Daikin е символ на професионализъм и безкомпромисно качество*

04.10.2012 | 11:37
по статията работи: Петър Чернев
Михаел Хаас, мениджър продажби за България, Daikin Central Europe
Daikin е символ на професионализъм и безкомпромисно качество*
Снимка: Личен архив

Името на Daikin е символ на професионализъм и безкомпромисно качество. Зад този факт стоят десетилетия усилена работа, което доказва, че успехът не е въпрос на късмет. Какви са основните принципи, които правят така успешен Daikin?

Михаел Хаас:

Мисия на Daikin и същността на нашия успех е да се стремим да разберем и реализираме бъдещите нужди и желания на нашите клиенти, дори и тези за които те все още не са наясно. Ние можем да постигнем тази цел, като обръщаме особено внимание на промените в социалните тенденции и провеждането на обширен маркетинг, за да спечелим сърцата и умовете на нашите клиенти. Важно е, че ние предлагаме на клиентите оптимално удобство и комфорт, които винаги са една крачка напред от нашите конкуренти, като предоставяме на клиентите си най-качествени продукти, материали и услуги, за които ние, като производител, ще бъдем абсолютно отговорни. Освен това, ние ще продължим да предлагаме продукти и услуги, които да вълнуват клиентите и да им носят удоволствие в процеса на употреба.

Успехът определено идва в резултат на една работна среда, която се основава на доверие. Усещането за екип, при който мотивираните служители с желание за работа не са ограничени от мениджмънта. Напротив, в Daikin високо ценим независимите хора с остър ум, които поемат отговорност и са щастливи да бъдат част от развитието. Само мотивираните хора могат да гарантират дългогодишни отношения със служителите и клиентите. В Daikin, ние искаме да работим с хора, на които им харесва да отиват на работните си места в понеделник.

Водещата позиция на Daikin при термопомпите е неоспорима. Можете ли да опишете намеренията и продуктовите разработки на Daikin в тази област?

Михаел Хаас:

Ние работим с голяма отговорност да намалим значително нашия дял в климатичните промени. По-ефективни сгради, по-съвременни и енергоспестяващи технологии, както и щадящи околната среда нови начини на работа, ще бъдат основните фактори за да постигнем тази цел.

В повечето европейски страни в Европа е необходимо отопление на сгради, а в други  охлаждане, или и двете. Това не е възможно без използване на определена енергия. Ето защо ние трябва да полагаме постоянни усилия, за да намалим тази енергия, доколкото е възможно. Това не е само интерес на Daikin - това е в интерес на всеки един човек. Никой не иска да хаби парите си.

Тъй като приблизително две трети от топлината, генерирана от термопомпените системи на Daikin, е безплатна, идеалното решение е пред вас. Освен това, тъй като термопомпите консумират по-малко енергия, отколкото традиционните системи за отопление, те генерират по-малко емисии на CO2. Термопомпите въздух-вода и въздух-въздух използват енергия от възобновяем източник: атмосферния въздух. Този енергиен източник е възобновяем и неизчерпаем. Разбира се, термопомпите също се нуждаят от енергия, за да работят (предимно електроенергия), но все повече тази електроенергия също може да се генерира от възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия, вятърна енергия, водна енергия, биомаса).

С Daikin Altherma, ние сме горди да представим гама от оптимизирани решения за отопление, 95% от които могат също да охлаждат. Има три типа продукти на Daikin Altherma.

Първо за нискотемпературни приложения, които осигуряват отопление, битова гореща вода и охлаждане главно за нови домове. След това за високотемпературни приложения, които се използват предимно за подмяна на традиционните котли по време на обновяването и гама "Flextype" за апартаменти, многофамилни сгради, хотели, болници и др.

Новият метод за измерване на енергийното потребление се определя като "Сезонна ефективност". Daikin са първите, които публикуваха сезонни работни стойности за жилищни и търговски климатици. Може ли да обясните защо това е толкова важно, кои са големите предимства на този нов метод , а също така каква е водещата роля на Daikin в тази нова разработка?

Михаел Хаас:

"Сезонна ефективност" означава на-кратко: "Измерване на истинската производителност в реални житейски ситуации".

Въпроси, свързани с околната среда са довели до необходимостта от по-ефективни системи за климатичен контрол. Това е отразено в европейските екологични цели, често посочени като целите 20-20-20. За да се реализират ефективно тези цели, Европа също указа по-реални измервания на действителната ефективност на системата: така наречената "Сезонна ефективност".

Разликата се състои в метода за измерване:

 • Докато преди ефективността се измерваше при една външна температура (35°C за охлаждане, 7°C за отопление), сега сезонната ефективност използва набор от външни температури, които по-точно отразяват действителното представяне през целия сезон.
 • Докато преди  ефективността се измерваше със системи, работещи с пълен капацитет (повечето системи рядко работят с пълен капацитет), сега сезонната ефективност подчертава по-реалистична ефективност при частичен товар.
 • Докато преди измерването на ефективността пренебрегва спомагателните режими, като например режим на готовност, сега сезонната ефективност отчита нивата на потреблението на енергия докато системата е изключена.

По този начин измерването на сезонната ефективност за климатични системи, насърчава проекти, които оптимизират общото използване на енергия през целия сезон при реални условия. Това е, по което Daikin твърдо се отличава от останалите компании в бранша. Daikin поведе по пътя с оптимизиране на своите продукти за сезонна ефективност и вече преработи продуктите си в съгласие на най-новите изисквания за  сезонна енергийна ефективност, изпреварвайки бъдещото законодателство.

Въпреки че новите правила ще влязат в сила през 2013 г, Daikin вече публикува показатели на сезонна ефективност за климатичните си системи за жилищни и търговски приложения още през 2010. Освен това ние вече интегрирахме принципите на еко-дизайна (проектиране за сезонна ефективност) в линията Sky Air Seasonal Inverter за търговски приложения.

В съответствие с водещата си роля при сезонна ефективност, Daikin Europe NV с гордост обяви по-нататъшно разширяване на своята гама за сезонна ефективност Sky Air. Подобрената сезонната ефективност при телата Sky Air води до значителни икономии на енергия за магазини, ресторанти, офиси и малки хотели.

Гамата за сезонна ефективност е само още едно отражение на непрекъснатата ни загриженост за все повече енергийно ефективни, икономически ефективни и екологични строителни решения, осигуряващи комфорт.

Споменахте по-рано целите 20-20-20 на Европейския съюз. Какво стои зад това и какъв ще бъде приносът на Daikin за грижата за околната среда и в реализирането на тези амбициозни цели?

Михаел Хаас:

През март 2007 г. Европейският държавен глава подкрепи "цялостен подход" за климата и енергийната политика, която има за цел борба с изменението на климата и увеличаване на енергийната сигурност на ЕС, като същевременно засилва нейната конкурентоспособност. За да се превърне това в реалност, са създадени серия от предизвикателни климатични и енергийни цели - станали известни като "целите 20-20-20", които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г.

Това са: 20% по-малко емисии на CO2 в сравнение с 1990 г., 20% дял на възобновяемата енергия и 20% по-малко първична енергия в сравнение с ситуацията до сега.

Daikin прие предизвикателствата на декларацията на Европейския съюз 20-20-20 и Директивите за енергийна ефективност и продължи напред, така че да заеме лидерска позиция на пазара.

Инверторна технология: тя беше разработена от Daikin преди много години, в днешно време е инсталирана във всички наши климатични системи. Инверторно управляваните климатици на Daikin са до 30% по-енергийно ефективни. Неинверторните климатици в крайна сметка ще бъде забранени за продажба.

Сезонна ефективност: Системата за измерване на енергийната ефективност - за дълго време беше подвеждаща. Затова Daikin е първият на пазара, който представи "истинската" сезонна ефективност със своите продукти. Ние сме проектирали и създали нашето оборудване, за да постигнем водещи на пазара стойности на SEER и SCOP, като по този начин допринасяме и за намаляване на използваната енергия.

Термопомпена технология: В много отношения с нашата модерна термопомпена технология и системи за рециклиране на топлина, в голяма степен допринасяме за целите на ЕС за опазване на климата. Използването на термопомпи за извличане на  топлина от околния въздух (възобновяем източник на топлина, наречена аеротермална енергия) е много добре доказано и помага за намаляването на потреблението на енергия на цели сгради. Тази забележителна технология ще се прилага и за по-малки мощности, тъй като ние се фокусираме върху общия контрол на климата във всичките му форми.

