тримесечие на 2016 г.

Спрямо юни 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 42.7 млн. лева (3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 25.2 млн. лева (7.5%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2017 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (72.1%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.7%). Към края на септември 2016 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.4% и 16.5%, а към юни 2017 г. – 73% и 17.2%.

Към края на септември 2017 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (47.5%), Домакинствата и НТООД (31.1%) и Други ПФИ (8.1%). Техните дялове към септември 2016 г. са съответно 41.4%, 42.6% и 2.5%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 2.4% от общия размер на собствения капитал към септември 2017 г. при относителен дял 3.6% към края на септември 2016 г. и 3.1% към юни 2017 г.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
- Месо ядеш ли? - Не. - А риба? - И риба не ям. - Вегетарианец ли си? - Не, пенсионер съм...
На този ден 08.06   68 г. – Римският сенат провъзгласява Галба за император. 1624 г. – Земетресение разтърсва Перу. 1783 г. – Вулканът Лаки в Исландия изригва в продължение...