Реформите в БДЖ се ускоряват

28.10.2011 | 14:10
по статията работи:
Владимир Владимиров, председател на Съвета на директорите на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД
Реформите в БДЖ се ускоряват

Специално за Econ.bg

Интервю на Апостол Апостолов ( a.apostolov@econ.bg )

Владимир Владимиров е роден през 1967 г. в гр. София. Завършва специалностите "Международни икономически отношения" и „Финансов мениджмънт" в УНСС - гр. София. Притежава магистърски степени по „Бизнес администрация" от Виенския икономически университет и Moore School of Business към Университета на Южна Каролина, САЩ. Член е на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители (АССА) в Лондон и има придобита степен „Сертифициран счетоводител". От 2003 г. до настоящия момент заема длъжностите финансов и изпълнителен директор в няколко български компании. От октомври 2009 г. е председател на Съвета на директорите на Холдинг Български държавни железници ЕАД. Основните му отговорности са свързани с провеждането на реформите в компанията.

Aкценти:

 • 2011 година е ключова за Холдинг БДЖ
 • Не трябва да се наливат непрекъснато пари в една губеща компания
 • Симеон Дянков иска да забави внасянето на документите за заема от Световната банка
 • Не виждам проблем с ползването на външни консултанти
 • Броят на съкратените железничари може да нарасне. Съкращенията може да приключат преди 2014 г.
 • Всички влакове в момента са губещи
 • Електронно издаване на билети - до края на годината?
 • Налага се увеличение на цената на билетите

Г-н Владимиров, преди година и половина в Холдинг Български държавни железници започна мащабна реформа за модернизация, виждате ли ефект от тези мерки?

Владимир Владимиров:

Преди година и половина започна най-голямата реформа, правена някога в българско предприятие. Тя е не само мащабна, но и изключително сложна. Практически цялостната реформа в холдинга включва в себе си четири по-малки отделни реформи - преструктуриране на холдинга, оптимизиране на персонала, преструктуриране на задълженията, развитие и инвестиции. Най-голям напредък има в процеса на преструктуриране. Създадохме две напълно отделни пазарно-ориентирани дружества - "БДЖ - Пътнически превози" и "БДЖ - Товарни превози". Бяха премахнати множество излишни звена, които бяха тежест за компанията. Конкретният ефект от оптимизацията на персонала беше усетен още през 2010 г., като загубите за двете дружества намаляха с общо 22 милиона лева. За първите 9 месеца на тази година загубите са с 30 милиона лева по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Разбира се, ние не сме доволни от постигнатото. В най-скоро време ще предприемем допълнителни мерки, които да ускорят реформата.

В края на 2010 година обявихте, че 2011-а ще бъде ключова за холдинга, за да можете да направите цялостен анализ на пътническите и товарните превози и за необходимия бюджет за 2012 година. Имате ли вече яснота в тази насока, колко пари ще са ви необходими?

Владимир Владимиров:

2011 година е ключова за холдинга, защото именно сега се извършва цялостното преструктуриране. По отношение на пътническите и товарните превози не е ясно колко пари ще ни трябват за следващата година, тъй като сега се подготвя бюджетът. За момента само знаем как ще се извършват реформите. Крайната ни цел е през 2012 година БДЖ като група да не е на загуба.

Бяхте си поставили за цел през 2014 година да започнете да работите на печалба. Същевременно неколкократно заявявате, че компанията е в "технически фалит". Мираж ли е вече целта след 2 години да започнете да работите на печалба?

Владимир Владимиров:

Не, изобщо не е мираж тази цел. Както казах, ще се опитаме още през 2012 година да не сме на загуба, т.е. ще се опитаме да излезем на печалба 2 години по-рано от предвиденото. Това може да бъде постигнато, само ако се ускорят реформите както в пътническите, така и в товарните превози. Вече сме изготвили пакет от реформи, които ще бъдат окончателно завършени до няколко дни. Ако всичко върви добре, както сме го замислили, ускорените реформи ще направят така, че през 2012 година дъщерните дружества на БДЖ да не са на загуба.

Непрекъснато казвате, че целта е да направите от БДЖ модерен и конкурентоспособен превозвач в Европа. Но както добре е известно, модерна железница се прави и със стабилен и нов подвижен парк. От друга страна, няма някакви индикации, че държавата смята да вложи пари в модернизацията на влаковете. Не смятате ли, че ръководството на БДЖ и държавата, в лицето на финансовото министерство, говорите за едно и също нещо, но на различни езици?

Владимир Владимиров:

Не мисля, че говорим на различни езици. И смятам, че не трябва да се наливат непрекъснато пари в една губеща компания.

През следващия програмен период на ЕС (2014-2020 г.) ще кандидатстваме за отпускане на субсидия в размер на 300 милиона евро. Като прибавим и годишната субсидия, която се заделя в бюджета, смятам, че пътническите превози ще изглеждат по съвсем различен начин. Тези огромни средства обаче не трябва да се инвестират преди структурата да има стабилни финансови показатели и ясна цел.

Железничарите залагаха големи надежди на 600-милионния заем от Световната банка, с който БДЖ и Национална компания „Железопътна инфраструктура" трябваше да покрият задълженията си към фирми, банки и доставчици. Какво става с този заем, тъй като да ви призная аз леко се пообърках, след последното действие от страна на Министерството на финансите, което заяви, че ще спре заема?

Владимир Владимиров:

Истината е, че още през март месец приключихме преговорите със Световната банка. Договорено е сумата да бъде отпусната на три транша. Още тогава бяхме изпълнили условията, поставени от Банката, за да ни отпусне първия транш. Финалните преговори с представителите на финансовата институция водихме заедно с ръководството на НКЖИ. От наша страна всичко, което се изискваше, приключи. Остава единствено държавата, в лицето на финансовия министър Симеон Дянков, да внесе документите в Борда на Световната банка. Трябва да се подчертае, че ключова роля в процеса за отпускане на субсидията има мнението на министъра. (Вицепремиерът е категоричен, че няма да сложи подписа си, докато не види, че в БДЖ се извършват реформи и се отчитат положителни финансови резултати. Според Дянков, не е целесъобразно „непрекъснато да се наливат средства в една губеща компания" - бел. авт.).

В разговорите с нас Дянков е заявил, че иска да забави внасянето на документите. Ние пък от своя страна вече сме изготвили пакета с мерки, с които да ускорим реформите и да покажем резултатите, които Дянков очаква. Ако всичко върви наред, вицепремиерът ще внесе документите на правителството в Световната банка. Важното е да се каже, че ако ние реализираме плануваните реформи, част от тези пари няма да се използват за погасяване на стари задължения към банки, а за развитие на железницата.

В тази връзка нека кажа, че по една от обсъдените мерки вече имаме резултати. На 24 октомври (понеделник) е извършена сделка за продажба на 515 товарни вагона. За тях е платено 3,5 милиона лева.

Доколкото ми е известно и БДЖ, и НКЖИ не са получили и стотинка, така ли е?

Владимир Владимиров:

Не, нито една от компаниите не е получавала пари.

Впрочем този заем беше един от мотивите синдикатите да протестират. Сега изглежда, че назрява отново протест, като причина за недоволството са реформите в локомотивните депа. Хората са против лансирана от вас идея за включване на външни консултанти, които да оправят хаоса в депата. От "Подкрепа" дори директно заявиха, че тези хора нямат нищо общо с железниците.

Владимир Владимиров:

И какво от това като нямат нищо общо. Нали това е смисълът - да поканим външни консултанти с различен поглед, от хората, които са вътре в железницата. Имаме разработени проекти за развитието на локомотивната дейност. Именно външните консултанти ще кажат дали проектите са добри. Не разбирам какъв е проблемът да се ползват техните услуги. Доста е странна реакцията на синдикатите, които смятат, че идеите за реформите в железницата трябва да идват само от вътрешни хора. Виждате, че през последните 20 години няма добри резултати. Затова търсим външни хора, за да дойдат и резултатите. Не съм съгласен, че консултантите не са компетентни.

Друг въпрос, по който също сте атакувани от синдикатите, са съкращенията. Как бихте коментирали тезата, че с масови съкращения на ключов персонал по гарите не може да има адекватна реформа?

Владимир Владимиров:

В железницата работят повече хора, отколкото са необходими. Това се вижда много ясно през показателите за производителност, които са най-ниски в целия Европейски съюз. По тази причина трябва да се върви към оптимизиране на персонала.

Впрочем, колко служители предвиждате да съкратите тази и следващата година, според предвидения план за реформи?

Владимир Владимиров:

В този момент не мога да дам окончателна цифра.

В плана за преструктуриране на БДЖ беше конкретизирано, че за периода 2011-2014 г. ще бъдат съкратени 2 800 служители. Това число актуално ли е в момента?

Владимир Владимиров:

Тази бройка е минималната, която трябва да бъде оптимизирана. Съкращенията дори може да станат преди 2014 г. Разходите за заплати и други придобивки са изключително високи в железницата. Същевременно тези разходи не е обосновано да се дават на хора, които нямат необходимата 8-часова натовареност. Не на последно място, когато едни хора са натоварени, а други - не толкова, това нарушава атмосферата в колектива.

Предвиждате ли да съкратите повече от 2 800 души?

Владимир Владимиров:

Аз пак потвърждавам, че 2 800 души е минималната бройка, от която железницата трябва да се освободи. Нека да е ясно, че съкращенията няма да се извършат наведнъж. В процес на обмисляне е кога и колко души да бъдат съкратени. Тази цифра може да нарасне, ако се види, че след направената оптимизация, все още има хора, които нямат необходимата натовареност. Броят на съкратените може да нарасне и по друга причина - ако се появи криза и отчетем спад на товарите. Моето мнение е, че ще се справим в рамките на това, което е заложено в плана.

Синдикатите заявиха, че смятате да спрете 200 влака като антикризисна мярка. Обсъждан ли е такъв вариант?

Владимир Владимиров:

Имам чувството, че синдикатите се изживяват като опозицията на ръководството. Първо трябва да се знае кое налага една оптимизация на влакове. На второ място - какво ще се случи, ако се оптимизира графикът. Оптимизацията е необходима, тъй като както знаете БДЖ е в тотална задлъжнялост - 772 милиона лева са общите задължения. Търсим начини да намалим разходите на железницата, като освобождаваме средства за погасяване на задълженията. Общата ни цел е с предприетите мерки за оптимизация годишно да освобождаваме по 22 милиона лева. За 5 години над 100 милиона лева от задълженията ще бъдат погасени чрез вътрешен ресурс. От друга страна - едно оптимизиране на графика означава, че ще отпаднат най-некачествените локомотиви и вагони. По този начин ще се подобрят условията за пътуване. Искам да подчертая, че гледаме на графика на влаковете от гледната точка на мениджърите. За нас е важно да знаем кои са губещите влакове и да предоставим тази информация на правителството. Решението за съкращаването на влаковете е на българското правителство.

Кои са губещите линии?

Владимир Владимиров:

Всички влакове в момента са губещи, но ние разглеждаме само влаковете с рентабилност под 15%. В този случай, ако по една жп линия се движат 4 влака, обмисляме да ги редуцираме до 2 на ден. С „Автомобилна администрация" обмисляме през деня пътниците да се извозват с автобуси.

Нека да погледнем малко и към обещаните модернизации в самите влакове. Говореше се за безплатен интернет във влака и електронно купуване на билети от тази есен. Работи ли се по тези проекти?

Владимир Владимиров:

Вече пуснахме интернет във влака София - Бургас, предстои да пуснем и във влака от София за Варна. По отношение на билетоиздаването, има известно забавяне в реализацията на този проект. В момента предстои доставката на оборудване (хардуер). Днес (25 октомври) го обсъждахме, очаква се да ми предоставят график за изпълнението на проекта. Надявам се електронното издаване на билети да започне до края на годината.

Лошото финансово състояние на БДЖ може ли да ви принуди да вдигнете цената на билетите?

Владимир Владимиров:

Цената на билетите и в момента е най-ниската в сравнение с останалия транспорт. Според мен се налага увеличение на цените, но крайната дума отново има правителството. Ние сме предложили увеличение с 5%. Технологично поскъпването на билетите може да стане един месец, след като получим писмено одобрение от транспортния министър Ивайло Московски.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
 • Зимна приказка
 • Женевски конвенции
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 19.10   202 г. пр.н.е. – Втора пуническа война: В Битката при Зама легионите на римския главнокомандващ Сципион Африкански разбиват нахлуващата картагенска армия, предвождана...