Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

28.02.2011 | 16:00
по статията работи:
28.02.2011 | 16:00

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Цел

 • Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяването на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;

 • Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;

 • Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Краен срок: 28 февруари 2011 г, 16:00 ч. местно време.

Какви проекти/дейности се финансират

1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност;

2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;

3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);

4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Бенефициенти

86 общини от градските агломерации.

Изисквания към проектите

Иновативните културни събития надхвърлят границите на традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати; въвеждат нова проблематика или откриват нови интерпретации дори на едни традиционни теми; създават нови форми на самоизява; привличат нови публики; опират се на нови партньорства; отварят границите между творци-професионалисти и аматьори, усвояват нови пространства като сцени на действие; произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност, основаваща се върху мястото, квартала, града. Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обединяване на възможностите на изкуство и наука, изкуство и педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт; при реализирането на тези събития се използват и нови технологии, (включително технологиите на широкото участие – participative technologies), нови канали за информация и нови модели на потребление. Следователно, в категорията „иновативно културно събитие” спадат всички културни събития, свързани със създаването, съхраняването, разпространението, възприемането и, изследването на културни продукти, артистични произведения и практики, които се характеризират с новаторски подход:

- по отношение на художествените практики (синтез на изкуствата);

- по отношение на предполагаемите целеви групи (способност да се привлекат нови публики или да се промени позицията на публиката от пасивни зрители в активни съучастници в събитието; технология на широкото участие и метод на „планиране с широко включване” на културната дейност);

- по отношение на авторите/изпълнителите (мобилизира потенциала на представители на различни социални групи или на различни социални субекти, свързани с управлението и развитието на културната инфраструктура на града);

- по отношение на социалните ефекти (изкуството като социален интегратор или като генератор на нови културни и социални практики).

Партньорство

Допустими партньори по настоящата схема са:

 • 86 общини от градските агломерации, съгласно таблицата по-горе.

 • неправителствени организации, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като юридически лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

 • държавните висши училища, попадащи в обхвата на чл.17 от Закона за висшето образование, със седалище на територията на 86 общини от градски агломерационни ареали.

Продължителност на проектите: до 24 месеца

Бюджет: 19 558 300 лв.

Безвъзмездно финансиране

Компонент 1 (Общини на 7-те големи града – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора)

• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 400 000 лв.

• максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 800 000 лв.

Компонент 2 (79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали)

• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв.

• максимална сума: 500 000 лв.

Интензитет на помощта

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 95% от общата стойност на проектното предложение, т. е. кандидатите следва да осигурят 5% собствен принос.

Плащания

Авансовото плащане е до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. Междинно/междинни и окончателно плащания се извършват на базата на действително извършени разходи и след представяне на междинен/междинни и окончателен финансов отчет.

Източник на информация: https://www.bgregio.eu/

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Женевски конвенции
 • Зимна приказка
 • Зимна приказка
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 24.06   217 г. – Втора пуническа война: Състои се Битката при Тразименското езеро, в която картагенците, ръководени от Ханибал, организират една от най-големите и успешни...