Ремонтират учебните заведения на Разград, Плевен, Силистра и Търговище

27.08.2009 | 09:43
по статията работи:
Училищен персонал сам ремонтира заради кризата. Близо 200 000 лв. по ФАР за училището в с. Ясен
Ремонтират учебните заведения на Разград, Плевен, Силистра и Търговище

Разград

Училищният персонал сам запретна ръкави за ремонти заради кризата

Само в една детска градина в Разград ремонтните работи няма да приключат до 15 септември. Учебната година ще бъде открита нормално на 15 септември във всички учебни заведения на Разградска община, без нерешени проблеми, увери началникът на отдел „Образование" Йордан Асенов. Въпреки антикризисните мерки, които предприела общината, във всички детски заведения през лятото са извършени частични ремонти на възли и съоръжения, без които сградите не могат да функционират - отходни инсталации, кухни и кухненски съоръжения, външно и вътрешно боядисване и др. Със собствени сили и средства и с помощта на спонсори и родители, персоналът на 27-те детски градини сам се справя с текущите ремонти, обясни той.

Основен ремонт на покрива и вътрешно боядисване е извършен в ЦДГ №11 - „Детелина". За него общината е отпуснала 32 000 лв. Голям ремонт на покрива се прави в момента в ЦДГ №4 - „Митко Палаузов". За него общината е заделила 70 000 лв., но поради големия обем на дейностите, фирмата - изпълнител няма да успее да го приключи до 15 септември. Въпреки че се работи ускорено, цялостният ремонт, който включва и вътрешно освежаване, ще приключи в началото на ноември. Децата могат да посещават останалите детски градини, които са готови да ги приемат временно, поясни Асенов.

30 000 лв. ще струва преместването на децата от ЦДГ №1 в село Раковски в сградата на основното училище. В момента се извършва ремонт на помещенията. Преместването се налага, тъй като в момента детското заведение е в пригодени помещения с нарушена цялост, които крият опасност за здравето на децата и персонала.

В училищата се извършват частични ремонти, в рамките на средствата, постъпващи по делегираните бюджети. Общината е помогнала с бюджетни средства за подмяната на дограмата в ОУ „Н.Й.Вапцаров" в Разград и Основното училище в село Дянково - общо 120 000 лв. Осигурено е и съфинансиране от 30 000 лв. за ремонт на спортната площадка в ОУ „Васил Левски" в Разград. В ПТГ „Ш.Петьофи" в Разград се подменя част от парната инсталация, в Гимнацията по облекло се изгражда голям навес над входната врата за 15 000 лв., във Възпитателното училище-интернат в Завет се извършва подмяна на парната инсталация за 7000 лв., в ПГ по икономика - смяна на подовите настилки, в Помощното училище-интернат в Кубрат - ремонт на канализацията и покупка на нова печка.

Плевен

По традиция топлите летни месеци в Плевенска община се използват максимално за ремонт и подготовка на учебни и детски заведения за новата учебна година. Довършват се строително-ремонтните дейности. Тази година обаче училища за ремонт няма. Вниманието е насочено към целодневните детски градини, обединени детски заведения и детски ясли, съобщи инж.Драгомир Павлов, директор на Дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация" в общината. Проведена е обществена поръчка. Кандидати за тази обществена поръчка, които са представили свои оферти, са 23 фирми от цялата страна и в седмицата след 24 август ще започне реално изпълнението на поръчката, чиито обект са детските заведения. Предстои да им бъде направен основен ремонт, за който е предвидена целева субсидия от Републиканския бюджет. За тази дейност са планирани 500 000 лева, а общинските специалисти от Дирекцията ще следят в никакъв случай сумата да не бъде завишена от фирмите - изпълнителки.

