Падат цените на олиото, захарта и пилешкото месо

02.12.2011 | 16:46
по статията работи: Теодора Пенева
Падат цените на олиото, захарта и пилешкото месо

Падат цените на шестте основни хранителни продукта за периода 23-30 ноември 2011 г., показват данните от последния анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

И на едро, и на дребно поевтиняват охладеното пилешко месо и олиото. В общия случай промяната се дължи на рязък спад в цените на отделни области. Понижават се стойностите и на захарта и замразеното пиле на едро и в големите търговски вериги (ГТВ).

Поскъпват единствено яйцата размер М на едро и в големите магазини. Най-стабилно е агнешкото месо, при което не е отчетена промяна нито при средните за страната стойности, нито при тези в различните области. Няма изменения и в средните цени на брашното.

Забелязва се тенденцията, че най-стабилни за страната са цените на основните храни на дребно в другите търговски обекти (ДТО).

На регионално ниво продуктите като цяло се стабилизират. Постепенно се балансират стойностите на яйцата М в различните области, като намалява амплитудата между най-ниската и най-високата цена. След рязкото поскъпване на замразеното пилешко месо в Силистра, то започва да поевтинява с по-бавни темпове.

Продължава обаче колебанието в цените в области като Враца и Монтана. При тях същият продукт ту поскъпва, ту поевтинява в рамките на изследваните времеви интервали. През периода 23-30 ноември замразеното пиле отново е поевтиняло с 15 стотинки за килограм.

Захар

Средната за страната цена на бялата кристална захар на едро се е понижила с 2 стотинки през периода 23-30 ноември - била е 2,23 лева за килограм. Няма съществено изменение в диапазона на предлаганите цени - от 2,06 лева в Добрич до 2,40 лева в Разград. В почти всички изследвани области захарта е поевтиняла, като понижението със 7 стотинки във Варна най-значително е повлияло на средната за страната цена. Само в две области е отбелязано поскъпване - Благоевград (с 1 стотинка за килограм) и във Варна (с 2 стотинки за килограм).

С 1 стотинка е намаляла стойността на захарта и на дребно в ГТВ и е достигнала 2,36 лева. Ценовият интервал по региони е почти без промяна и варира от 2,24 лева за килограм в Добрич и София до 2,53 лева за килограм във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Изменение на стойностите е имало само в две от изследваните области, където захарта е поевтиняла - във Варна (с 5 стотинки) и в Добрич (с 2 стотинки).

На дребно в ДТО средната за страната цена е останала същата - 2,44 лева за килограм. По области, най-ниско захарта е вървяла в Добрич (2,28 лева), а най-високо - отново в Шумен (2,65 лева). Промяна е регистрирана само във Варна и в Добрич, където продуктът е поевтинял със 7 стотинки, без това да се отрази на средната за страната цена.

Олио

И тази седмица (23-30 ноември) се запазва низходящата тенденция при цените на олиото - то поевтинява както на едро, така и на дребно.

Средната му за страната стойност е спаднала с 2 стотинки спрямо периода 16-23 ноември и е достигнала 2,52 лева за литър. Цените по региони варират в интервала от 2,28 лева (Пазарджик) до 2,88 лева (Шумен). Най-много олиото е поевтиняло в Смолян - с 10 стотинки за литър. Поскъпване е отчетено само в три области - с 1 стотинка в Хасково и с по 2 стотинки в Добрич и Велико Търново.

В ГТВ олито на дребно се е продавало средно за 2,91 лева за литър, което е с 1 стотинка по-малко в сравнение с предходния изследван период. И през тази седмица най-ниската регистрирана цена на регионално ниво е в Шумен (2,65 лева за литър), а най-високата - в Перник (3,27 лева за литър). Само в четири области е забелязано изменение в цената на олиото в големите магазини, като във всяка от тях е отчетен спад. Най-съществено е понижението във Варна - с цели 20 стотинки.

Олиото на дребно е поевтиняло средно 1 стотинка и в ДТО и е вървяло на 3,02 лева за литър. Без изменение е бил ценовият диапазон в проучваните области - от 2,83 лева във Велико Търново до 3,25 лева в Смолян. Никъде не е регистрирано поскъпване на олиото, като в три области стойността му се е понижила. Най-същественото поевтиняване е отчетено в Добрич - с 23 стотинки за литър.

Брашно

При брашното не се наблюдават никакви изменения на средните за страната цени за периода 23-30 ноември - нито на едро, нито на дребно.

На едро то е вървяло на стойност 87 стотинки за килограм. Запазили са се и ценовите граници по области - от 66 стотинки във Враца до 1,01 лева в Ловеч. Наблюдават се леки изменения в някои региони, като най-съществените са поевтиняването с 8 стотинки в Пловдив и поскъпването с 6 стотинки в Силистра.

На дребно в ГТВ средната цена на брашното за страната е била 1,03 лева за килограм. Най-евтино то се е продавало във Варна (за 89 стотинки), а най-скъпо - в Бургас (за 1,14 лева). Само в Перник и в София има промяна в цената на брашното - там то поевтинява съответно с 1 и 4 стотинки за килограм.

Средната стойност на продукта в ДТО отново е била 1,12 лева. Няма промяна в цената на брашното в нито една от изследваните области. Съответно ценовият интервал отново започва от 95 стотинки за килограм (Варна) и стига до 1,25 лева за килограм в Габрово.

Яйца

В рамките на изследвания период (23-30 ноември) яйцата размер М на едро за страната са поскъпнали с 1 стотинка до 19 стотинки за брой. По области цената им варира в границите 16 стотинки (Бургас) - 21 стотинки (Варна и Смолян). Покачването на средната цена се дължи на слабо поскъпване в повечето от областите, като в най-висока степен то е отбелязано във Велико Търново - с 3 стотинки за яйце. Никъде не е отчетено поевтиняване.

