Обн. ДВ. бр. от 24 Ноември 1992г.,
изм. ДВ. бр. от 23 Март 1993г.,
изм. ДВ. бр. от 2 Ноември 2004г.

Допълнителни разпоредби

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1. Отменя , утвърдена с Постановление № 13 на Министерския съвет от 1969 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм., бр. 78 от 1989 г.).
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г.) Да се отпишат от актовите книги по реда на , и правилниците за прилагането им всички имоти, придобити от държавата като безстопанствени или по давност във връзка с Постановление № 311 на Министерския съвет от 1953 г. за възлагане на изпълкомите на народните съвети управлението на недвижимите имоти, принадлежащи на иностранни лица (отм., ДВ, бр. 30 от 1969 г.) и с .
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г.) На отписване подлежат имотите по ал. 1, които към датата на влизане в сила на това постановление се намират в собственост на държавата, общините, обществените организации или на техни фирми или на еднолични дружества по от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са придобити.
Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 23 от 1993 г.) (1) Сключените наемни договори за недвижимите имоти по ал. 1 на предходния член се обявяват за сключени без определен срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г.) Физическите лица, настанени по административен ред в жилищата, които се отписват по реда на това постановление, запазват правата си на наематели по за срок 3 години от влизане на постановлението в сила. От датата на отписването на имота те заплащат наем на новите собственици.
(3) Договорите за наем могат да се прекратяват преди изтичането на 3-годишния срок само в случаите на от Закона за наемните отношения.

Преходни разпоредби

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив