Цар Калоян е най-хубавото място за живеене в Разградска област

09.04.2009 | 15:42
по статията работи:
Ахмед Ахмедов, кмет на община Цар Калоян
Цар Калоян е най-хубавото място за живеене в Разградска област


Цар Калоян е най-хубавото място за живеене в Разградска област

След голямото наводнение градчето е напълно възстановено и продължава да се обновява и развива


Г-н Ахмедов, кои са приоритетите в развитието на общината и проектите, по които работите?


Ахмед Ахмедов:

Ръководството на община Цар Калоян работи за изграждане на подземната инфраструктура, за да може след това да се възстановят и улиците, без да се разкопава после пак. Проектът за полагане на колектор за канализационна система е приключен на първия си етап. Досега по него са усвоени 3 млн. лв., като бе положен единият колектор и една седма от отвеждащите тръби към него. За тази година са заделени 2 млн. лв. от републиканския бюджет, но във връзка с кризата те бяха намалени на 1,8 млн. лв. С тях ще можем да свържем към колектора една трета от Цар Калоян. В момента тече процедура за избор на изпълнител. По-нататък ще се работи и за полагането на втория колектор и цялостна канализация.

Подготвен е и проект за целия воден цикъл на Цар Калоян, който ще бъде внесен по Оперативна програма "Околна среда", той е за оказване на техническа помощ. Следващата стъпка ще бъде кандидатстване за изграждане на пречиствателна станция. За село Езерче също има изготвен проект за 50 млн. лв. за канализация, отвеждане на мръсните води, подмяна на ВиК-системата и изграждане на пречиствателна станция. Разясняваме на хората, че не може първо да се ремонтират улиците, и след това да се полагат тръби под тях. Европейският съюз, давайки тези пари за канализация, иска гаранции че поне 5 години няма да бъде нарушавана асфалтовата настилка, която също влиза в проектите. Затова подготвяме интегрирани проекти

По програмата за развитие на селските региони сме подали няколко проекта. Първият е за ремонти на четвъртокласната пътна мрежа на стойност 2 400 000 лв. – в отсечките Цар Калоян – Вятово и Костанденец – Сваленик. Вторият е за 1 600 000 лв. за асфалтиране на улици в Цар Калоян. Третият е за Езерче, също за 1 600 000 лв. за улични ремонти. Те обаче трябва да бъдат реализирани след полагането на подземната инфраструктура.

В социалната сфера какви са възможностите и перспективите?

Ахмед Ахмедов:

Внасяме в МТСП и проект за изграждане на Дневен център за възрастни хора, с който ще дадем живот на старата сграда на гимназията в Цар Калоян. В него ще се предлагат социални услуги на 30-40 нуждаещи се.

Друг наш сериозен проект предвижда облагородяване на терените около Градския стадион, изграждане на алеи и осветление в района. Там се провеждат не само футболните срещи, но и по-големите празници. Затова искаме младите хора и цялото население на общината да ползва тези площи за разходки, за бягане за здраве и т.н.

Тази година започваме с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните изграждането на три селскостопански пътя - първият ще свързва третокласния път от Костанденец до стадиона на Цар Калоян, вторият е димитровският, и третият – от лозята за бившето селскостопанско летище. Общата стойност на проектите е 800 000 лв. С реализацията им ще помогнем за развитието на селското стопанство, тъй като това е предпоставка за създаването на трайни насаждения - лозя, овощни градини и т.н.

Вие бяхте подготвили проекти за реконструкция на централната градска част на Цар Калоян и Езерче, кога ще бъдат реализирани?

Ахмед Ахмедов:


Един от основните ни проекти за 1 200 000 лв., е за изграждане на централната градска част на Цар Калоян. Кандидатствали сме по програмата за развитие на селските региони и очакваме одобрение. Този проект е много важен за нас, тъй като от центъра на едно населено място се съди за цялостния облик на града и общината. По него се предвижда подмяна на съществуващите зелени площи, изграждане на фонтани и кътове за отдих и др. Имаме изготвен проект за централната градска част на село Езерче. По него е предвидено изграждането на площад с 400 кв.м. с алея, люлки, пейки, осветление и модерно футболно игрище със зелена настилка. Той е за 100 000 лв. Надяваме се чрез тези проекти да намалим и безработицата.

Възстановени ли са напълно всички обществени сгради след голямото наводнение през 2007 г.?

Ахмед Ахмедов:

Кандидатствахме пред ПКЗНБА за възстановяване на полицейския ни пункт, който пострада от наводнението. Това е единственият обект, който остана неремонтиран от обществените сгради. В момента тече възстановяването на библиотека "Ахмед Шериф", която също пострада при наводнението. Тя се помещава в сградата на най-старото училище в центъра на града. За нас тя има и морална, и символична стойност. Получихме 88 000 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, но те са недостатъчни за пълното обновяване на това културно средище, затова кандидатствахме за още 40 000 лв. След това ще търсим пари за обзавеждането му. В момента фондът на библиотеката е преместен в Клуба на инвалида.

Училищата и детските градини в какво състояние са, културните институти ремонтирани ли са изцяло?

Ахмед Ахмедов:

Подготвяме четири сериозни проекта за изграждане покриви на детските градини в Цар Калоян. Всички детски заведения са правени без скатове и в момента се проектират нови модерни покриви. За ЦДГ "Славейче" и ЦДГ "В. Левски" сме подготвили проекти за по 100 000 лв., като чрез тях ще се избегнат течовете, ще се реализират и икономии от отоплението. Готов е и проект за подмяна на покрива на читалищната сграда в Цар Калоян. От 1960 г. не е правен основен ремонт, а сградата пострада от наводнението. Миналата година бе измазана отвън, закупихме нови столове и балатум. С новия проект, който се надяваме да се осъществи до Калояновите дни, ще имаме читалище с нов, по-приветлив облик.

Кандидатствахме по ОП "Регионално развитие" с проект за 1 200 000 лв. за разширението на СОУ"Христо Ботев", което е започнато през 1993 г. С неговата реализация ще се осигури по-добра среда за нормалното протичане на учебния процес.

Етнографският комплекс беше ремонтиран с наши сили. Искам да благодаря на всички, които се отзоваха и дариха средства. Доста неща направихме с тях. Освежихме и фасадата на Спешния център, Младежкият дом бе ремонтиран. 500 000 лв. бяха събрани само от дарения, а общо за възстановителни работи бяха вложени 3 млн. лв.

Информационният център в Цар Калоян също работи. Предстои да бъде открит информационен център и в Езерче, засега с 3 компютъра.

Каква е Вашата оценка относно готовността на местната власт с проекти по европейските програми?

Ахмед Ахмедов:

Смея да кажа, че всички общини в региона, не само Цар Калоян, имат готови проекти за по над 100 млн. лв. Опасенията, които съществуваха, че кметовете на общини няма да се справят, се оказаха неоснователни и не бяха оправдани. Има готовност и разбиране от местната власт относно сериозността на плана за развитие до 2013 г.

Каква е равносметката след наводнението, взеха ли си поуки хората след голямото бедствие?

Ахмед Ахмедов:

От семействата с напълно разрушени къщи, 13 души си купиха нови жилища в Цар Калоян, 22 семейства си построиха нови къщи, които са почти готови. Останалите 7 не са предприели нищо, тъй като явно имат други жилища, но те са си получили полагащите им се средства.Продължаваме да агитираме хората да си направят застраховки на жилищата, но все още застрахователната култура на населението е много ниска. По време на наводнението само 4 къщи бяха застраховани и още на втория ден застрахователите посетиха домовете на хората, които бяха спокойни за своето бъдеще. Държавата не е длъжна да ти възстанови имуществото, сами трябва да поемем отговорност за своята собственост. Тя направи каквото трябва – нямаше гладни, нямаше жадни, нямаше хора без покрив по време на бедствието. Аз съм против задължителното застраховане, защото пак ще се размият нещата. Но хората трудно узряват за някои истини, още повече, че много от тях са безработни. Но средствата за застраховки не са големи, щом за една кола на десет години се прави автокаско за 400 лв., за къщата, в която живееш със семейството си, да не заделиш 30 лв., е безотговорно.

Бюджетът ще стигне ли за най-неотложните дейности?

Ахмед Ахмедов:

Имаме сериозни опасения, че с орязването на 10% от средствата, бюджетът няма да бъде достатъчен. Имаме само 40 000 лв. за проектиране. Капиталовите разходи няма да стигнат дори за изкърпване на дупки по общинските пътища.

Усеща ли се световната икономическа криза в общината?

Ахмед Ахмедов:

Вече сериозно се усеща кризата тук, още от началото на декември м.г. Над 150 строители, които работеха в Русе, Разград и София, и изкарваха добри доходи - между 800 и 2000 лв. месечно, се завърнаха в Цар Калоян. Тези доходи вече не влизат в общината и това се усеща. Общината се стреми да създаде заетост чрез ангажиране на местни фирми при реализацията на различните проекти.

Оптимист ли сте за бъдещето на Цар Калоян?

Ахмед Ахмедов:

Да, разбира се. Цар Калоян е най-хубавото място за живеене в Разградска област. В момента се забелязва голям инвеститорски интерес към изграждането на ТИР-паркинги по главния път, във връзка с тенденцията тези паркоместа да се изнасят извън големите градове. Вече няколко фирми са заявили в общината, че са закупили земя и почват да строят такива паркинги. Така в Цар Калоян ще се оживи търговската дейност, защото пътуващите спират в градчето, пазаруват, нощуват тук. Така че аз съм оптимист, тук може да стане един малък Лас Вегас.


Интервю на Мариета Китанова, в. "Форум"
Оцени статията:
4.00/1
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 22.09   1499 – Между Австрия и Швейцария е сключен мирен договор, с което се слага край на Австрийско-швейцарската война и е призната независимостта на Швейцария. 1792...