Цените на основните храни остават стабилни

11.11.2011 | 18:22
по статията работи: Теодора Пенева
Цените на основните храни остават стабилни

Стабилни остават средните стойности на шестте основни хранителни продукта (захар, олио, брашно, яйца, агнешко и пилешко месо) за периода 2-9 ноември 2011 г. Това става ясно от статистиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Като цяло изменението им за страната е минимално.

Продължава тенденцията на понижаване на средните за страната цени на продуктите, макар и в рамките на 1 до 5 стотинки. Изключение прави замразеното пилешко месо, което поскъпва минимално както на едро, така и на дребно.

Ръст в средната за страната стойност има и при агнешкото месо в малките магазини. Влияние на поскъпването обаче оказва единствено Варна, където цената се е повишила с 25 стотинки. Няма изменение в останалите анализирани области.

Такава е и общата тенденция за цените на шестте продукта на областно ниво - почти навсякъде те остават без значителна промяна. Изключение правят няколко аномалии - рязко повишаване или понижаване на стойностите в някои райони на фона на стабилните останали.

В най-голяма степен това важи за замразеното пилешко месо. В големите търговски вериги то е поскъпнало с 25 стотинки във Враца и също с толкова е поевтиняло в София; в малките магазини цената му е скочила с 25 стотинки във Варна и е намаляла с 15 стотинки в Шумен.

Интересно е, че брашното на едро е поевтиняло с цели 10 стотинки в Благоевград и Кюстендил, където в предходния период (26 октомври - 2 ноември 2011 г.) то беше най-скъпо.

Все още има осезаема разлика между борсовата цена и цените на дребно на яйцата - 3 до 4 стотинки.

Захар

За периода 2-9 ноември 2011 г. средната цена на захарта на едро за страната е 2,25 лева за килограм. Отбелязва се минимално поевтиняване - с 1 стотинка. Отново най-евтино на едро захарта се е продавала в Добрич (2,08 лева за килограм). И тази седмица е била най-скъпа в Ловеч и Разград, където цената е останала 2,40 лева за килограм. Най-много захарта е поевтиняла в Силистра - с 6 стотинки, а поскъпване не е регистрирано в нито една от изследваните области.

Средната цена на захарта на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) остава без изменение за периода - 2,37 лева за килограм. Тя е варирала от 2,24 лева в Перник до 2,53 лева в Габрово, Велико Търново, Плевен и Ловеч. Поевтиняване е отчетено единствено в Кърджали - с 1 стотинка. Поскъпване е регистрирано само в две от разгледаните области - във Варна, в размера на 3 стотинки, и в София - с 2 стотинки.

Няма промяна в средната цена на захарта на дребно за седмицата и в другите търговски обекти (ДТО) - тя остава 2,44 лв. Най-евтино е вървяла в Бургас - на цена 2,33 лева, а най-скъпо - в Шумен (2,65 лева за килограм). Няма изменение в цената на захарта в нито една от изследваните области за този времеви отрязък.

Олио

Средната цена на едро на олиото е 2,58 лева за литър, което е с 3 стотинки по-евтино от цената за миналия анализиран период. Диапазонът на стойностите е от 2,42 лева за литър в Хасково до 2,88 лева за литър в Шумен. Най-голямо поевтиняване на олиото на едро е отчетено в Русе - с цели 13 стотинки. Най-много то е поскъпнало в Ямбол - с 5 стотинки на литър.

На дребно, в ГТВ олиото е поевтиняло средно с 3 стотинки в рамките на изминалата седмица и в момента средната му стойност е 2,94 лева за литър. Най-евтино то се предлага в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен (2,75 лева за литър), а най-скъпо върви в София (3,23 лева за литър). Най-много е поевтиняло олиото в ГТВ във Варна - с 20 стотинки. Поскъпване е имало само в Благоевград и Кюстендил - с 5 стотинки за литър.

В ДТО средната цена на дребно е 3,05 лева за литър, като се отчина минимално поевтиняване спрямо предходната седмица - с 1 стотинка. Няма промяна в ценовия диапазон - най-евтино е олиото във Велико Търново (2,83 лева за литър), а най-скъпо - в Перник (3,35 лева за литър). Промяна в цените на малките магазини има само в три от изследваните области. В Шумен олиото е поевтиняло с 10 стотинки, а в Кърджали - с 5. Поскъпване има единствено в София - с 1 стотинка за литър.

Брашно

При брашното се отбелязва минимално поевтиняване на средната цена на едро за страната (с 1 стотинка). През изследвания период (2-9 ноември 2011 г.) то е вървяло на 88 стотинки за килограм. Стойностите са варирали от 65 стотинки за килограм във Враца и Плевен до 1 лев за килограм в Ловеч. Най-много са се е понижила цената на брашното в Пазарджик, Силистра и Стара Загора - с 3 стотинки. Поскъпване има в Бургас, Велико Търново, Кърджали и Монтана, като и в четирите области то е с 2 стотинки за килограм.

Средната стойност на брашното на дребно в ГТВ е 1,04 лева за килограм. Това е с 1 стотинка по-скъпо от средната цена през предходния изследван период. Най-евтино брашното се предлага в Добрич (92 стотинки), а най-скъпо - в Бургас (1,14 лева). Значително поевтиняване има в Благоевград и в Кюстендил - с 10 стотинки за килограм. Само в две от анализираните области брашното е поскъпнало - в София (с 4 стотинки) и във Варна (с 2 стотинки).