Модерни системи за контрол: Нашите системи са свързани с усъвършенствани системи за контрол, които дават възможност за настройки във всяко отделно помещение, както и интегрирано сградно управление, за да се гарантира, че клиентът може максимално да увеличи и да оптимизира използването на тяхната система Daikin: перфектен контрол на климата, намаляване на разходите и намаляване на въздействието върху околната среда.

Нови хладилни агенти: постепенното премахване на хладилния агент R-22 и опасенията за въздействието върху околната среда на други хладилни агенти, оказа натиск върху развитието на нефлуорирани и естествени хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне. Това от своя страна означава, че охладителните системи ще трябва да бъдат проектирани отново. Инженерите на Daikin са на предната линия в това развитие и усилено разработват нова продуктова линия, опитвайки иновативни модификации на нашите продукти. Както винаги, ние сме лидер в иновациите.

От 1 януари 2015 в климатична техника в цяла Европа ще бъде забранено използването на хладилния агент R-22 с цел защита на озоновия слой. Какви решения можем да очакваме от Daikin, за да се гарантира плавен преход?

Михаел Хаас:

Поради значителния напредък в термопомпената технология, днешните климатични системи, работещи с хладилен агент R-410A, предлагат по-добра производителност от R-22 и R407-C системи в миналото. Освен това, R-22 скоро ще бъде недостъпен в Европа. Сега само регенериран или рециклиран R-22 може да се използва за обслужване. Затова си струва да се обмисли система за замяна преди 2015 г., особено където климатичните системи са с голямо влияние върху ежедневното функциониране на бизнеса.

За надграждане на R-22 и R-407C системи по възможно най-ефективния начин, устройствата на Daikin могат да се монтират при съществуващата тръбна система. Заместващата технология е налична при жилищни и търговски приложения в гамите: Split, Sky Air и VRV.

Как Daikin успява да мотивира потребителите с напълно различна народопсихология да купуват неговите енергийно ефективни продукти? Не е тайна, че зад марката и безкомпромисното качество, твърде често стои респектираща цена?

Михаел Хаас:

Увеличаването на продажбите - особено на сплит системите - на българския пазар показва, че нашата политика на първокласни, надеждни и енергийно ефективни продукти се приема добре в България. От върховите ни сплит системи Ururu Sarara в България се реализират приблизително дял 40% от общите продажби на DACE  (в 15 държави).

Разбира се, ние разбираме, че  особено от 2009 г. насам  и клиентите и пазарите са много чувствителни към ценовите промени. Огромно предизвикателство за Daikin е развитието на така наречените „пълни решения“. Една силна, завършена концепция в комплект само от един доставчик.

Точно тук се крие силата на концепцията 4-те стълба на Daikin. Daikin е известен на пазарите с продуктовите линии сплит, Sky Air и VRV. Тези основни линии, разбира се, ще се поддържат и увеличават. Но през последните години бяха разработени три допълнителни „стълба“:

 • Приложни системи: водоохлаждащи агрегати от 5 кВт до няколко MW
 • Отопление:  с фокуса си върху термопомпа въздух-вода и
 • Хладилна техника: технологии за охлаждане и замразяване, с нашия изключителен продукт "Covenni Pack".

Всичко това прави Daikin компетентен, гъвкав и надежден партньор за всички искания, свързани с цялостни решения за всички видове приложения и потребности. За клиента това предлага безспорни предимства. Ние вярваме, че разликата в цените, които могат да съществуват в сравнение с евтини решения е повече от компенсирано от иновативната технология, качеството и продължителността на живота на продуктите на Daikin, както и от висококачествено сервизна поддръжка и от опита на специалистите от Daikin.

*Информация на партньор на Econ.bg

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
 • Най-старата коневъдна ферма в света
 • Зимна приказка
 • Женевски конвенции
 • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
 • Зимна приказка
На Гергьовден: - Георги, не пи ли достатъчно??? - Трай и сипвай, че трябва да се прибирам вкъщи да се боря с ламята...
На този ден 17.02   364 г. – Детрониран и убит е византийският император Йовиан за неговата силна привързаност към християнството. 1568 г. – Императорът на Свещената Римска...