Близо 200 000 лв. по ФАР са отишли за училището в село Ясен

По проект, в партньорство със сдружение Плевенски обществен фонд „Читалища", работи Основното училище „Св.Св.Кирил и Методий" в село Ясен. Проектът е на тема: „Разширяване възможностите за по-успешна интеграция на ученици от ромски произход чрез оптимизиране на условията в училищната среда". Той се финансира със средства, осигурени по програма ФАР е на стойност 192 000 лева. В рамките на проекта вече са извършени строително-ремонтни работи, включващи топло- и хидроизолация, подмяна на дограма, изграждане на достъпна среда, оборудване и подмяна на обзавеждането на училището.

В Ясенското училище се прилага интегрирано обучение за ромски деца в смесени етнически класове. Целите на този проект са повишаване качеството на образователните услуги в селско училище, предоставящо интегрирано обучение на деца от ромското малцинство в етнически смесени класове, както и подобряване на материално-техническата база на училището. Това пък, по мнение на специалисти, ще доведе до повишаване притегателната сила на образователния процес и разширяване на капацитета на образователната институция за прием на повече ученици, сред които деца и младежи от ромски етнически произход. От направените подобрения, за които са отишли парите, ще се възползват общо 127 ученици. От тях 35 са роми, 24 с турски произход, а българчетата са 68. В сградата на училището има и детска градина, която в момента се посещава от 41 деца. В селото ромската общност наброява 127 души - 75 от тях са родители, двама са служители на учебното заведение, 9 деца и 35 на ученическа възраст.

Силистра

Общината спечелила проекти за ремонти на училища за над 1 млн.лева

Ремонтните дейности на училищата вървят по график и до началото на учебната година ще бъдат завършени, каза началникът на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" в Регионалния инспекторат на министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) Геновева Кондова. Тя каза още, че ведомството е финансирало ремонт на 4 силистренски училища по националната програма „Подобряване на материалната база в училище". Започнали са и два големи ремонта в ЕГ „П.Яворов" и ПМГ „Св.Климент Охридски".

В ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" е започнал ремонт, който включва заливка на пода, поставяне нова дограма на физкултурния салон, изграждане на парокотелно помещение в новия корпус на училището. Има текущи ремонти и в другите училища, които се правят със собствени средства и сили.

Общинската администрация в Силистра е спечелила проекти за ремонти на училища на обща стойност 1 075 000 лева, като е осигурила половината от средствата от общинския бюджет, съобщиха от Общината.

През това лято се извършват в ПГСУАУ„Атанас Буров" - подменят дограма, поставя се хидроизолация на покрива и се изгражда училищен бюфет. В останалите държавни училища се извършват текущи ремонти, които не са свързани с големи строително-ремонтни дейности.

В ОУ „Христо Смирненски" - гр.Дулово, тече ремонт на отоплителната инсталация и парния котел. В ОУ „Ц.Церковски" - с.Средище, Кайнарджанска община, е дадено предписание от РИОКОЗ за подобряване на учебната среда. По изпълнение на предписанията са взети мерки и проблемът се решава със собствени сили и средства.

В Тутраканската община през последните две години в градските училища бяха направени основни ремонти. В Главиница завърши проектът за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Иван Вазов" в с.Зафирово - единственото функциониращо училище на територията на шест крайни, периферни населени места, чието население е 24.6 на сто от цялото население на общината.

Проектът е по линия на Оперативната програма за регионално развитие и за осъществяването му са вложени близо 1 милион лева. Основно са ремонтирани учебният, административният корпус, кухненският блок, физкултурният салон и агрегатното помещение. Изградени са нови скатни покриви, ремонтирана е хидроизолацията. Подменени са подовите настилки в учебните стаи и във физкултурния салон. В санитарните възли на тела са поставени нови облицовки с фаянсови и теракотени плочки. Монтирани са алуминиеви врати, ПВЦ-тръби за водопроводната инсталация. Поставена е топлинна изолация на външните стени по всички фасади и на таванските плочи. Монтирана е нова отоплителната инсталация - водогреен котел, две нафтови горелки, помпи и нови 75 радиаторни тела. На главния вход на училището е изградена рампата за инвалиди.