В ДТО не се е изменила средната стойност на дребно за седмицата - 1,12 лева за килограм. Най-евтино брашното се продава в магазините във Варна (95 стотинки), а най-скъпо - в Габрово (1,25 лева). Най-значителното понижение на цената на брашното е регистрирано в Хасково - с 5 стотинки. Единствено във враца има повишение - с 2 стотинки за килограм.

Яйца

Отново няма изменение в средните цени на яйцата размер М за периода 2-9 ноември 2011 г. - нито на дребно, нито на едро. На едро средната стойност е 17 стотинки. Цените варират от 15 стотинки във Велико Търново до 19 стотинки във Варна и Монтана. Най-много са поевтинели в Ямбол - с 2 стотинки. Най-голямо повишение на цената на яйцата е отчетено в Добрич - отново с 2 стотинки.

На дребно средната цена за седмицата в ГТВ е 22 стотинки. Най-евтини са яйцата М в Шумен (16 стотинки), а най-скъпи - в Разград (28 стотинки). В нито една от изследваните области няма понижаване на цената за изминалата седмица. Ръст с 1 стотинка е регистриран на 5 места - Благоевград, Бургас, Кюстендил, Перник и София.

В ДТО средната цена на яйцата размер М остава 21 стотинки. Диапазонът на стойностите е 17 стотинки в Шумен до 23 стотинки в Бургас, Враца и Монтана. И в малките магазини яйцата не са поевтинели през изминалата седмица, като са поскъпнали само в Бургас и в София - с 1 стотинка.

Агнешко месо

Няма промяна в цените на цяло агне на едро за изминалия период. Средната стойност за страната е 12,15 лева за килограм. Най-ниска е цената в Сливен и Ямбол - 11 лева за килограм. Във Варна цялото агне върви най-скъпо - по 13,35 лева за килограм.

Същата остава и средната цена на дребно в ГТВ - 13,38 лева. Най-скъпо е цялото агне в Бургас (13,89 лева за килограм). В останалите четири области, в които се предлага, цената му е 13,25 лева. Не е регистрирана промяна в цените за изминалата седмица.

С 5 стотинки се е повишила средната цена за цяло агне на дребно в ДТО - през седмицата е била точно 13 лева за килограм. Най-скъпо е било агнето в Ловеч (13 лева). Най-евтино е било във Варна (12,70 лева), въпреки че там е регистрирано единственото поскъпване (с 25 стотинки спрямо предходния изследван период). Никъде не е отчетено поевтиняване на цялото агне.

Пилешко месо

Пиле - замразено

Средната цена на едро на замразеното пиле се е повишила с 1 стотинка и е била 3,79 лева за килограм. Стойностите варират от 2,94 лева в Монтана до до 4,50 лева в Шумен. Най-много е поевтиняло замразеното пиле в Стара Загора - със 7 стотинки. Най-много е поскъпнало в Силистра - с 9 стотинки за килограм.

В ГТВ замразеното пиле на дребно е поскъпнало с 2 стотинки, като през изминалата седмица се е продавало средно на 4,34 лева за килограм. Ценовият диапазон е 3,70 лева за килограм в Шумен до 4,79 лева за килограм във Враца. Във Враца е регистрирано и най-голямото поскъпване на замразено пиле за периода - с 25 стотинки. Поевтиняване е имало само в София - отново с 25 стотинки.

И в ДТО средната цена на замразеното пиле на дребно се е повишила с 2 стотинки и е стигнала до 4,34 лева за килограм. В Търговище то се е продавало най-евтино (3,98 лева), а в Ловеч - най-скъпо (4,90 лева). Само в Шумен се е понижила цената на замразеното пиле - с 15 стотинки. Най-много е поскъпнало във Варна - с 25 стотинки за килограм.

Пиле - прясно, охладено

През изминалата седмица средната цена на едро за страната на охладеното пиле се е понижила с 2 стотинки до 4,36 лева за килограм. В Търговище то е вървяло на най-ниска стойност (3,80 лева), а в Шумен - на най-висока (4,68 лева). Ръст в цената на замразеното пиле на едро не е имало в нито една от изследваните области, а намаление - само в три. Най-много е поевтиняло то в София - с 32 стотинки за килограм.

Продължава да поевтинява охладеното пиле на дребно в ГТВ. За периода цената му е била 4,93 лева за килограм или с 3 стотинки по-малко спрямо предходния. Диапазонът на стойностите е широк - от 4,25 лева за килограм в Шумен до 5,49 лева в Бургас. С 20 стотинки най-много е поевтиняло прясното пиле - във Видин. Поскъпване не е регистрирано никъде.

В ДТО средната цената на охладеното пиле на дребно през изминалата седмица е 5,02 лева за килограм, което е с 5 стотинки по-евтино от предходната седмица. В Хасково е то е най-скъпо - по 5,39 лева. Най-евтино охладеното пиле е в Благоевград и Кюстендил (4,74 лева). Там е отчетено и най-голямото поевтиняване - с 30 стотинки на килограм. В нито една от анализираните области не е поскъпнало прясното пиле и в малките магазини.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 08.03   1169 г. – Киев е превзет и опустошен от Андрей I Боголюбски, княз на Владимирско-Суздалското княжество 1722 г. – По заповед на Петър I в Петербург започват...