С 1 стотинка са поскъпнали и яйцата М на дребно в ГТВ за страната, като през периода са се продавали на цена от 24 стотинки за брой. Най-евтино те са вървели в Шумен - за 21 стотинки. Най-високата им цена (25 стотинки) е регистрирана в девет от изследваните области - Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра. Именно в Шумен яйцата са поскъпнали най-много през изминалата седмица - с 5 стотинки. Поевтиняване е регистрирано само в 2 области - Разград (1 стотинка за яйце) и Русе (за 2 стотинки за яйце).

Няма промяна в средната за страната цена на яйцата размер М на дребно в ДТО. След като през периода 16-23 ноември те поскъпнаха с 1 стотинка, през изминалата седмица стойността им продължава да е 22 стотинки за брой. И в малките магазини най-евтини са били яйцата в Шумен - 20 стотинки. Най-скъпо те са вървяли във Видин, Враца и Монтана (25 стотинки). В Пазарджик, Пловдив и Шумен са поскъпнали най-много - с 3 стотинки. В нито една от проучваните области не се наблюдава понижаване на цената на яйцата М.

Агнешко месо

Цената на цяло агне остават без промяна. Това важи както за стойноста на продукта на едро и на дребно, така и на национално и регионално ниво.

Цялото агне на едро е вървяло за 12,14 лева за страната. Тази цена е средна за диапазон, който започва от 11 лева за килограм в Сливен и Ямбол и стига до 13,15 лева за килограм в Ловеч.

В ГТВ на дребно продуктът е струвал средно 13,38 лева за килограм за страната. Съответно отново се е предлагал на стойност 13,89 лева за килограм в Бургас и за 13,25 лева в останалите четири изследвани области (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен).

Стойността на цяло агне на дребно в ДТО е била 12,99 лева за килограм. По области, то е вървяло най-евтино във Варна (12,65 лева), а най-скъпо - в Ловеч (13,18 лева).

Пилешко месо

Пиле - замразено

Замразеното пилешко месо на едро е поевтиняло с 1 стотинка за килограм спрямо периода 16-23 ноември. През изминалата седмица то се е търгувало за 3,78 лева за килограм средно за страната. Отново е голяма амплитудата между най-ниската и най-високата му цена по области. Те са съответно 2,95 лева в Монтана и 4,50 лева в Шумен. След като през двата предходни изследвани периода (9-16 и 16-23 ноември) замразеното пиле в Силистра поскъпна с общо 40 стотинки, през изминалата седмица стойността му се е понижила с 10 стотинки. Това е и най-значителното поевтиняване на регионално ниво. Най-много продуктът е поскъпнал във Варна - отново с 10 стотинки.

В ГТВ замразеното пиле на дребно също е регистрирало спад в средната за страната цена - през периода тя е била 4,34 лева за килограм или с 1 стотинка по-евтино на седмична база. Стойностите са варирали в интервала 3,65 лева (Шумен) - 4,69 лева (Монтана). Изменение има в цените на месото в 5 области. Забелязва се съществено поевтиняване с 15 стотинки за килограм във Враца и Монтана и поскъпване с 10 стотинки за килограм в Благоевград и Кюстендил.

От друга страна, няма промяна в цените на замразеното пилешко месо на дребно в ДТО - нито средно за страната, нито по области. Съответно и тази седмица диапазонът на стойностите започва от 3,98 лева за килограм в Търговище и стига до 4,90 лева за килограм в Ловеч.

Пиле - прясно, охладено

Прясното пилешко месо поевтинява - и на едро, и на дребно.

На едро средната му за страната стойност за изследвания период е била 4,35 лева за килограм, което е с 2 стотинки по-малко, отколкото в предходния. Въпреки това няма промяна в ценовия диапазон - охладеното пиле е вървяло от 3,80 лева (Търговище) до 4,65 лева (Габрово и Плевен). Влияние върху средната за страната цена оказва рязкото поевтиняване в пет области. То е най-съществено в Сливен и Ямбол - с 12 стотинки. Поскъпване е регистрирано само в София - с 3 стотинки за килограм.

Средната цена на охладеното пилешко месо на дребно в ГТВ за страната се е понижила с 1 стотинка до 4,95 лева за килограм през периода 23-30 ноември. На регионално ниво, и през изминалата седмица най-ниската стойност е регистрирана в Добрич (4,40 лева), а най-високата - в Бургас (5,49 лева). В три от изследваните области се наблюдава поевтиняване на продукта - в Перник (с 15 стотинки), в Добрич (с 10 стотинки) и в Шумен (със 7 стотинки). Повишаване на цената му е имало само в две - в София (с 13 стотинки за килограм) и във Варна (с 5 стотинки за килограм).

В ДТО на дребно прясното пиле е вървяло на средна за страната стойност 5,01 лева за килограм - с 1 стотинка по-евтино от тази през периода 16-23 ноември. За поредна седмица ценовият интервал започва от 4,74 лева в Благоевград и Кюстендил и стига до 5,45 лева в Ловеч. Промяна в стойността на охладеното пилешко месо е отчетена само в Шумен и във Варна, където то е поевтиняло съответно с 2 и с 10 стотинки за килограм.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Лекарят ми предписа 2 литра вода на ден. Сметнах я в кубчета лед и ми излезе 14 уискита...
На този ден 27.02   1531 г. – Осем немски князе и 11 града сформират Лига в защита на учението на Мартин Лутер. 1551 г. – Иван Грозни открива Стоглавия събор, ограничаващ правата...