В община Главиница са финансирани два проекта по програмата на МОМН за оптимизация на училищната мрежа. Стойността на проекта за училището в с.Листец е 500 000 лв., а за училището в с.Сокол - 250 000 лева. В СОУ „Васил Левски" - Главиница, е направен ремонт на стола и кухненското оборудване. Изцяло са ремонтирани столовете в училищата в с.Зафирово, с.Сокол и с.Листец.

Проблеми, разбира се, има, но има и решения. Например в природоматематическата гимназия в Силистра закъснява доставката на дограмата за западния корпус, но закъснението ще бъде наваксано. В езиковата гимназия учебният корпус ще бъде готов, но няма да бъде приключен ремонтът на котелното помещение и съблекалните на физкултурния салон. Това няма да попречи на учебния процес в началото на учебната година, тъй като до началото на отоплителния сезон котелното помещение ще бъде ремонтирано, смятат специалистите.

Търговище

Около 550 хил.лв. е вложила Община Търговище в ремонтни дейности за училища и детски градини. „Миналата година училищата имаха преходен остатък от 80 хил.лв., като се прибавят и средствата, планирани за ремонтни дейности, заложени в делегираните бюджети, се формира сумата от 175 хил.лв." - заяви зам.-кметът на Търговище Д.Петкова. За изграждането на вътрешни тоалетни и септична яма в с.Дралфа са похарчени 47 хил.лв. Три хиляди лева са вложени в ремонта на отоплителната инсталация в Спортно училище „Н.Симов". За ремонта на отоплителната инсталация в ІІІ ОУ „П.Славейков" - 14 хил.лв. Пет хиляди лева е струвал ремонтът на покривната конструкция и козметични вътрешни ремонти. Училището в с.Руец пък е с ремонтирана ограда за 4 хил.лв. От собствени средства по бюджет 2009 са извършени ремонти за около 95 хил.лв., като най-голям е вътрешният ремонт на ІІІ ОУ „П.Р.Славейков" за 40 хил.лв.
13 000 лева е струвал вътрешният ремонт в І СОУ „Св.Седмочисленици". Във ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов" вътрешният ремонт е на стойност 6 хил.лв., а в І ОУ „Хр. Ботев" - 20 хил.лв. Усилено тече ремонтът и в ПГИ „Джон Атанасов", където е извършено цялостно саниране на сградата, а в момента се подменя дограмата.

Още в началото на годината от Община Търговище обявиха, че техен приоритет ще бъдат детските градини. За капиталовата програма на общината за 2009 г. бяха заложени 160 хил.лв. за подобряване на материалната база. През септември във всички градини, където има нужда, ще бъдат подновени леглата, постелочния инвентар, маси и столове. Направени са и текущи ремонти на детски заведения на стойност 50 хил.лв. В момента е пред финализиране и ремонтът на ЦДГ №2 по програма за енергийна ефективност, по проект на Фонд „Козлодуй" към Министерството на икономиката и енергетиката за 200 хил.лв. Сградата бе санирана, изцяло бе изградена отоплителната инсталация, котелно отделение и бе подменена изцяло дограмата. Само за вътрешните ремонти след подновяването на дограмата са предвидени 15 хил.лв.
На последната си сесия Общинския съвет в Търговище гласува и сумата от 90 хил.лв. за хидроизолация на покривите на две детски градини в града.

Темата подготвиха: Мариета Китанова, Величка Божикова, Пеню Пенев, Йордан Минчев - в. "Форум".

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Лекарят ми предписа 2 литра вода на ден. Сметнах я в кубчета лед и ми излезе 14 уискита...
На този ден 29.09   480 пр.н.е. – Гръко-персийски войни: Състои се Битката при Саламин, в която гръцката флота под ръководството на Темистокъл побеждава персийската флота, командвана от...